Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 90 z dnia 30 czerwca 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Informujemy, iż Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy na projekty w 7. Programie Ramowym:

ZDROWIE
Znak konkursu: FP7-HEALTH-2007-B
Budżet: 549 mln €
Termin składania wniosków: 18 września 2007r. do godz. 17.00
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=63

ŻYWNOŚĆ
Znak konkursu: FP7-KBBE-2007-2A
Budżet: 110 mln €
Termin składania wniosków: 1 etap - 11 września 2007r. do godz. 17.00,
2 etap – 19 luty 2008r. do godz. 17.00
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&CALL_ID=61

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
Znak konkursu: FP7-ICT-2007-2
Budżet: 477 mln €
Termin składania wniosków: 9 października 2007r. do godz. 17.00
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&CALL_ID=65

INFRASTRUKTURY BADAWCZE
Znak konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-2
Budżet: 64 mln €
Termin składania wniosków: 20 września 2007r. do godz. 17.00
Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&CALL_ID=66

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Znak konkursu: FP7-INCO-2007-2
Budżet: 6 mln €
Termin składania wniosków: 10 września 2007r. do godz. 17.00
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&CALL_ID=60

SUKCES SPOTKAŃ BIZNESOWYCH W POZNANIU
PODCZAS TARGÓW ITM 2007.

Biuro IRC West Poland Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w dniu 13 czerwca br. zorganizowało Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii (MDTT). Była to kontynuacja działań podjętych 7 lat wcześniej i realizowanych co dwa lata podczas targów Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu. Równolegle odbywały się spotkania biznesowe w branży chemicznej organizowane przez Wielkopolski Klaster Chemiczny oraz Fundację UAM.

W spotkaniach oprócz polskich przedsiębiorców, wzięli także udział partnerzy z ośrodków IRC z Polski oraz z zagranicy, w tym z: Niemiec: IRC Northern Germany, IRC SAXONY, IRC Lower Saxony/Saxony-Anhalt oraz z Włoch: IRC Lombardia.

Podczas imprezy odbyło się 86 indywidualnych spotkań, one-to-one, przygotowanych w ramach realizacji europejskiego programu Innovation Relay Centres Network. W organizację spotkań byli zaangażowani zarówno konsultanci IRC West Poland, jak i partnerzy z zagranicznych ośrodków IRC. Na zaplanowanych 57 spotkań, partnerów krajowych, odbyły się 44 spotkania reprezentantów przedsiębiorców i naukowców skupionych w ramach projektu Wielkopolski Klaster Chemiczny, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw, z których wiele, podobnie jak po ubiegłorocznej edycji spotkań kooperacyjnych, zaowocowało interesującymi kontaktami i perspektywą transferu technologii w wymiarze krajowym.

Dodatkowo uczestnicy MDTT mogli uzyskać pomoc doradców finansowych nt. możliwości pozyskania środków finansowych na zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

Kolejny Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii odbędzie się za 2 lata również podczas ITM POLSKA 2009 w Poznaniu.

Więcej informacji: Cezary Bohdanowicz - konsultant IRC West Poland, e-mail: cb@ppnt.poznan.pl

SPOTKANIA KONSULTACYJNE „INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA”

Od połowy marca bieżącego roku na terenie Wielkopolski odbywały się spotkania konsultacyjne „Innowacyjna Wielkopolska” na temat celów strategicznych w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego w naszym regionie. W spotkaniach w Lesznie, Koninie, Kaliszu, Pile i Poznaniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek B+R, samorządów i instytucji otoczenia biznesu z naszego regionu.

Celem spotkań, oprócz zebrania sugestii na temat ewentualnych zmian w zapisach Regionalnej Strategii Innowacji, było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zgłoszenia pomysłów na projekty innowacyjne, które powinny zostać umieszczone w tworzonym obecnie Planie Działań na lata 2007-2010.

Podsumowania wyników dyskusji, wraz z propozycją Planu Działań 2007-2010, zostaną przedstawione na forum Rady ds. Innowacji działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, dzięki czemu mogą wpłynąć na kształt i sposób realizacji polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Wielkopolsce (wdrażanej m.in. poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013).

Ci z Państwa, którzy brali udziału w spotkaniach do 4 lipca 2007 r., mogą zgłaszać pomysły na projekty innowacyjne w formie fiszki projektowej na adres elektroniczny: mp@ppnt.poznan.pl lub zwykły: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań. Wzór fiszki jest zamieszczony na stronie internetowej www.innowacyjna-wielkopolska.pl/ris

TEST UMOŻLIWIAJĄCY SPRAWDZENIE STATUSU MŚP

Dzięki nowemu internetowemu testowi, dostępnemu obecnie online, europejskie przedsiębiorstwa mają możliwość sprawdzenia, czy odpowiadają definicji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, określonej przez UE.

Narzędzie opracowane przez władze regionalne Walonii ma służyć Komisji Europejskiej do negocjowania umów w 7. Programie Ramowym. Test będzie również przydatny dla Krajowych Punktów Kontaktowych, pomagając im określić, czy dane MŚP kwalifikują się do uczestnictwa w projektach 7. PR.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

WIELKOPOLSKI PORTAL INNOWACJI I WIEDZY

Zachęcamy do odwiedzenia Wielkopolskiego Portalu Innowacji i Wiedzy Winnova.pl, który stworzony został, aby ułatwić użytkownikom Internetu znalezienie informacji o współpracy nauki z biznesem. Winnova jest kompleksowym i ciągle uaktualnianym, źródłem wiedzy na temat innowacyjności, transferu technologii, najlepszych praktyk oraz finansowania projektów.

Koncepcja Portalu Winnova została stworzona na podstawie pomysłu expertiseireland.com. Jest to największy portal innowacji i wiedzy w Europie. Twórcy tego portalu służyli pomocą i swoim doświadczeniem przy budowaniu zarówno narzędzi informatycznych, jak i merytorycznej strony projektu.

Dzięki tej współpracy powstał Portal zawierający bazy danych z informacjami na temat: finansowania innowacyjnych projektów, instytucji wsparcia innowacji i instytucji naukowo – badawczych, a także dobrych praktyk projektów realizowanych w Wielkopolsce czy ekspertów z różnych dziedzin.

W Winnovie można znaleźć także:

  • aktualności z regionu, kraju i Europy na temat innowacji oraz współpracy nauki z biznesem
  • rankingi konkurencyjności i innowacyjności
  • dokumenty strategiczne i ustawodawcze
  • dane na temat ochrony patentowej i licencji
  • informacje dotyczące osób zajmujących się innowacjami w Wielkopolsce
  • porady dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pobytem w Wielkopolsce
  • eko - innowacje – finansowanie, dobre praktyki, ważne dokumenty

Cała zawartość Portalu zamieszczana jest równolegle w języku polskim i języku angielskim. Niektóre wydania newsletterów będą tłumaczone także na inne języki.

Więcej informacji na: www.winnova.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż kolejny nr Newslettera RPK ukaże się 1 sierpnia 2007 r.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl