Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 97 z dnia 15 listopada 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konferencji nt. "Promocja działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

Konferencja odbędzie się w Poznaniu dnia 22 listopada 2007r. Celem konferencji jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów z generalnymi zasadami ubiegania się o środki na realizację projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych UE.

Przedstawione zostaną typy projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie oraz wymagania, jakie powinni spełnić wnioskodawcy. Organizatorem konferencji jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: tutaj.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W dniach 19-23 listopada 2007 r. Konsorcjum Punktów Kontaktowych Regionu Łódzkiego wraz z innymi organizatorami serdecznie zapraszają na serię spotkań informacyjnych, szkoleniowych i konsultacji oraz na konferencję "Nauka dla Gospodarki" pod wspólnym szyldem "Fundusze Europejskie dla innowacyjnej gospodarki". W ciągu pięciu dni zostaną zaprezentowane informacje na temat programów szczegółowych 7.PR, możliwości dla przedsiębiorców, mobilności i rozwoju kariery naukowej młodych i doświadczonych pracowników nauki, a także rozwoju innowacji w regionie. Podobne zagadnienia zostaną przedstawione w ramach prezentacji Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbędą się podczas konferencji "Nauka dla Gospodarki". Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego poprowadzi konkurs na innowacyjny pomysł połączony z programem szkoleniowo - doradczym, kierowany do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i przedsiębiorców pt.: "Innowacje i technologie w nauce i biznesie - Od pomysłu do rynku, od pomysłu do innowacyjnej firmy", w tym warsztaty poświęcone zagadnieniom transferu technologii, oceny innowacyjności i potencjału rynkowego pomysłów i przedsięwzięć.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://www.naukadlagospodarki.pl

SPOTKANIA BROKERSKIE "ECOINNOTECH"

W dniach 21 - 22 listopada br. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 r. w Poznaniu, odbędą się spotkania brokerskie "EcoInnoTech". Spotkania organizowane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i promowane przez IRC Central Poland we współpracy z siecią Innovation Relay Centre Network. Tematyka tegorocznych spotkań to: gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, recykling; energia odnawialna i paliwa alternatywne; ochrona powietrza i ochrona przed zmianami klimatu; gospodarka i ochrona zasobów wodnych; ochrona i rekultywacja gleb i wód podziemnych; technologie przekrojowe, w tym monitoring środowiskowy i systemy telemetryczne.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

ASPEKTY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza na szkolenie:

Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.
Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 29 listopada (czwartek) 2007r., w godz. 10.30-15.00, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (sala nr 311), ul. Wieniawskiego 17/19.

Na spotkanie zapraszamy zarówno służby księgowe i kadrowe uczelni i instytutów naukowych jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidziane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, w tej części zostaną omówione problemy zasygnalizowane wcześniej przez uczestników szkolenia.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

WSPÓŁPRACA NAUKI Z PRZEMYSŁEM. PROJEKTY INNOWACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W dniu 5 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym przy Polskiej Platformie Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego zapraszają na Dzień Informacyjny "Współpraca nauki z przemysłem. Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw".

Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw jak i przedstawicieli sfery nauki. W programie zostaną omówione korzyści jakie wynikają ze współpracy nauki z przemysłem oraz bariery na jakie napotykają przedstawiciele obu tych sfer. Przedstawione zostaną możliwości finansowania innowacyjnych MśP oraz nauki wynikające z 7 Programu Ramowego UE, Programu Konkurencyjność i Innowacje oraz funduszy strukturalnych. Uczestnicy spotkania uzyskają również informacje na temat możliwości pozyskiwania partnerów biznesowych.

Szczegółowe informacje zostaną niebawem zamieszczone na stronie: tutaj.

ASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, zapraszają na warsztaty: "Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym", które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2007 we Wrocławiu.

Spotkanie ma charakter warsztatowy, przeprowadzi je ekspert z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Pani Elżbieta Olejnik. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami finansowania projektów w 7. PR w tym z tworzeniem budżetu na etapie pisania wniosku w 7.PR. Warsztaty są nieodpłatne, może wziąć w nich udział maksymalnie 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

EKSPERCI DO PROGRAMU CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)

Komisja Europejska serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, chcących oceniać wnioski w konkursach organizowanych w ramach Programu na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, do rejestrowania się w powstającej bazie ekspertów.

Baza ekspertów do Programu CIP jest niezależna od bazy ekspertów KE do 7.PR i nie istnieje możliwość transferowania danych. Wszyscy chętni muszą dokonać rejestracji niezależnie od tego czy znajdują się w innych bazach.

Rejestracji można dokonać do 30 września 2009 na stronie: http://ec.europa.eu/ict_psp

Więcej informacji na temat zadań ekspertów znajdziecie Państwo na stronie:
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/call_for_experts_en.pdf

NOWE PUBLIKACJE KPK

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego w dziale "Publikacje" pojawiły się dwie nowe broszury informacyjne:
Broszura. Badania na rzecz MśP, Warszawa, listopad 2007 - zawiera informacje na temat możliwości uczestnictwa przedsiębiorstwa nie prowadzącego własnej działalności badawczej w 7. Programie Ramowym.
Broszura. Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MśP, Warszawa, listopad 2007 - zawiera informacje na temat możliwości uczestnictwa w 7. Programie Ramowym izb gospodarczych oraz stowarzyszeń skupiających małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dodatkowo udostępniono uaktualnioną wersję folderu:
Polskie Platformy Technologiczne, listopad 2007 - zawiera podstawowe informacje dotyczące platform, prezentując ich cele działania, strukturę organizacyjną oraz dane kontaktowe. Jest on dwujęzyczny (polski i angielski).

Więcej informacji na stronie: tutaj.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl