Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 96 z dnia 31 października 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

DOFINANSOWANIE MNISW DO PROJEKTÓW PROGRAMÓW RAMOWYCH

W dniu 14 listopada br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają na szkolenie pt.: Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów Programów Ramowych UE. Miejscem spotkania będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Od października 2007 roku, zmienione zostały zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek biorących udział w projektach 7. Programu Ramowego UE. O zmianach i nowych zasadach procedur pozyskiwania środków budżetowych na naukę i innych ważnych działaniach opowie Pani Ewa Madej-Popiel, Naczelnik Wydziału Programów Badawczych w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zajmuje się wnioskami o dofinansowanie uczestnictwa w programach międzynarodowych. Wyjaśnione zostaną także zasady przygotowania wniosku (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.) i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych. W programie przewidziano również przedstawienie wyników inicjatywy Ministra "Granty na Granty" skierowanej do przyszłych polskich koordynatorów projektów badawczych w 7.PR oraz przedstawienie planów kontynuacji tej akcji zgodnie z założeniami nowego rozporządzenia.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

WIELKOPOLSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

W dniach 12-17 listopada br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje Wielkopolski Tydzień Innowacji, którego celem jest m.in. promocja innowacyjności regionu. W tygodniu odbędzie się szereg konferencji, seminariów tematycznych, dzień otwarty w przedsiębiorstwach, a także szereg imprez dla mieszkańców wielkopolskich miast. Wielkopolski Tydzień Innowacji zainauguruje konferencja "Instrumenty finansowe dla wsparcia innowacyjnych działań", z udziałem Członków Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji oraz Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, samorządu powiatowego i stolic subregionów Wielkopolski, a także wybranych instytucji otoczenia biznesu, uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. W dniu 17 listopada na Placu Wolności odbędzie się impreza plenerowa, kończąca Tydzień Innowacji, w trakcie której będą się prezentowały uczelnie, ośrodki badawcze związane z tematyką innowacji.

Więcej informacji w Urzędzie Marszałkowskim pod nr tel: 0-61 8581229

DZIEŃ INFORMACYJNY - ŚRODOWISKO

W dniu 06 listopada 2007 roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych zaprasza na dzień informacyjny, poświęcony priorytetowi "środowisko" w 7. Programie Ramowym. W programie m.in. znajdą się zagadnienia związane z tematem 2-giego konkursu w tym priorytecie. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

W dniu 8 listopada br. RPK Politechnika śląska w Gliwicach organizuje szkolenie pt: "Norweski Mechanizm Finansowy". Podczas szkolenia zostaną przedstawione informacje na temat możliwości aplikowania o środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ogłoszony konkurs dotyczy dofinansowania polsko-norweskich projektów badawczych oraz organizacji warsztatów i seminariów, których tematyka związana jest z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia.

Szkolenie poprowadzone zostanie przez konsultanta Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice śląskiej Panią Annę Ober. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW W 7.PR

Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zapraszają na szkolenie: "7. Program Ramowy - zasady przygotowywania wniosków". Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2007 r. w Amfiteatrze B w budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Więziennej 8/12 we Wrocławiu. W programie znajdą się tematy związane z zasadami uczestnictwa w 7. Programie Ramowym; etapy przygotowania wniosku; zasady prawne i finansowe w projekcie w 7. Programie Ramowym oraz program People.

Więcej informacji na stronie:
http://www.rss.uni.wroc.pl/indexpl.php?sec=aktualnosci&post=1095

SZKOLENIE: ASPEKTY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza na szkolenie: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 29 listopada (czwartek) 2007r., w godz. 10.30-15.00, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (sala nr 311), ul. Wieniawskiego 17/19.

Na spotkanie zapraszamy zarówno służby księgowe i kadrowe uczelni i instytutów naukowych jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidziane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, w tej części zostaną omówione problemy zasygnalizowane wcześniej przez uczestników szkolenia.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

WIRTUALNY INQBATOR

Dla wszystkich tych, którzy marzą o założeniu własnego przedsiębiorstwa, mają unikalny pomysł na biznes, poszukują informacji w jaki sposób zorganizować działalność gospodarczą, powstał e-learningowy portal "Wirtualny Inqbator". Obejmuje on cykl wirtualnych szkoleń skierowanych do osób spragnionych wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy.

Proces uczestnictwa jest szybki i bezpłatny. W ramach "Wirtualnego Inqbatora" dostępnych jest osiem szkoleń poruszających następujące tematy: skąd wziąć pomysł na biznes, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie działalności gospodarczej, marketing, biznesplan, warsztaty księgowo-podatkowe, komunikacja i negocjacje w biznesie oraz innowacje w przedsiębiorstwie. Zostały one przygotowane przez grupę doświadczonych ekspertów, a ich różnorodność sprawia, iż zapoznanie się z nimi stanowi źródło kompleksowej wiedzy o zakładaniu przedsiębiorstwa w pigułce. Projekt tworzony jest przez zespół Inqbatora Technologicznego działającego w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz finansowany jest w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Więcej informacji na stronie: http://www.wirtualny-inqbator.pl

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU

W dniu 22 listopada br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, zapraszają na warsztaty "Jak napisać wniosek do 7.PR? Elementy dobrego projektu". W programie warsztatów znajdą się zagadnienia związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego orz jego oceny.

Szczegółowe informacje zostaną niebawem zamieszczone na stronie: tutaj.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl