Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 81 z dnia 15 lutego 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Seminarium pt. „Zdrowie
w 7. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Akademii Medycznej w Poznaniu zapraszają na seminarium pt.: „Zdrowie w 7. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE”, które odbędzie się 20 lutego 2007r. (wtorek), o godz. 10.00 – 13.30, w Collegium Stomatologicum Akademii Medycznej, sala 205, ul. Bukowska 70, Poznań.

Zdrowie to jeden z dziesięciu obszarów tematycznych programu WSPÓŁPRACA 7. Programu Ramowego. Celem ww. obszaru jest poprawa stanu zdrowia obywateli, a także zwiększanie konkurencyjności i pobudzanie innowacyjności europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw w sektorze zdrowia. Obejmuje on również problematykę zdrowotną w wymiarze globalnym tj. epidemie.

W ramach obszaru tematycznego Zdrowie, Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy, co otwiera wszystkim zainteresowanym drogę do pisania i składania wniosków do KE.

Podczas spotkania poza ogłoszonymi konkursami z tematyki zdrowia, przedstawiona zostanie także struktura, budżet oraz zasady uczestnictwa w 7.PR. Zapoznają się Państwo z rodzajami projektów, z tym jak powinien wyglądać dobry wniosek do Komisji Europejskiej, a także w jaki sposób włączyć się w projekty europejskie. Nie zabraknie również doświadczeń z uczestnictwa w 6.PR.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Formularz zgłoszenia oraz szczegółowy program spotkania znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=123

Seminarium pt. „Stypendia Indywidualne MARIE-CURIE i Program IDEAS w 7.PR”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na seminarium pt.: „Stypendia Indywidualne MARIE-CURIE i Program IDEAS w 7.PR”.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego br.(wtorek), o godz. 10.00- 14.30, w sali konferencyjnej Polsko - Niemieckiego Centrum Akademickiego, przy ul. Jana Pawła II 28 (DS-1) przy Politechnice Poznańskiej, w Poznaniu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną dwa szczegółowe programy 7. PR - Ideas (Pomysły) oraz People (Ludzie – Stypendia Marie Curie).

Program Ideas zawiera wszystkie te działania, które mają na celu wspieranie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim czyli badań podstawowych i interdyscyplinarnych. Program zakłada dużą autonomię w wyborze dziedzin wiedzy oraz ma się przyczynić do osiągnięcia doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

Podczas spotkania dr Wiesław Studencki, z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zaprezentuje pierwsze konkursy ogłoszone w programie Ideas oraz przedstawi zasady tworzenia dobrego wniosku do Komisji Europejskiej. Pod koniec spotkania przewidziane są indywidualne konsultacje pomysłów na projekty do Ideas.

W ramach programu szczegółowego People (Ludzie), zaprezentowane zostaną możliwości stypendialne Marie Curie dla doktorów oraz naukowców posiadających co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Wyjazd stypendialny jest niezbędnym etapem rozwoju kariery każdego naukowca, stanowi doskonałą pomoc w zbieraniu materiałów do pracy doktorskiej czy też habilitacyjnej, daje także możliwość rozwoju kontaktów zarówno naukowych, jak i osobistych. Przedstawione zostaną również możliwości wyjazdów stypendialnych Marie Curie dla doktorantów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 23 lutego br.
Formularz zgłoszenia oraz program spotkania znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=124

Dzień informacyjny dla MŚP - Unijne fundusze szansą na rozwój twojej firmy

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 27 lutego br., o godz. 10.00-14.00, w IPPT PAN, sala 100, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną możliwości dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE, a także wsparcie dla przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2601

Przetarg: badanie dotyczące przystosowania się lasów do zmian klimatycznych

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej opublikowała wstępne ogłoszenie informacyjne związane z przetargiem na badanie dotyczące przystosowania się lasów do zmian klimatycznych.

Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie badania realizowanego w kontekście wdrożenia planu działań dotyczącego gospodarki leśnej UE, a w szczególności działania 6. Więcej informacji udziela:

Komisja Europejska
Martin Scheele
Rue de la Loi, 130
Biuro L130 8/29
B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 296 39 70
Faks +32 2 296 42 67

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:034345-2007:TEXT:PL:HTML

25 milionów dolarów za sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Osoba lub organizacja, która opracuje wykonalny pod względem ekonomicznym system usuwania gazów cieplarnianych, otrzyma nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów (19,2 miliona euro).

Konkurs pod nazwą Virgin Earth Challenge został ogłoszony w dniu 9 lutego przez Sir Richarda Bransona, szefa brytyjskiej Virgin Group, i będzie początkowo trwał przez pięć lat. Nagroda ma zachęcić naukowców z całego świata do współzawodnictwa w znalezieniu rozwiązania, które umożliwi usuwanie z ziemskiej atmosfery co najmniej miliarda ton dwutlenku węgla (CO2) rocznie.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.virginearth.com/

Doradztwo online w 7. Programie Ramowym

Informujemy, iż Komisja Europejska uprościła swoją usługę dotyczącą doradztwa online na temat 7. Programu Ramowego. Zamiast dotychczas istniejących 35 stanowisk doradczych (przez e-mail) wprowadzona została teraz usługa „FP7 Enquiry Service” dostarczana przez Europejskie Centrum Kontaktowe (Europe Direct Contact Centre).

Na podstawie wyboru odpowiedniej kategorii tematycznej kompetentni konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa zapytania.

Formularz „FP7 Enquiry Service” znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/enquiries/index.html


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl