Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 93 z dnia 15 września 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

NOC NAUKOWCÓW W POZNANIU!!!

Przypominamy, że 28 września br. w Poznaniu odbędzie się Noc Naukowców, impreza organizowana w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Komisji Europejskiej pod nazwą "Researchers’ Night". Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska, która na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie ze środków 7. Programu Ramowego UE. Partnerem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe.

Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Tej Nocy PP i PCSS otworzą dla wszystkich zwiedzających swoje laboratoria, odbędą się pokazy, warsztaty, demonstracje z udziałem publiczności. Naukowcy odejdą od swych poważnych projektów badawczych by bawić się wraz z publicznością, wziąć udział w konkursie na wyobraźnię, stworzyć obraz naukowca i eksperymentów naukowych nowej ery czy zaciekawić najmłodszych widzów.

Każdy zwiedzający będzie mógł przekonać się, że nauka może być ciekawa i pasjonująca, wziąć udział w doświadczeniu, stać się przez chwilę naukowcem. Czekają nie lada atrakcje. Oto tylko kilka przykładów nocnych imprez: Zrób nanocukierka; Golf aerodynamiczny; Kto ściągnie obrus z zastawionego stołu; Koncert na śpiewające kieliszki i butelki; Jak powstaje gra komputerowa. To tylko niewielka próbka tego, co się będzie działo 28 września. W części rozrywkowo - artystycznej przewidziano m.in. koncerty, śpiewy i pląsy nadwarciańskie, Mundial przy księżycu, zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa do godziny 2.00 w nocy.

Imprezy pod hasłem Noc Naukowców odbędą się jednocześnie w większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce oprócz Poznania, również w Gliwicach, Krakowie oraz Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat Nocy Naukowców w Poznaniu można znaleźć na stronie:
www.nocnaukowcow.pl

ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE
W RAMACH PROJEKTÓW MARIE CURIE

W dniu 17 września br. w Warszawie, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK wraz z  Uniwersytetem Warszawskim,  Biurem Obsługi Badań - Europejskich Programów Badawczych organizuje spotkanie poświęcone "Aspektom administracyjno-prawnym związanym z przyjmowaniem pracowników z zagranicy w ramach projektów Marie Curie". Poruszane będą zagadnienia związane z legalizacją pobytu, formą zatrudnienia, kwestiami podatku dochodowego, zmianami w dotychczasowych przepisach (np. odpowiedzialność instytucji za zagranicznego naukowca).

Więcej informacji na stronie:
www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2716

II REGIONALNA WYSTAWA INNOWACYJNOŚCI

18. września br. w Centrum Konferencyjnym w Olsztynie przy ul. Dybowskiego odbędzie się Regionalna Wystawa Innowacyjności. Wystawa organizowana jest już po raz drugi, podczas której przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur będą prezentowały swoje innowacyjne wyroby, rozwiązania technologiczne, wynalazki.

Wśród wystawców znajdą się m.in. instytucje wspierające innowacyjność: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wystawie towarzyszyć będą seminaria poświęcone możliwościom finansowania badań naukowych realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw oraz możliwościom wspierania inwestycji i przedsięwzięć innowacyjnych przez programy operacyjne w latach 2007 - 2013. A z ciekawostek m.in. pokaz walk robotów.

Więcej informacji na stronie:
www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2765

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W dniu 21 września br. w Łodzi  Regionalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Łódzkim, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, organizuje szkolenie nt. "Finansowania projektów w 7. Programie Ramowym". Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w zasadach finansowania projektów w 7. PR, raporty okresowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia audytora, płatności, rodzaje kosztów uprawnionych w projektach 7. PR. Przedstawiona również zostanie propozycja MNiSW dotycząca zasad obliczania kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych UE.

Więcej informacji na stronie:
www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2773

7.PR DLA INDYWIDUALNYCH NAUKOWCÓW

W dniu 25 września br. w Warszawie Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK, Uniwersytet Warszawski, Biuro Obsługi Badań - Europejskie Programy Badawcze, zaprasza na warsztaty nt. możliwości jakie 7. PR oferuje indywidualnym naukowcom.

Przedstawiony zostanie program szczegółowy "Pomysły" oraz dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej a także program "Ludzie". Poruszane będą również zagadnienia związane z Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC - Joint Research Centre). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się również z działalnością Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców i Europejskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców.

Więcej informacji na stronie:
www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2715

NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE
W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W dniach 25 - 26 września 2007 r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie nt. "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w 7. Programie Ramowym - zasady przygotowywania wniosków."

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ekspertów z Krajowego i Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz naukowców z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami uczestnictwa w 7. PR, dowiedzą się także jak w praktyce wygląda przygotowywanie projektu oraz budżetu.

W drugim dniu szkolenia odbędzie się tzw. sesja kooperacyjna (networking session), podczas której uczestnicy będą mogli zaprezentować i przedyskutować własne pomysły na projekty oraz przeprowadzić bezpośrednie rozmowy zmierzające do znalezienia przyszłych partnerów do konsorcjum.

Organizatorami spotkania są: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej - Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Akademii Ekonomicznej - Projekt PLATON (www.platonproject.net)

Więcej informacji na stronie:
www.wctt.pl/events.php?view=366

PROJEKTY PILOTAŻOWE

Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiły pilotażowe projekty dla technostarterów, klastrów i przedsiębiorców zainteresowanych ochroną własności przemysłowej.

17 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, co pozwoliło na uruchomienie konkursów dla:

  • przedsiębiorców z sektora MSP, którzy dokonali zagranicznego/międzynarodowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego;
  • osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub, do którego posiadają prawa (technostarterów);
  • przedsiębiorców tworzących klastry.

Nabór wniosków do trzech konkursów na projekty pilotażowe prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie:
www.parp.gov.pl/index/more/1214


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl