Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 83 z dnia 16 marca 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Seminarium pt. „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2006 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów.

Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pragnąc Państwu pomóc w uzyskaniu szczegółowych informacji na ten temat organizuje seminarium pt. „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, które odbędzie się 27 marca br., o godz. 10.00, w budynku Akademii Ekonomicznej przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Formularz zgłoszenia oraz plan spotkania dostępne będą na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Nowe konkursy w ramach programu
Europejskiej Fundacji Naukowej

Informujemy, iż Europejska Fundacja Naukowa (ESF) ogłosiła konkursy w ramach nowych programów EUROCORES, w tym w odniesieniu do trzech programów do których przystąpiła strona polska:

  1. 4-D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change – The Geoscience of Coupled Deep Earth – Surface Processes (TOPO-EUROPE);
  2. Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems (FANAS);
  3. EUROPEAN QUAntum StandARds and Metrology (EURO-QUASAR).

Jednostki naukowe zainteresowane udziałem w programach TOPO-EUROPE, FANAS lub EURO-QUASAR proszone są o kierowanie wniosków wstępnych (outline proposals) do ESF.
Po uzyskaniu zaproszeń do składania wniosków pełnych (full proposals) jednostki naukowe powinny równolegle do wniosku kierowanego do ESF (w tym samym terminie) złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego specjalnego w ministerstwie.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych specjalnych w ramach programów EUROCORES zawiera część "Finansowanie udziału jednostek naukowych w programach ESF" dostępna pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=898&news_id=3814&layout=2&page=text

Terminy składania wniosków wstępnych (outline proposals) w ESF:

  1. TOPO-EUROPE - 9 maja 2007 r.
  2. FANAS - 4 czerwca 2007 r.
  3. EuroQUASAR - 11 maja 2007 r. (godz. 12.00)

Ponadto informujemy, iż ESF ogłosiło kolejną edycję konkursu ECRP in the social sciences.

W ramach programu ECRP ESF przyjmuje wnioski (w wersjach ostatecznych – konkurs przebiega w jednym etapie) w terminie do 27 kwietnia br. do godz. 17.00. Jednostki naukowe powinny równolegle do wniosku kierowanego do ESF (w tym samym terminie) złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego specjalnego w ministerstwie.

Szczegółowe informacje na temat ECRP oraz procedury konkursowej znajdują się na stronie:
http://www.esf.org/esf_article.php?language=0&activity=7&domain=5&article=444&page=1247

Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ” (AIP), które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości i dają szansę na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.

Składać wnioski o dofinansowanie AIP mogą:

  • Uczelnie państwowe i niepaństwowe;
  • AIP zorganizowane w rozumieniu art. 86 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r., lecz mające charakter organizacji non-profit.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dotacji dla istniejących AIP – 15 000 zł.
Maksymalna wysokość dotacji dla nowo tworzonych AIP – 12 000 zł.
Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2007r., do godz. 14:00, w Kancelarii Głównej Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, pod numerem telefonu (0-22) 693 53 29 lub adresem e-mail: zbigniew.burdzy@mg.gov.pl

Nabór ekspertów do Narodowego Programu Foresight Polska 2020

Informujemy, że została uruchomiona nowa strona Narodowego Programu Foresight Polska 2020 na której można wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w pracach eksperckich w panelach tematycznych lub badaniu Delphi.

Formularz dostępny jest pod adresem:
http://foresight.polska2020.pl/mis/news/news_004.html

Nowe centrum badawczo-rozwojowe w Polsce

Szanowni Państwo informujemy, iż w Polsce trwają przygotowania do otwarcia nowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (B+R), które ma powstać do końca 2007 roku.

Celem nowego centrum będzie koordynacja rozproszonych krajowych zespołów badawczych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Wspieranych będzie kilka strategicznych dziedzin, jak energetyka, biotechnologia, nowe materiały i technologie produkcyjne.

Nowe centrum zajmie się także rozwojem infrastruktury badawczej, działaniami na rzecz komercjalizacji nauki oraz transferem techniki. Ponadto dodatkowe fundusze mają ułatwić zwiększenie liczby naukowców z tytułem doktora oraz pomóc im w tworzeniu zespołów naukowych na uczelniach.

Nowe centrum ma być jedną z dwóch agencji powstających w ramach dążeń Polski do reformy sektora naukowego. Druga z nich będzie prowadziła badania podstawowe w dziedzinie nauk kognitywnych.

Instytucja ma być finansowana ze skarbu państwa oraz środków unijnych. Koszt utworzenia i funkcjonowania centrum jest szacowany na 18,5 miliona złotych (4,7 miliona euro) w pierwszym roku działalności, natomiast w drugim roku ma wynieść 9,46 miliona złotych (2,4 miliona euro).


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl