Ostatnia aktualizacja 03.09.2007


Lista projektów realizowanych w 6. PR z regionu Wielkopolski - stan na wrzesień 2006r.

LP.Jednostka/uczelnia/katedra/zakładOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
 AKADEMIA MEDYCZNA Osoba odpowiedzialna Rodzaj uczestnictwa Tytuł projektu Rodzaj projektu/instrumentu Czas trwania projektu
1Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłychprof. AM dr Joanna Twarowska-HauserPartnerGenome-based Therapeutic Drugs for Depression GENDEPIP01.01.2004-31.12.2006
2Katedra Okulistyki i Klinika Okulistycznaprof. dr hab. Krystyna PecoldPartnerMicro Incision Research in Opthlmology MIROCRAFT01.08.2004-31.07.2006
3Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. Tomasz SiminiakKoordynatorClinical Experience with Bone Marrow Cell and Myoblast Transplantation for Myocardial Repair MYOCARDIALSSA01.01.2005-30.06.2007
4Katedra Okulistyki i Klinika Okulistycznaprof. dr hab. Krystyna PecoldPartnerDevelopment of an Artificial Cornea for the Human Eye CORNEACRAFT01.09.2005-31.08.2007
5Katedra i Zakład Histologii i Embriologiiprof. dr hab. Ludwik K. MalendowiczPartnerCutting Edge Genomics for Sustainable Animal Breeding SABREIP01.04.2006-31.03.2010
6Katedra i Zakład Toksykologiiprof. dr hab. J. Jodynis - LiebertPartnerMetabolism of resveratol and its hydroxymetabolites - impact on their anticancer propertiesMarie - Curie European Re-integration Grant16.12.2004 - 16.12.2005
 UNIWERSYTET IM.A. MICKIEWICZAOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1.  Wydział Nauk Społecznychprof. M. KwiekpartnerEuropean Universities for Enterpreneurship – their role in the Europe of knowledge (EUREK)STREP08/2004-07/2007
2.  Wydział Nauk Społecznych-prof. M. BuchowskiPartnerKinship and Social Security KASSSTREP05/2004-04/2007
3.  Wydział Nauk SpołecznychDr hab. Krzysztof PodemskipartnerSocial Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens: Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective EUREQUALSTREP2006-2008
4.  Wydział Fizykiprof. E. OzimekPartnerHearing in the Communication Society (HEARCOM)IP08/2004- 02/2009
5.  Wydział FizykiProf. A. PatkowskiPartnerSoft matter Composites- An approach to Nanoscale Functional Materials SOFTCOMPNoE2004-2008
6.  Wydział FizykiProf. T. GoslarPartnerEuropean climate of the last millenium MILLENIUMIP01/2006-12/2008
7.  Wydział FizykiProf. T. GoslarPartnerChallenges is assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe ECOCHANGEIP2006-2008
8.  Wydział FizykiProf. T. GoslarPartnerNetwork for Ice sheet and Climate Evolution NICEMC RTN2006-2010
9.  Wydział FizykiProf. W. HołubowiczPartnerSmall Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart Service Infrastructure SEAMLESSIP2006-2008
10.  Wydział FizykiProf. W. HołubowiczPartnerCollaboration@Rural: a collaborative platform for working and living in rural areas C@RIP2006-2008
11.  Wydział FizykiProf. W. HołubowiczPartnerPolicy based Management of Heterogeneous Networks for guaranteed QoS NETQOSSTREP2006-2008
12.  Wydział FizykiProf. W. HołubowiczPartnerVirtual Internet Service Provider VISPSTREP2006-2008
13.  Wydział FizykiProf. G. KamieniarzPartnerMolecular Approach to Nanomagnets and Multifunctional Materials MAGMANetNoP05/2005-04/2010
14.  Wydział FizykiProf. R. MakarewiczKoordynatorCommunity Noise Research Strategy Plan CALM IIIP11/2004-10/2006
15.  Wydział FizykiProf. A. PreissPartnerQuiet surface transport SILENCEIP 
16.  Wydział Biologiidr A. StachKoordynatorAerobiology to Poznań AEROTOPToK05/2004-04/2008
17.  Wydział Biologiidr A. StachpartnerMOnitoring Network of ALlergens by Immuno-Sampling MONALISALIFE01/2005-IV/2008
18.  Wydział ChemiiProf. B. MarciniecPartner16th International Symposium of Olefin MetathesisMC- konferencja08/2005
19.  Wydział ChemiiProf. M. JaskólskipartnerEuropean Macromolecular Crystallography Infrastructure Cooperation Network MAX-INF-IICA2005-2008
20.  Wydział ChemiiProf. W. NowickiPartnerSurfactants and Dispersed Systems in theory and Practice SURUZSSA2004-2006
21.  Wydział FizykiProf. A. PreisPartnerQuiet surface transport SILENCEIP02/2005-01/2008
22.  Wydział BiologiiProf. Z. Kulińska - SzweykowskaPartnerIntroduction of modern functional genomics methods FUNGENToK10/2005- 09/2008
23.  Wydział BiologiiProf. A. JarmołowskiPartnerEuropean Alternative Splicing Network EURASNETNoE01/2006- 12/2010
24.  Wydział FizykiProf. W. HołubowiczPartnerPolicy based Management of Heterogeneous Networks for guaranteed QoS NETQOSIP02/2006-01/2008
25.  Wydział Nauk Geograficznych i GeologicznychProf. J. CierniewskiPartnerDesertification: mechanisms, prevention and sustainability with an expert system - DESEXIP02/2006-01/2008
26Wydział Nauk Geograficznych i GeologicznychProf. J. CierniewskiPartnerBiderectional Reflectance Spectra measurements of terrestrial targets for Quality Improvement of Observation Data GONIOCA2006-2008
 AKADEMIA EKONOMICZNAOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJprof. dr hab. Witold AbramowiczpartnerNastawiona na użyteczność otwarta platforma dla mobilnego samorządu - USE-ME.GOVSTREP01.01.2004 r. - 31.12.2006 r.
2KATEDRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJdr Piotr MichońpartnerSocjoekonomiczne determinanty postaw, preferencji i postrzegania pracy przez obywateli, przy wykorzystaniu danych z badań internetowych Europejskiego Wskaźnika Płac - WOLIWEBSTREP01.05.2004 r. - 30.03.2007 r.
3KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJprof. dr hab. Witold AbramowiczkoordynatorZaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie informacji dla systemów analitycznych - ENIRAFMarie Curie Host Fellowships For The Transfer Of Knowledge01.10.2004 r. - 30.09.2008 r.
4KATEDRA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCHprof. dr hab. inż. Wojciech CellarypartnerSieć doskonałości w dziedzinie zastosowań wirtualnej rzeczywistości i wirtualnych środowisk w przyszłych miejscach pracy INTUITIONNoE01.09.2004 r. - 31.08.2008 r.
5KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJprof. dr hab. Witold AbramowiczpartnerAdaptacyjna platforma usług elektronicznych - ASGIP01.09.2004 r. - 28.02.2007 r.
6KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I PLANOWANIA ROZWOJUprof. dr hab. Janusz TomidajewiczpartnerPrywatyzacja a Europejski Model Społeczny - PRESOMCA01.01.2006 r. - 31.12.2008 r.
7KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJprof. dr hab. Witold AbramowiczpartnerWspomagany ontologią czasową system informacyjny dla analizy notowań giełdowych - TOWLSTREP01.04.2006 r. - 30.09.2008 r.
8KATEDRA INFORMATYKI EKONOMICZNEJprof. dr hab. Witold AbramowiczpartnerWykorzystanie opisów semantycznychdla zarządzania procesami wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami" - SUPERIP01.04.2006 r. - 31.03.2009 r.
9KATEDRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJdr Piotr MichońpartnerDeveloping a detailed 8-country occupations database for comparative socio-economic research in the European UnionSTREP01.05.2006 r. - 30.04.2009 r.
 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1Instytut Logistyki i MagazynowaniaTomasz DowgielewiczPARTNEReMensaSSA02.2005 - 31.07.2006
2Instytut Logistyki i MagazynowaniaTomasz DowgielewiczPARTNERTRACEBACKIP01.01.2007-31.12.2011
3Instytut Logistyki i MagazynowaniaTomasz DowgielewiczPARTNERCo-DESNETCA01.09.2004 - 01.08.2006
4Instytut Logistyki i MagazynowaniaGrzegorz SokołowskiPARTNERBRIDGEIP01.07.2006-31.06.2009
5Instytut Logistyki i MagazynowaniaMarcin HajdulPARTNERDIFFERENTSTREP01.05.2006-30.04.2008
6Instytut Logistyki i MagazynowaniaMarcin HajdulPARTNERFREIGTHWISEIP01.08.2006 (42 months)
7Instytut Logistyki i MagazynowaniaMaciej TumaszKOODRYNATORCENTRAL LOCOSSA01.06.2005-31.05.2007
8Instytut Logistyki i MagazynowaniaMaciej TumaszPODWYKONAWCABESTUFS IICA01.09.2005-31.08.2008
 INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNAOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1Instytut Technologii DrewnaEwa RatajczakPartnerAn Innovation Strategy to integrate industry needs and research capability in the European Forestry-Wood Chain InnovaWood SSA 515044SSAIX-2005 do II-2008
 POLITECHNIKA POZNAŃSKAOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1.Instytut Technologii MechanicznejZenobia WeisspartnerVirtual Research Lab for a Knowledge Community in Production VRL KCIPNoE2004-2008
2.Instytut Inżynierii MateriałowejIzabela SzafraniakkoordynatorTowards size effects in nanosized ferroelectrics - fabrication of nanocrystals by self-assembling methods NANOFERROMarie Curie European Reintegration grant2005-2006
3.Instytut Elektroniki i TelekomunikacjiKrzysztof WesołowskipartnerWireless World Initiative New Radio WINNERIP2003-2005
4.Instytut Elektroniki i TelekomunikacjiKrzysztof WesołowskipartnerWireless World Initiative New Radio WINNER IIIP2005-2007
5.Instytut Elektroniki i TelekomunikacjiKrzysztof WesołowskipartnerNetwork of Excellence in Wireless COMmunications NEWCOMNoE2003-2006
6.Instytut Elektroniki i TelekomunikacjiHanna BoguckapartnerUniwersal Radio-Link Platform for Efficient User-Centric Access URANUSSTREP2005-2008
7.Instytut Elektroniki i TelekomunikacjiJerzy KubasikpartnerSpectrum Policies and Radio Technologies Viable in Emerging Wireless Societies SPORTVIEWSSSA2006-2007
8.Katedra Inżynierii i Meteorologii KwantowejEwa StachowskapartnerQuantum Computing with Trapped Electrons QUELLESTREP2004-2008
9.Katedra Sterowania i Inżynierii SystemówKrzysztof KozłowskipartnerEuropean Robotics Research Network EURONNoE2004
10.Instytut InformatykiJacek BłażewiczpartnerRational design and standarised evaluation of novel genetic vaccines COMPUVACIP2005-2008
11Instytut InformatykiMaciej HapkepartnerCo-ordination Action for Libre Software Engineering for Open Development Platforms for Software and Services CALIBRECA2004-2006
12Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i SystemówJacek BłażewiczpartnerEnvironmental and Meta-Genomics, a bioinformatic system to detect and assign functions to habitat specific gene patterns METAFUNCTIONSNEST2005-2008
13Instytut InformatykiJacek BłażewiczpartnerBioinformatics Optimisation Training BIOPTRAINMarie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST)2005-2009
14Instytut Technologii i Inżynierii ChemicznejAdam VoelkelpartnerTransforming Nano-particles into Sustainable Consumer Products through Advanced Product and Process Formulation PROFORMSTREP2004-2007
15Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej Zakład Technologii ChemicznejAndzrej KrysztafkiewiczpartnerScientific Network - "Surfactans and Dispersed Systems in Theory and Practice" SURUZSSA2004-2006
16Instytut Automatyki i Inżynierii InformatycznejCzesław JędrzejekpartnerTelecomunications Advanced Networks for GMES Operations TANGOIP 
17Katedra Sterowania i Inżynierii SystemówKrzysztof KozłowskipartnerEuropean Robotics Research Network EURON IINoE2005-2007
 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGOOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1AWF, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnychdr Tomasz Tasiemskikoordynator"Quality of life people with spinal cord injuries in Poland on the eve of integration with the European Union QOL in SCIMC - ERG15.03.2004 - 15.03.2005
2AWF, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnychdr Mirosław Górnykoordynator"New methods of assessing and shaping proprioceptive sensibility and movement aesthetics of the blind AESTH - PROMC - EIFnegocjacje
 AKADEMIA RolniczaOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1AR, Kat. AgrometeorologiiJanusz OlejnikpartnerAssessment of the European Terrestrial Carbon Balance /CarboeuropeIP01.01.2004 - 31.12.2008
2AR, Kat. AgrometeorologiiJanusz OlejnikpartnerThe nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse gas balance /NitroeuropeIP2006 - 2010
3AR, Kat. AgrometeorologiiJanusz OlejnikkoordynatorMicrometeorological techniques for in situ measurements of greenhouse gases exchange /GreenfluxMarie Curie ToK2007 - 2010
4AR, Kat. AgrometeorologiiJanusz OlejnikpartnerIntroducing tools for agricultural decision-making under climate conditions by connecting users and tool-providers /AgridemaSSA01.03.2006 - 11.2006
5AR, Kat. AgrometeorologiiJanusz OlejnikpartnerAdaptation of agriculture in European regions at environmental risk under climate change /AdagioSSAw trakcie negocjacji
6AR, Instytut Technologii MięsaEdward PospiechpartnerDeveloping a Stakeholders Guide on the vulnerability of food and feed chains to dangerous agents and substances /E ChainSTREP01.04.2006 - 31.03.2009
7AR, Instytut Technologii MięsaRyszard KowalskipartnerImproving the safety of beef and beef products for the consumer in production and processing /ProSafeBeefIPw trakcie negocjacji
8AR, Instytut Inżynierii RolniczejJacek DachkoordynatorTechnology of compost production from sewage sludge with reduction of ammonia emission and heavy metal content /CleanCompostMarie Curie ERG15.07.2006 - 14.07.2007
9AR, Kat. Użytkowania LasuDieter F. GiefingpartnerDevelopment of an ecologically compatible, highly productive method of timber harvesting for Central European Forestry /ForstinnoCOOP26.05.2005 - 25.05.2007
10AR, Kat. Żywienia Zwierząt i Gospodarki PaszowejAndrzej RutkowskipartnerPlants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds /ReplaceSTREP2004 - 2008
11Instytut Inżynierii RolniczejJacek DachstypendystaHeavy metal removal from mancure -LIGHT MANUREMC EIF15.06.2004-14.06.2006
 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1Instytut Chemii Bioorganicznej PANProf. M. JaskólskipartnerADOPT – A doctoral training network in plant development research: from single molecule to whole plantMarie Curie Actions01.09.2004-31.08.2007
2Instytut Chemii Bioorganicznej PANProf. R. AdamiakkoordynatorRNA loops - Modes of large RNA loop stabilization - towards more efficient Molecular Dynamics protocolsMarie Curie Actions01.01.2005-31.12.2005
3Instytut Chemii Bioorganicznej PANProf. M. FiglerowiczkoordynatorABC Medicago - Involvement of ATP binding cassette (ABC) transporters in the plant-microbe interactions in the legume Mecicago truncatulaMarie Curie Actions01.08.2005-31.07.2006
4Instytut Chemii Bioorganicznej PANProf. W. KrzyzosiakpartnerRIGHT - RNA interference Technology as Human Therapeutic ToolIntegrated Project01.01.2005-31.12.2008
5Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerINTELIGRID - Interoperability of Virtual Organizations on Complex Semanctic GridSTREP01.09.2004-28.02.2007
6Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweArtur BińczewskipartnerMUPBED - Multi-Partner European Test Beds for Research NetworkingIntegrated Project01.07.2004-30.06.2007
7Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweArtur BińczewskipartnerGN2 - Multi-Gigabit European Academic NetworkI301.09.2004-31.08.2008
8Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerHPC Europa - Pan-European Research Infrastructure on High Performance ComputingI301.01.2004-31.12.2007
9Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerEGEE - Enabling Grids for E-science in EuropeI301.04.2004-30.03.2006
10Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerCOREGRID - European Research Network on Foundations, Software Infrasrtucture sand Applications for large scale distributed, GRID and Peer-to-Peer TechnologiesNetwork of Excellence01.09.2004-31.08.2008
11Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerBALTICGRID - Baltic GridI301.11.2005-30.04.2008
12Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweArtur BińczewskikoordynatorPORTA OPTICA - Distributed Optical Gateway from eastern Europe to GeantSpecific Support Actions01.02.2006-31.01.2007
13Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweArtur BińczewskipartnerEMANICS - European Network of Excellence on Management of the Internet on Complex ServicesNetwork of Excellence01.01.2006-31.12.2009
14Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerOMII-EUROPE - Open Middleware Infrastructure Initiative for EuropeI301.05.2006-30.04.2008
15Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerACGT - Advancing Clinico-Genomic Trials on Cancer: Open Grid Services for Improving Medical KnowledgeIntegrated Project01.02.2006-31.01.2010
16Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerEXPReS - a production of Astronomy e-VLBI InfrastructureI301.03.2006-28.02.2009
17Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerG Eclipse - An integrated, Grid enabled workbench for Grid application users, Grid developers and Grid operators based on the Eclipse platformSpecific Support Actions01.05.2006-30.06.2008
18Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert Meyerpartnerint.eu.grid - Interactive European GridI301.05.2006-30.04.2008
19Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Cezary MazurekpartnerQualiPSo - Quality Platform for open Source SoftwareIntegrated Project01.09.2006-31.08.2010
20Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweArtur BińczewskikoordynatorPhosphorus - Lambda User Controlled Infrastructure for European ResearchIntegrated Project01.10.2006-31.03.2009
21Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerQosCosGrid - Quasi-Opportunistic Supercomputing for Complex Systems in Grid EnvironmentsSpecific Support Actions01.09.2006-28.02.2009
22Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerBREIN - Business objective driven Reliable and Intelligent Grids for real BusinessIntegrated Project01.09.2006-31.08.2009
23Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerBEinGrid - Business Experiments in GRIDIntegrated Project01.06.2006-31.05.2008
24Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerkoordynatorRINGrid - Remote Instrumentation in Next-generation GridsSpecific Support Actions01.10.2006-31.03.2008
25Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Jarosław NabrzyskipartnerChallengers - Against Mainstream ResearchSpecific Support Actions01.06.2006-30.11.2008
26Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo SiecioweDr. Norbert MeyerpartnerEGEE II - Enabling Grids for E-science-III301.04.2006-31.03.2008
 IBMEROsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1IBMER Branch Poznandoc. dr hab. inż. Andrzej MyczkopartnerRenewable Energy Agricultural Multipurpose System for Farmers- RAMSESSTREP01.10.2006- 30.09.2008
 Fundacja UAM- PPNTOsoba odpowiedzialnaRodzaj uczestnictwaTytuł projektuRodzaj projektu/instrumentuCzas trwania projektu
1Regionalny Punkt KontaktowyPawel BartoszekkoordynatorPOLFOODSSA 
2Regionalny Punkt KontaktowyPawel BartoszekkoordynatorFOODLINKSSAdo 10.2005
3Regionalny Punkt KontaktowyEwa KocińskaKoordynatorINDUSTRYLINKSSAdo 07.2005
4Regionalny Punkt KontaktowyEwa KocińskaPartnerREGINNETSSAdo 06.2006
5Regionalny Punkt KontaktowyKatarzyna RauszerpartnerMOCSSAdo 01.2007
6Regionalny Punkt KontaktowyJoanna Bosiacka-KniatkoordynatorTRANSMESSSA01.09.2005-30.11.2007
7Regionalny Punkt KontaktowyPawel BartoszekpartnerFINESSAod 11.2005-
8Transfer TechnologiiCezary BihdanowiczpartnerIRC WPSSAdo 03.2008
9Regionalna Strategia InnowacjiKamila Dobekkoordynator5SCHEMESSSAdo 05.2007
10Regionalna Strategia InnowacjiKamila DobekpartnerARRGOSSSAod 09.2005