Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 98 z dnia 30 listopada 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

WSPÓŁPRACA NAUKI Z PRZEMYSŁEM.
PROJEKTY INNOWACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W dniu 5 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym przy Polskiej Platformie Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego zapraszają na Dzień Informacyjny "Współpraca nauki z przemysłem. Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw".

Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw jak i przedstawicieli sfery nauki. W programie zostaną omówione korzyści jakie wynikają ze współpracy nauki z przemysłem oraz bariery na jakie napotykają przedstawiciele obu tych sfer. Przedstawione zostaną możliwości finansowania innowacyjnych MśP oraz nauki wynikające z 7. Programu Ramowego UE, Programu Konkurencyjność i Innowacje oraz funduszy strukturalnych. Uczestnicy spotkania uzyskają również informacje na temat możliwości pozyskiwania partnerów biznesowych.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

ASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W dniu 12 grudnia 2007r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty dotyczące rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską "Finansowanie projektów w 7. PR UE". Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, Inqbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań. Spotkanie kierowane jest w szczególności do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Zasady finansowania w 7. Programie Ramowym zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń.Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Operator Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych oraz Biuro Programów Międzynarodowych Akademii Rolniczej zapraszają na seminarium: "Praktyczne aspekty aplikowania o środki w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych". Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2007 r. (czwartek), w sali konferencyjnej Klubu Akademickiego "Arka" Akademii Rolniczej w Krakowie, przy al. 29 Listopada 50. Celem seminarium jest zapoznanie beneficjentów z zasadami ubiegania się o środki na realizację projektów finansowanych w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Podczas seminarium przedstawione zostaną zasady oraz wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, zostanie również omówiony system P-N RF służący do składania wniosków on-line. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Operatora Funduszu, pracowników Joint Fund Secretariat.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU POMYSŁY

W dniu 11 grudnia 2007 r. w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dzień informacyjny Programu "Pomysły" (IDEAS).

W programie spotkania znalazły się tematy dotyczące Europejskiej Rady Badań (ERC), wyników pierwszego etapu Starting Grants, konkursu dla doświadczonych naukowców Advanced Grants. Omówiony zostanie także program "Ludzie" i Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) oraz zaprezentowane zostaną wybrane pomysły StG i AdG. W programie przewidziano także omówienie zasad finansowania projektów w 7.PR.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

DZIEŃ INFORMACYJNY KOLEJNE KONKURSU W "ENERGII"

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów w temacie Energia Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z Politechniką Warszawską zapraszają na Dzień Informacyjny Tematu Energia, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2007 r.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG Research) pan Wiktor Raldow oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Politechniki Warszawskiej. Odbędzie się także dyskusja panelowa "Czy warto angażować się w międzynarodowe programy badawcze finansowane przez UE?".

Więcej informacji na stronie: tutaj.

SZKOLENIE - EURATOM POMYSŁ I PROJEKT

W dniu 17 grudnia 2007 r. w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie pt.: Euratom "Od pomysłu do projektu". Szkolenie adresowane jest zarówno do tych, którzy planują napisanie wniosku projektowego do najnowszego konkursu w Euratomie, jak i do tych, którzy chcieliby uczestniczyć w projektach jako partnerzy.

Podczas szkolenia omówione zostaną te części projektowe, które mają bardzo ważne znaczenie dla dalszego wykorzystania wyników, struktury zarządzania, podejmowania decyzji czy rozpowszechnianie informacji. W programie znajdzie się także tematyka związana z drugim konkursem w Euratomie, aspekty prawne i finansowe oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej - JRC.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE - DZIEŃ INFORMACYJNY

W dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny nowego Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Organizatorami spotkania są Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu sektora ICT, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Celem Programu jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2904

WYNIKI KONKURSU MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS

Ogłoszone zostały wyniki konkursu Marie Curie Initial Training Networks. Na konkurs zostało złożonych 905 projektów, z których wymogi formalne spełniły 902 projekty. Polska uplasowała się na 16 miejscu pod względem liczby złożonych wniosków.
Najwięcej wniosków zostało złożonych z następujących dziedzin: LIFE: 229 (25%), ENGINEERING: 183 (20%), PHYSICS: 157 (17%).
Do drugiego etapu przeszło 197 projektów, w ocenie brało udział 196 wniosków 184 projekty zostały pozytywnie rozpatrzone i Komisja Europejska szacuje, że ok. 65 projektów dostanie dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych:

MOŻLIWOŚCI
- Infrastruktury badawcze
- Regiony wiedzy (2 konkursy)
- Nauka w społeczeństwie
- Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
- Potencjał badawczy (2 konkursy)

WSPÓŁPRACA
- Transport, w tym aeronautyka - Aeronautyka i Transport powietrzny
- Energia (3 konkursy)
- Wspólny konkurs w Energii i Nanonaukach, nanotechnologiach, materiałach i nowych technologiach produkcyjnych
- środowisko, w tym zmiany klimatu
- ERANET - Energia, środowisko, w tym zmiany klimatu, Koordynacja działań badawczych, Zdrowie, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, Bezpieczeństwo, Przestrzeń Kosmiczna, Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka; Transport, w tym aeronautyka
- Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologie;
- Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie (5 konkursów)
- Transport - Zrównoważony Transport powierzchniowy (2 konkursy)
- Transport, w tym aeronautyka
- Wspólny konkurs w środowisku, w tym zmianach klimatu Nanonaukach, nanotechnologiach, materiałach i nowych technologiach produkcyjnych
- Transport, w tym aeronautyka - GALILEO

LUDZIE
- Europejskie Granty Reintegracyjne
- Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim
- Międzynarodowe Granty Reintegracyjne
- Międzynarodowa wymiana personelu naukowego
- Noc Naukowców 2008
- Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych

POMYSŁY
- Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki fizyczne i inżynieryjne)
- Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki społeczne i humanistyczne)
- Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki o życiu)
- Akcje koordynujące i wspierające

EURATOM
- Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów na stronie: tutaj.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl