Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 94 z dnia 1 października 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI ORAZ INWESTYCJI

Wielkopolski Klaster Chemiczny Jednostek Naukowo-Badawczych oraz Przedsiębiorstw, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat źródeł finansowania innowacji oraz inwestycji. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM,  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka spotkania obejmuje: Program Pilotażowy "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej";  Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym;  Programy regionalne 2007-2013 i wsparcie przemysłu spożywczego; Dotacje inwestycyjne i środowiskowe dla Mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Pomoc ze strony klastra przy ubieganiu się o dotacje; Dotacje na działania promocyjne regionu (targi, misje);  Wspieranie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT); Wspieranie przemysłu spożywczego w okresie 2007-2013 Innowacje i badania; Inicjowanie działalności innowacyjnej;  Stymulowanie działalności B+R; Badania na rzecz MŚP (7.PR); Inicjatywa Technologiczna; Nowe ponadregionalne inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: www.klasterchemiczny.pl
Email: info@klasterchemiczny.pl

FINANSOWANIE STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zapraszają na spotkanie pt.: „Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów”, które odbędzie się 9 października (wtorek), w godz. 9.30 – 14.00 w Auli Lubrańskiego,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do doktorantów, chcących rozwijać karierę naukową. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, British Council i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ponadto przedstawione zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

KARIERA NAUKOWA - OFERTA 7. PROGRAMU RAMOWEGO

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zaprasza na seminarium: "Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego". Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 17 października (środa), godz. 9.30-13.45, w sali konferencyjnej Polsko - Niemieckiego Centrum Akademickiego, ul. Jana Pawła II 28 (DS-1) przy Politechnice Poznańskiej. Podczas spotkania, eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zaprezentują  możliwości stypendialne dla doświadczonych naukowców,  posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra. Przedstawione zostaną możliwości stypendialne w ramach programów Ideas, People oraz Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre).

Program IDEAS, jest narzędziem wspierania najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research). Stypendia indywidualne w ramach programu PEOPLE kierowane są do doświadczonych naukowców  zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji. JOINT RESEARCH CENTRE oferuje wiele możliwości pracy młodym i doświadczonym naukowcom oraz ekspertom z krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

KONFERENCJA - „FEMSTART”

W dniach 17– 18 października 2007 r. we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja „FemStart – Wspieranie publicznej debaty na temat roli uniwersytetów w kreowaniu przedsiębiorczości kobiet naukowców”.

Konferencja organizowana jest przez Biuro Grantów i Funduszy Europejskich, Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu FemStart. Celem projektu jest przedstawienie dobrych praktyk oraz umożliwienie dyskusji wśród ekspertów, na temat w jaki sposób można dostosować istniejące środki, w celu zwiększenia udziału kobiet w działaniach wspierających przedsiębiorczość, organizowanych na uczelniach.

Seria publicznych debat na ten temat zostanie zorganizowana w Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Łotwie, Rumunii oraz Holandii. Konferencja we Wrocławiu jest trzecim spotkaniem organizowanym w ramach projektu. Zaproszeni goście to osoby zajmujące się wspieraniem kobiet naukowców oraz oferujące doradztwo w kwestiach związanych z przedsiębiorczością na uczelniach wyższych.

Więcej informacji na stronie: www.femstart.eu
E-mail: monika.polinska@pwr.wroc.pl

PISANIE WNIOSKÓW W RAMACH 7.PR

EuroProjekts Sp. z o.o. (PL) oraz Yellow Research (NL) zapraszają wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach 7. Programu Ramowego na angielskojęzyczne szkolenie pt. "Writing Competitive FP7 Proposals", które odbędzie się w dniach 5-6 Listopada 2007 r. w Warszawie. Eksperci z holenderskiej firmy Yellow Reserach oraz EuroProjekts zapoznają uczestników z metodami tworzenia dobrego wniosku projektowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące własności intelektualnej i jej ochrony w umowie konsorcjum. Omówione zostaną także problemy związane z eksploatacją wyników projektu i sposoby negocjacji z pozostałymi członkami konsorcjum.

Więcej informacji na stronie:
http://europrojekts.com.pl/images/brochure_workshop.pdf

POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH

Od 26 września do 28 grudnia 2007r. można składać wnioski na dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w obszarach ochrony środowiska i ochrony zdrowia oraz na organizację seminariów i warsztatów mogących przyczynić się do ułatwienia polsko-norweskiej współpracy badawczej.

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych jest grantem blokowym czyli funduszem horyzontalnym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu Badania Naukowe. Ma on na celu budowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami zajmującymi się tematyką ochrony środowiska i ochrony zdrowia.  Fundusz ten dysponuje środkami w wysokości ok. 14,5 mln Euro.

Więcej informacji na oficjalnej stronie funduszu:  http://www.fbn.opi.org.pl
oraz na stronie MNiSW:  http://tinyurl.com/23latx

KRAJOWA RADA KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH UE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Informujemy o zarejestrowaniu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) w Rejestrze Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie powstało przy wsparciu KPK z inicjatywy prof. Janusza Hołysta z Politechniki Warszawskiej, który obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Zrzesza ono zarówno osoby związane ze środowiskiem akademickim, instytutami naukowymi, jak i z przedsiębiorstwami.

Celem działania Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programów Ramowych oraz dobrych praktyk związanych z profesjonalnym prowadzeniem projektów badawczych. Ponadto działania Stowarzyszenia skupiać się będą na promowaniu uczestnictwa polskich jednostek w projektach programów ramowych, współpracy z organami administracji publicznej w celu skutecznego wykorzystania możliwości związanych z projektami badawczymi UE oraz wspieraniu udziału polskich organizacji w projektach badawczych UE poprzez rekomendowanie potrzebnych zmian prawnych. Zainteresowanych koordynatorów projektów programów ramowych zapraszamy do współpracy.

Osoba do kontaktu: Zygmunt Krasiński, Członek Zarządu KRAB, KPK email: zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl