Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 91 z dnia 1 sierpnia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

PROGRAM “POMYSŁY” – WIEŚCI Z KE

W lipcu br. zakończyła się ocena wniosków dla Starting Grants w ramach programu POMYSŁY. Do drugiego etapu zakwalifikowano 559 projektów. Autorzy projektów wraz z instytucjami macierzystymi, otrzymały listy zawiadamiające o wyniku pierwszego etapu oceny i zapraszający do nadesłania pełnej wersji projektu do 17 września (tą samą drogą, czyli przez EPSS; login i hasło - bez zmian). Osoby, które przeszły do drugiego etapu, otrzymają z początkiem sierpnia drugi list, zawiadamiający o szczegółach (miejsce i czas) interview oraz - tam, gdzie to zasadne - o konieczności opisu zagadnień etycznych związanych z projektem.

Niebawem ukaże się aktualizacja Guide for Applicants dla drugiego etapu; najważniejsze nowe elementy to list „Commitment by the Host institution” o zmienionej treści oraz opis zagadnień etycznych - osobny dokument, a nie część opisu projektu.

List do autorów wniosków, które nie przeszły do drugiego etapu, zostały wysłane pod koniec lipca.

Konkurs dla Advanced Grants zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Przewidywany termin składania wniosków - luty 2008 r. Dalsze szczegóły na razie nie są znane i nie należy ich oczekiwać przed końcem września 2007 r.

Na stronie ERC, w części "Highlights", zamieszczony został komunikat, zawierający dodatkowe informacje. http://erc.europa.eu/index.cfm

UNIQUE REGISTRATION FACILITY

Komisja Europejska w celu usprawnienia procedur związanych z finansowaniem projektów 7PR, uruchamia specjalną bazę danych - Unique Registration Facility, zawierającą informacje o wszystkich podmiotach biorących udział w projektach 7PR.

System ma wpłynąć na skrócenie czasu przygotowania umowy z Komisją Europejską a także ma zagwarantować, jednolite traktowanie jednostek we wszystkich projektach oraz ocena różnych jednostek według jednolitych kryteriów. Informacje od danego podmiotu mają być zbierane tylko raz. Składanie wniosków w kolejnych projektach, wymusza na organizacji jedynie potwierdzenie aktualności informacji zawartych już w systemie. Nie będzie wymagane przesyłanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających jej istnienie, określających jej status prawny i wskazujących osoby uprawnione do jej reprezentowania. Po uruchomieniu systemu jednostki będą miały dostęp do własnych informacji zawartych w bazie oraz możliwość ich uaktualniania.

W chwili obecnej Komisja Europejska zamierza wpisać do systemu dane jednostek biorących udział w poprzednim programie ramowym. W związku z tym zwróciła się do wielu z nich listownie o przesłanie aktualnych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Inne jednostki będą rejestrowane w systemie stopniowo, w miarę podpisywania z nimi umów o granty.

Marie Curie Initial Training Networks - wstępne wyniki

Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki pierwszego etapu oceny projektów na konkurs Marie Curie Initial Training Network (FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN). Wyniki dostępne są na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21

CORDIS URUCHAMIA NOWY SERWIS INFORMACYJNY 7.PR POŚWIĘCONY BADANIOM DOTYCZĄCYM ŚRODOWISKA

CORDIS, uruchomił nowy serwis informacyjny poświęcony środowisku i zmianom klimatycznym, związany z 7. Programem Ramowym.

Na stronie internetowej serwisu pojawią się m.in. sekcje: "Highlights", prezentująca najważniejsze, aktualne informacje; "Previous relevant European research", w której umieszczono informacje dotyczące istotnych badań prowadzonych w Europie oraz linki do informacji ogólnych o 7.PR; "Get support" zawierająca linki do sieci Krajowych Punktów Kontaktowych, udzielających pomocy w zakresie programów ramowych; "Events" z informacjami dotyczącymi konferencji, sympozjów, szkoleń itp.; "Library" z dostępem do aktów prawnych, istotnych programów prac, biuletynów i różnych innych dokumentów powstałych w 7.PR; "Useful links" przeniosą odwiedzających serwis na europejskie i światowe strony dotyczące działań, organizacji i badań.

Nowy serwis dotyczący środowiska i zmian klimatycznych jest dostępny na stronie inernetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html

EUROPEJSKA SZKOŁA LETNIA POŚWIĘCONA ODNAWIALNYM PALIWOM SILNIKOWYM

W Warszawie w dniach od 29-31 sierpnia br. rusza druga europejska szkoła letnia, z tematem przewodnim „odnawialne paliwa silnikowe”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy zdobytej w ramach finansowanego przez UE projektu RENEW (Renewable Fuels for Advanced Powertrains - paliwa odnawialne w zaawansowanych układach napędowych) oraz przekazanie tej wiedzy europejskiemu środowisku akademickiemu i oraz innym zainteresowanym stronom.

W programie szkoły letniej znajdą się takie zagadnienia, jak wytwarzanie gazu syntetycznego z biomasy oraz oczyszczanie gazu; synteza paliwa transportowego z gazu syntetycznego; stosowanie biopaliw w różnych rodzajach silników; możliwości zastosowania biomasy, dostępność i logistyka oraz technologia, koszty i ocena cyklu życia paliw płynnych z biomasy.

Szkoła letnia RENEW przeznaczona jest dla specjalistów, badaczy, wykładowców oraz studentów zaangażowanych w prace i badania w zakresie technologii paliw transportowych, inżynierii, rolnictwa i ekonomii, a także dla wszystkich zainteresowanych osób z innych dziedzin związanych z sektorem samochodowym, paliwowym, energią odnawialną lub rolnictwem.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.renew-fuel.com/

WYNIKI BADANIA POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO MSP

Portal Innowacji (www.pi.gov.pl) informuje, iż w dniu 02.08.2007 opublikowano raport zawierający wyniki badań potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw

Celem badania była diagnoza stanu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szczególny nacisk został położony na zdefiniowanie wskaźników, które mogłyby jak najlepiej odzwierciedlić innowacyjność polskich MSP oraz obszarów niedostatecznie zdiagnozowanych w zestawieniach statystycznych i dotychczasowych badaniach. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie PARP pod koniec 2004r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.pi.gov.pl//upload/dokumenty/raporty/potencjal_innowacyjny_msp.pdf


Uprzejmie informujemy, iż kolejny nr Newslettera RPK ukaże się 1 września 2007 r.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl