Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 89 z dnia 15 czerwca 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

EIFN - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Dnia 19 czerwca br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje szkolenie nt. „Źródeł finansowania nowych technologii energetycznych”.

Spotkanie ma charakter informacyjny, gdzie omówione zostaną zagadnienia bezpośrednio związane z różnymi sposobami finansowania nowych technologii energetycznych w Polsce. Zaprezentowane między innymi zostaną: Risk sharing finance facility w ramach EBI, możliwości finansowania projektów europejskich w ramach tematu Energia w 7. PR, finansowanie projektu w ramach programu CIP (Intelligent Energy-Europe), Projekt RESCUE - możliwości wsparcia uczestnictwa MŚP z sektora OZE (Odnawialne Źródła Energii) w projektach badawczych 7. PR, Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz inne możliwości finansowania projektów energetycznych (Fundusze strukturalne).

Więcej informacji na stronie http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2669

ASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Szczecinie zaprasza na szkolenie pt.: „Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2007 r. w Szczecinie na Wydziale Elektrycznym przy ul. Sikorskiego 37.

Szkolenie skierowane jest do osób, biorących udział w 7. Programie Ramowym, które złożyły wnioski w pierwszych konkursach oraz do osób planujących wziąć udział w kolejnych nadchodzących konkursach. Omówione zostaną zmiany w zasadach finansowania w 7. PR, sposoby zarządzania finansami i przygotowywania się do sprawozdania finansowego oraz zasady obliczania kosztów personelu w Programach Ramowych. Wszystkie te wskazówki mają pomóc Państwu w prawidłowym zarządzaniu finansami w swoich projektach oraz zaplanowaniu dobrego budżetu w przyszłych wnioskach. Prawidłowo zaplanowany budżet znacznie zwiększa szansę uzyskania dofinansowania projektu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.bpm.ps.pl/pol/modules.php?name=News&file=article&sid=580

NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE W 7.PR

W dniu 22 czerwca br. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Szkole Głównej Handlowej, organizuje szkolenie nt. „ Nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych oraz zasad finansowania projektów w 7.PR”, które odbędzie się w SGH, Al. Niepodległości 128 w Warszawie.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z programem szczegółowym Współpraca w obszarze tematycznym - Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, omówione zostaną typy projektów, sposób aplikacji w systemiie EPSS, podstawowe dokumenty, kryteria ewaluacji wniosków, otwarte konkursy oraz poszukiwanie partnerów do projektu.

Podczas drugiej części spotkania omówione zostaną zasady finansowania projektów w 7. PR, sposoby sprawozdawania kosztów, poziom dofinansowania KE, tworzenie budżetu projektu oraz rozliczanie projektu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2681

WIRTUALNY INQBATOR

Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie działalność Wirtualny InQbator – nowa inicjatywa Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Pod adresem http://www.wirtualny-inqbator.pl zostanie uruchomiony portal szkoleniowy dla osób chcących założyć działalność gospodarczą lub będących na początku drogi biznesowej.

PPNT od wielu lat pomaga osobom, które chcą założyć własną firmę. Realizując wiele inicjatyw z tego zakresu okazało się, że oprócz ograniczeń w dostępie do środków na rozpoczęcie działalności, przyszli przedsiębiorcy oczekują dostępu do szkoleń, wiedzy i doświadczeń specjalistów i podmiotów działających na rynku.

Odpowiedzią na te głosy jest Wirtualny InQbator – proponujący szkolenia, możliwość kontaktu z innymi przedsiębiorcami (dzięki forum dyskusyjnemu) i dostęp do materiałów.

Na chętnych czeka dziewięć szkoleń. Obejmują one następujące tematy: skąd wziąć pomysł na biznes, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie działalności gospodarczej, warsztaty księgowo-podatkowe, marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie, biznes plan, innowacje w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie projektem.

Zakres poruszanej tematyki jest dosyć szeroki, dzięki czemu szkolenia dają kompleksową wiedzę, niezbędną do prowadzenia własnej firmy. Udział w szkoleniach Wirtualnego InQbatora jest bezpłatny i wymaga jedynie zalogowania się na stronie.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Więcej informacji pod adresem http://www.inqbator.pl

STYPENDIA NAUKOWE L'ORÉAL POLSKA
KOBIETY I NAUKA 2007

Rozpoczęła się VII edycja konkursu na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO dla Polek prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Przyznane zostaną trzy roczne stypendia doktoranckie (do 35 lat) w wysokości 20.000 zł każde oraz dwa stypendia habilitacyjne (do 45 lat) po 25.000 zł. Termin nadsyłania kandydatur od 1 maja do 31 lipca 2007r. Dodatkowe informacje, m.in. regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz skład jury konkursu, są dostępne na stronie internetowej: http://www.lorealdlakobietinauki.pl

ZDROWIE PUBLICZNE W 7.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z Akademią Medyczną w Warszawie organizują konferencję nt. „Zagadnień zdrowia publicznego w 7. Programie Ramowym – Dzień Informacyjny”. Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2007 r. w budynku Rektoratu Akademii Medycznej przy ul. Żwirki i Wigury 61, w Warszawie.

Prelegentem konferencji będzie Pani Gesa Hansen (Unit for Medical and Public Health Research) z Komisji Europejskiej, która zaprezentuje zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym oraz zasady składania i oceny wniosków. Będzie też możliwość indywidualnych konsultacji, w takich dziedzinach jak finanse w projektach 7.PR, program Pomysły (Ideas), program Ludzie (People) oraz zagraniczne programy pomocy w ochronie zdrowia.

Tematy związane ze zdrowiem publicznym są nowością w Programach Ramowych. Najbliższy konkurs, w którym będą obecne takie zagadnienia, zostanie oficjalnie ogłoszony 18 czerwca br., z terminem składania wniosków mijającym 18 września 2007r.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2666

RISK-SHARING FINANCE FACILITY (RSFF)

W dniu 5 czerwca 2007r. podpisana została umowa, pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca Risk-Sharing Finance Facility.

Risk-Sharing Finance Facility (Finansowy Instrument Podziału Ryzyka) jest nowym instrument finansowym, bazującym na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wykorzystującym środki wspólnotowe w ramach 7. PR do zwiększenia wolumenu pożyczek o wyższym poziomie ryzyka, udzielanych na realizacje projektów w obszarze B+R+I.

Więcej informacji na stronie: http://www.eib.org/rsff


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl