Nasze szkolenia

Oferta
szkoleń

Archiwum
szkoleń

OFERTA SZKOLENIOWA RPK POZNAŃ

Od wniosku do projektu

Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020? Elementy dobrego projektu

Dwudniowe warsztaty z pisania wniosków na projekty badawcze i innowacyjne do H2020. W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi w programach ramowych

Dwudniowe warsztaty z zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi w programach ramowych. W programie przewidziane ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania: etap pisania wniosku, tworzenia konsorcjum, umowa grantowa, umowa konsorcjum, nadzór i kontrola nad zadaniami, zasobami ludzkimi i finansowymi.

Pakiet finansowy

Finanse w H2020

Warsztaty poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w H2020. Spotkanie skierowane jest głównie do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych z programów ramowych UE.    

Tworzenie budżetu projektu w H2020

Warsztaty dotyczące różnych etapów tworzenia budżetu projektu badawczego do Horyzontu 2020, z licznymi praktycznymi ćwiczeniami. Spotkanie kierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE.

Raport idealny w 7.PR – warsztaty dla osób realizujących projekty

Warsztaty dotyczące zasad sporządzania raportów merytorycznych i finansowych projektów w 7.PR. W programie liczne ćwiczenia praktyczne w oparciu o poszczególne elementy raportu oraz elektroniczny system składania sprawozdań – FORCE i SESAM.

Po nitce do kłębka - Participant Portal od podszewki

Participant Portal oraz inne serwisy Komisji Europejskiej bez tajemnic. Jak efektywnie wykorzystac ich zasoby w Horyzoncie 2020?

Praktyczne warsztaty, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z działaniem serwisów Komisji Europejskiej na temat badań
i rozwoju, a w nim m.in.: dokumentacja konkursowa, możliwości aplikowania, tworzenie profilu naukowca, instytucji badawczej
czy przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy.

Kariera naukowca

Wiosenny apetyt na stypendium - warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie Curie

Warsztaty kierowane wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje naukowe za granicą, poprzez realizację  indywidualnego projektu badawczo szkoleniowego.

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców

Przedstawienie szerokiej oferty stypendialnej dla doktorantów, a w niej stypendia zagraniczne, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych prowadzonych w kraju. W programie m.in.: system stypendialny Marie Curie w 7.PR oraz w H2020, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, stypendia rządu francuskiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, oraz Polsko – Amerykańskiej Komisja Fulbrighta.

Europejska Rada ds. Badań czyli miliony za pomysły! Granty dla młodych doktorów /doświadczonych naukowców

Szkolenie z pozyskiwania funduszy na prowadzenie  wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim, kierowane do badaczy posiadających znaczący dorobek naukowy. W programie część teoretyczna i praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia dobrego wniosku.

 

Rozwiń skrzydła. Stypendia, staże, eksperci czyli Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC)
Komisji Europejskiej i portalu EURAXESS

Przedstawienie działalności JRC - Joint Research Centre, oferującego pracę czasową, stypendia, staże  oraz szkolenia w siedmiu ośrodkach badawczych, usytuowanych w pięciu krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy). W programie również oferta Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców – EURAXESS.

Rozwój potencjału  B+R instytucji

Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe

Warsztaty skierowane do osób odpowiedzialnych za rozwój wydziałów i instytutów uczelni oraz innych instytucji naukowych, podczas których przeprowadzana jest ocena potencjału badawczego jednostki - analiza SWOT oraz opracowywany jest plan działań i wdrażanie strategii.

Projekty szkoleniowe dla instytucji

Naukowcy w sieci – ITN innowacyjne sieci szkoleniowe Marie Curie

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków na innowacyjne sieci szkoleniowe w H2020, kierowane do instytucji, które chciałyby stać się członkami sieci ITN i są zainteresowane utworzeniem wspólnego, czteroletniego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym i międzysektorowym, w czasie którego będą przyjmować do siebie początkujących naukowców z całego świata (trzy rodzaje projektów: europejskie sieci szkoleniowe, europejskie doktoraty przemysłowe, europejskie doktoraty wspólne).

Po wiedzę dookoła świata – RISE międzynarodowa lub międzysektorowa wymiana pracowników

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków w H2020, na wsparcie współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE
oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej. Możliwe jest również wsparcie na wypracowanie długoterminowej współpracy miedzy środowiskiem akademickim a przemysłem i MŚP.  

Kwestie prawno-administracyjne

Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców: cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Spotkanie prowadzone przez prawnika dotyczące: przyjmowania cudzoziemców w Polsce (wiza, legalizacja pobytu, podpisywanie umów), wysyłania polskich naukowców za granicę (różne formy prawne delegowania), ubezpieczeń społecznych oraz podatków.

Prawo własności intelektualnej w 7.PR oraz w H2020

Szkolenie prowadzone przez specjalistów w dziedzinie prawa własności intelektualnej. W programie między innymi definicje
i terminologia oraz przepisy i rozporządzenia, dotyczące prawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym oraz w Horyzoncie 2020, a także aspekty związane z najczęstszymi rezultatami projektów (wynalazki, know-how), twórczością pracowniczą oraz sposobami i kosztami uzyskania prawa własności intelektualnej.

Postawy przedsiębiorcze

Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie

Spotkanie kierowane do przedsiębiorców i środowiska naukowego, zainteresowanych pozyskaniem funduszy z H2020,
na dofinansowanie międzysektorowej współpracy i podniesienia konkurencyjności oraz zdobycie finansowania w ramach nowych instrumentów dedykowanych tylko przedsiębiorstwom.

Okiem fachowca

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Szkolenie z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7.PR oraz H2020, a także omawiają korzyści z bycia ekspertem KE.

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza