Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 9 z dnia 1 grudnia 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

External Advisory Groups

Komisja Europejska uzyskuje wsparcie w sprawach naukowych i strategicznych dotyczących priorytetów tematycznych 6.PR ze strony grup ekspertów (EAGs - External Advisory Groups). Powołano 12 takich grup, które mają doradzać KE w kwestiach związanych z rozwojem różnych badań, jak i w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Członkowie grup uczestniczą w pracach według swoich możliwości, a przy tworzeniu poszczególnych grup były brane po uwagę m.in. takie aspekty, jak: profil badań prowadzonych przez daną osobę, pochodzenie geograficzne (łączenie z krajami kandydującymi i stowarzyszonymi) i płeć. Listy ekspertów można obejrzeć na stronie internetowej CORDIS pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/eags.htm

Polsko - Amerykańska Konferencja
INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
16-17 grudnia 2003 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, ma zaszczyt zaprosić na Polsko-Amerykańską konferencję, pt. "Innowacyjność i Konkurencyjność - Organizacja i Rozwój Sektora Wysokich Technologii w USA - Perspektywy Współpracy z Polskimi Partnerami", organizowaną wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji oraz PARP, ARP, FSNT-NOT, IEL, UWP, PSiK i FIRE Centrum Innowacji. Głównym celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości i metod współpracy z sektorem wysokich technologii w USA oraz szans pozyskania wsparcia kapitałowego, organizacyjnego i technicznego, niezbędnego w procesie przekształceń strukturalnych.

Konferencja odbędzie się w dniach: 16-17 grudnia 2003 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sali "Pod Kopułą", Pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej) w Warszawie. Więcej informacji na stronie KPK: http://www.6pr.pl/info/ik-16dec/index.html

"Działania Joint Research Centre w 2004 roku" SEMINARIUM DLA KADRY NAUKOWEJ I PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza Państwa na seminarium poświęcone działaniom Wspólnotowego Centrum Badawczego UE (JRC EU) w 2004 roku, które odbędzie się 15 grudnia 2003 w Pałacu Staszica w Warszawie, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej w Brukseli. Głównym celem seminarium jest przedstawienie możliwości i form współpracy polskich naukowców i przedstawicieli administracji państwowej. Na spotkaniu przedstawione zostaną także przykłady aktualnej współpracy JRC z polskimi partnerami oraz zagadnienia związane z Foresight'em Technologicznym. Oczekujemy, że spotkanie to dostarczy Państwu interesujących informacji oraz ułatwi nawiązanie roboczej współpracy z JRC.

Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie KPK: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=106

Seminaria nt. stypendiów Marie Curie organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy

KPK w najbliższym czasie organizuje dwa szkolenia na temat stypendiów Marie Curie. Pierwsze z nich odbędzie się 9 grudnia br. i będzie poświęcone głównie stypendiom indywidualnym. W programie także wystąpienia stypendystów Marie Curie. Bardziej szczegółowe informacje i rejestracja on-line dostępne są na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=41

Drugie spotkanie (16 grudnia br.) dotyczyć będzie przede wszystkim stypendiów na szkolenie początkujących naukowców (EST) Więcej informacji po adresem: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=42

Ponadto podczas spotkań zostaną omówione katedry Marie Curie i mechanizmy reintegracyjne. Obydwie imprezy odbędą się w siedzibie KPK, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Warszawie.

Warsztaty nt. funduszy strukturalnych

Przypominamy o warsztatach dla sfery B+R nt. funduszy strukturalnych, które odbędą się 4 grudnia br. w Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl