Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 82 z dnia 1 marca 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowe konkursy w Programie „People”

28 lutego br. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze w 7.PR konkursy na stypendia indywidualne Marie Curie oraz na współpracę przemysłu i akademii w ramach projektów stypendialnych. Ten ostatni ma budżet 38,4 mln €, a termin składania wniosków przypada na 31 maja 2007r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na następującej stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=43

W ramach kształcenia i rozwoju kariery otwarto trzy konkursy:

Warsztaty nt. pisania wniosków o Stypendia Indywidualne MC
oraz w programie IDEAS

Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Lokalnym Punktem na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty na temat pisania wniosków o stypendium indywidualne Marie Curie oraz w programie IDEAS. Warsztaty odbędą się 13 marca br. w budynku Jowita, przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu, o godz. 10.00.

Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania, składania wniosków a także kryteria oceny przez ewaluatorów. Podczas warsztatów przewidziano również indywidualne konsultacje projektów, które naukowcy będą chcieli złożyć na konkursy ogłoszone w ramach systemu stypendialnego MC oraz w programie IDEAS.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępny będzie na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Seminarium pt. „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2006 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów.

Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pragnąc Państwu pomóc w uzyskaniu szczegółowych informacji na ten temat organizuje seminarium pt. „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, które odbędzie się 27 marca br., o godz. 10.00, w budynku Akademii Ekonomicznej przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Formularz zgłoszenia oraz plan spotkania dostępne będą na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Konferencja nt. Sieci Marie Curie w 7. Programie Ramowym

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na konferencję dotyczącą tworzenia Sieci Marie Curie w ramach systemu stypendialnego MC w 7. Programie Ramowym UE. Spotkanie adresowane jest do instytucji (w tym przedsiębiorstw) prowadzących badania naukowe i zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności dydaktycznej w ramach projektu typu Marie Curie Initial Training Network. Celem spotkania jest szczegółowe przedstawienie celów i założeń projektu oraz aspektów finansowych, jak również wskazówek co do przygotowania wniosku projektowego. Termin składania wniosków upływa 7 maja 2007r.

Spotkanie odbędzie się 13 marca br., w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2611

Szkolenie nt. „Finansowania projektów
w 7. Programie Ramowym”

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Krakowskiej zaprasza na szkolenie dotyczące „Finansowania projektów w 7. Programie Ramowym”. Spotkanie poprowadzi Pani dr Halina Kocek – ekspert finansowy, z RPK Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady finansowania projektów w 7. PR, które uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzednich programów ramowych.

Spotkanie odbędzie się 16 marca br. na Politechnice Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Szkolenie jest bezpłatne, zgłoszenia należy przesyłać do 13 marca br.
Formularz zgłoszenia oraz program spotkania znajdują się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2614

Nabór zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Oceny Wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”, oraz na ekspertów przy ocenie wniosków w ramach Przedsięwzięcia.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.
Szczegóły dotyczące oferty oraz wymagań stawianych kandydatom dostępne są na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=1101&layout=2

Konkurs na "Dobre praktyki EFS"

Informujemy, że Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił konkurs „Dobre praktyki EFS” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu jest propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Poprzez konkurs i prezentację jego wyników Minister Rozwoju Regionalnego pragnie przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po środki EFS i realizowania projektów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31.03.2007.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konkurs_dobre_praktyki.htm


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl