Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 80 z dnia 1 lutego 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Noc Naukowców 2007 – konkurs Komisji Europejskiej

Dnia 22 grudnia 2006r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na sfinansowanie wydarzenia o nazwie Noc Naukowców(Researcher’s Night). Celem tego przedsięwzięcia jest ukazanie szerokiej publiczności atrakcyjności tego zawodu oraz jego wagi dla społeczeństwa opartego na wiedzy, a także promocja tego typu kariery zawodowej wśród młodego pokolenia. Na finansowanie (do 100% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć wydarzenia o charakterze uroczystym, imprezowym, gdzie naukowcy będą mieć bezpośredni kontakt z publicznością w myśl powiedzenia ‘Naukowcy są wśród nas – researchers are among us’. W Polsce w 2006 roku miały miejsce 3 wydarzenia tego typu: w Warszawie, Gliwicach, Katowicach.

Konkurs adresowany jest do szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych, urzędów, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw oraz indywidualnych naukowców. Obok samego wydarzenia, głównymi wymogami są: zorganizowanie tego wydarzenia 28 września 2007r., przeprowadzenie konkursu rysunkowego wśród uczestników imprezy (pośród różnych grup wiekowych) oraz organizacja stoiska promocyjnego. Stoisko ma na celu przybliżyć uczestnikom pan-europejską ideę Nocy Naukowców.

Przykładowe imprezy:

  • praktyczne doświadczenie przeprowadzane przez naukowców, demonstracje naukowe z udziałem publiczności,
  • wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach, muzeach (np. nocą),
  • ‘prawdziwe’ eksperymenty przeprowadzane przez publiczność,
  • warsztaty dla dzieci, konkursy i zawody (quizy, zagadki, rebusy),
  • konkurs rysunkowy (dla dzieci w wieku 6-12 – 12-15 lat – narysuj naukowca) itp.

Termin nadsyłania wniosków do 3 kwietnia 2007.
Więcej informacji oraz tekst konkursu wraz z wytycznymi znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=24

XI edycja konkursu
„POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje XI edycję Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.
Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Do konkursu mogą przystąpić: osoby fizyczne i prawne, na przykład: jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne, indywidualni wynalazcy itp., z krajów Unii Europejskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii. Do Konkursu mogą być zgłaszane programy informatyczne, jednak tylko i wyłącznie jako elementy sterowania procesem technologicznym.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Wyrób Przyszłości,
Technologia Przyszłości.

Nagroda w kategorii „Wyrób Przyszłości” i w kategorii „Technologia Przyszłości” przyznawana jest za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych. Zdobywcy Nagrody "Polski Produkt Przyszłości" zarówno w kategorii "Wyrób Przyszłości" jak i "Technologia Przyszłości" otrzymują:
statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem "Polski Produkt Przyszłości" przez 3 lata od przyznania nagrody, pomoc w promocji produktu.

Termin składania wniosków do dnia 9 lipca 2007r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://www.pi.gov.pl/default.aspx?docId=548&mId1=329

Międzynarodowa konferencja
„European Transport in FP7”

Informujemy, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Międzynarodową Konferencję „European Transport in FP7”, która odbędzie się 1-2 marca 2007 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy Zespole Szkół Zawodowych FSO ul. Jagiellońska 71.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną aktualne konkursy w priorytecie „Transport i Aeronautyka”, oraz idee projektów przygotowywanych na te konkursy.
Zaprezentowane zostaną również projekty, których celem jest wspieranie uczestnictwa polskich jednostek w 7. PR. Nie zabraknie również miejsca na pytania i dyskusje.
Więcej informacji wraz ze wstępną agendą tego spotkania znajdują się na stronie konferencji:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2349

Indywidualne konsultacje projektów w programie IDEAS

Informujemy, iż Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na konsultacje indywidualne, osoby przygotowujące projekt do pierwszego konkursu Programu IDEAS (ERC Starting Grants).

Konkurs na ERC Starting Grant otwarty jest dla osób, które uzyskały stopień doktora więcej niż 2 lata, a mniej niż 8 lat przed terminem złożenia projektu (25.04.2007 r.).

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z Programem Pracy i przygotowaniem podstawowych informacji o projekcje, zgodnie z kryteriami oceny :

  1. Główny badacz: potencjalne możliwości osiągnięcia niezależnej pozycji i zostania naukowym liderem światowej klasy,
  2. Jakość projektu badawczego (ambitny cel, nowe horyzonty),
  3. Instytucja goszcząca, zespół badawczy.

Program Pracy dostępny jest na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3

Konsultacje odbywają się w każdy piątek, w godz. 10.00-15.00.
W sprawie ustalenia terminu spotkania prosimy kontaktować się pod adresem:
Maria.Kaska@kpk.gov.pl

7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE
w województwach wielkopolskim i lubuskim
uroczyście otwarty.

W dniu 15 stycznia Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgromadziła ponad 250 osób, które wzięły udział w uroczystej konferencji inaugurującej 7. Program Ramowy UE. Organizatorami Konferencji byli Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych regionu i miasta, rektorzy poznańskich uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Program konferencji został zbudowany wokół poszczególnych komponentów 7. PR. Przedstawiciel KE Dan Andree przedstawił strukturę, budżet i zasady uczestnictwa w 7.PR oraz szczegółowo omówił program „Współpraca”. „Pomysły” zostały przedstawione przez przedstawiciela Komisji Europejskiej - Theodore Papazoglou. Program „Ludzie”, stypendia Marie Curie zaprezentowała Anna Wiśniewska z KPK. „Możliwości” zostały zdominowane przez ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego, którzy starali się przybliżyć uczestnikom konferencji tematykę związaną z infrastrukturami badawczymi, badaniami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, regionami wiedzy i potencjałem badawczym oraz nauką i społeczeństwem. Ekspert Matthijs Soede z SenterNovem z Holandii zaprezentował jakie rodzaje projektów są dostępne w 7. PR oraz przedstawiając elementy dobrego wniosku, zwrócił uwagę na to, czym powinni kierować się wszyscy ci, którzy chcą składać wnioski do KE. W związku ze zmianami finansowania w 7. PR, swoją prezentację nt. aspektów prawnych i finansowych przedstawiła Barbara Trammer z Krajowego Punktu Kontaktowego.

O tym, że warto pisać i realizować projekty w Programach Ramowych, można było się dowiedzieć z sesji poświęconej regionalnym sukcesom w 6. PR.

Prezentacje prelegentów są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE www.ppnt.poznan.pl/rpk.


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl