Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 8 z dnia 18 listopada 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Wstępne wyniki pierwszych konkursów na indywidualne stypendia międzynarodowe Marie Curie: wyjazdowe (OIF) i przyjazdowe (IIF)

Na stronach serwisu Cordis 3 listopada br. ukazały się wstępne wyniki stypendiów Outgoing International Fellowships i Incoming International Fellowships. Na konkurs OIF wpłynęło 287 wniosków, z czego 240 spełniło kryteria formalne, a 42 (15%) uzyskało ocenę A oznaczającą dofinansowanie. Natomiast na IIF KE otrzymała 437 wniosków, 363 zostało ocenionych, a 56 (13%) zostanie sfinansowanych. Lista wniosków znajduje się pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

Nowe konkursy w Priorytecie 5 "Food Quality and Safety"

5 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w priorytecie dotyczącym żywności. Pierwszy, o identyfikatorze FP6-2003-Food-2-A, ma budżet w wysokości 192 mln euro i obejmuje zarówno nowe, jak i tradycyjne instrumenty. Termin składania wniosków przypada na 5 lutego 2004r. Szczegółowe informacje o tematyce tego konkursu wraz z dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku znajdują się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/food/call_details.cfm?CALL_ID=96

Drugi konkurs (FP6-2003-Food-2-B) dotyczy tylko projektów typu Specific Support Actions; jego budżet wynosi 5 mln euro, a wnioski należy składać do 29 września 2004r. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na następującej stronie: http://fp6.cordis.lu/food/call_details.cfm?CALL_ID=97

Dzień informacyjny
„Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia dla zdrowia ”
oraz „Jakość i bezpieczeństwo żywności”

25 listopada w Krajowym Punkcie Kontaktowym odbędzie się dzień informacyjny priorytetu 1 i 5. Więcej informacji oraz rejestracja on-line znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=73

Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS) dostępny dla kolejnych konkursów

KE uruchomiła system EPSS dla wniosków o projekty CRAFT (termin 27 listopada 2003) oraz dla dwóch rodzajów wniosków stypendialnych: szkolenia początkujących naukowców (EST) i europejskie stypendia indywidualne (EIF). Oczywiście skorzystanie z systemu nie jest obowiązkowe i ci, którzy wolą wysłać wniosek tradycyjnie: pocztą lub za pośrednictwem kuriera wciąż mogą to uczynić. System EPSS jest dostępny na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm

Infrastruktura badawcza - ogłoszenie konkursu

11 listopada br. został ogłoszony konkurs dla infrastruktur badawczych: "Design Studies, Construction of New Infrastructures and Accompanying Measures". Termin składania wniosków upływa 4 marca 2004 r. Budżet konkursu wynosi 70 mln euro.

Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność nadesłania "proposal notification" - zawiadomienia o zamiarze złożeniu projektu.

Podstawowe dokumenty są dostępne na następujących stronach: http://www.6pr.pl/n/s/3/dokumenty.html oraz http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=76#

EURATOM - otwarty nowy konkurs

Zagadnienia objęte konkursem to: ochrona przed promieniowaniem (w tym medyczne zastosowania promieniotwórczości), ochrona w miejscu pracy, radioekologia, bezpieczeństwo istniejących instalacji atomowych, badania nad przemieszczaniem się odpadów w złożach geologicznych. Proponowane instrumenty: IP, STREP, CA.

Data zamknięcia konkursu przypada na 14 kwietnia 2004. Budżet wynosi 61 milionów euro.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cordis.lu/fp6-euratom/

Wyniki pierwszych konkursów 6.PR
Lista finansowanych Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości

Na stronie Komisji Europejskiej http://europa.eu.int/comm/research/fp6/firstcallresult_en.html zostały zamieszczone informacje o Projektach Zintegrowanych i Sieciach Doskonałości, które znalazły się na "krótkiej liście" projektów przeznaczonych do finansowania po pierwszym konkursie 6. Programu Ramowego. Projekty te będą finansowane, jeśli pozytywnie zostaną zakończone związane z nimi negocjacje finansowe.

Warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia indywidualne Marie Curie

Przypominamy o warsztatach, które odbędą się 21 listopada br. w budynku Politechniki Poznańskiej przy ulicy Strzeleckiej 11 w sali 002 o godzinie 10.00. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na naszej stronie internetowej http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22. Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl