Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 79 z dnia 17 stycznia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Internetowa platforma informacyjna poświęcona B+R i polityce badawczej

Komisja Europejska uruchomiła ERAWATCH - internetową platformę informacyjną poświęconą systemom badawczym i polityce w dziedzinie badań w Unii Europejskiej.

Dla decydentów i analityków politycznych pracujących w dziedzinie nauki i badań ERAWATCH jest źródłem zwięzłych i aktualnych informacji oraz analiz dotyczących rozwoju systemów, programów i polityk badawczych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA, Chinach i Japonii.

Jako platforma stworzona w celu wspierania trwającego procesu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), ERAWATCH zawiera informacje na temat najnowszych dokumentów o charakterze politycznym, programów badawczych, agencji finansujących, wyników badawczych, jak również ważnych wskaźników, takich jak wydatki, publikacje i patenty.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/erawatch/

Program magisterski i doktorancki w dziedzinie nauk neurologicznych i biologii molekularnej

Uniwersytet w Göttingen we współpracy z innymi instytucjami naukowymi prowadzi od roku 2000 międzynarodowe programy „Nauki neurologiczne” i „ Biologia molekularna”. Program edukacyjny obejmuje w pierwszym roku intensywne i interdyscyplinarne kursy magisterskie i 3 niezależne projekty naukowe. Pozytywne ukończenie programu magisterskiego kwalifikuje do bezpośredniego przyjęcia do programu doktoranckiego (trzyletni projekt naukowy i szkolenia).

Programy są przeznaczone dla studentów z Niemiec i z zagranicy, którzy uzyskali licencjat w dziedzinie biologii, chemii, medycyny lub nauk pokrewnych. Wszystkie kursy prowadzone są w języku angielskim. Można otrzymać stypendium. Rok akademicki rozpoczyna się w połowie października 2007r.

Zgłoszenia należy składać do 31 stycznia 2007 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.gpneuro.uni-goettingen.de/

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze
w ramach MNT ERA-NET

Informujemy, iż ogłoszony został międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach projektu MNT ERA-NET (Micro- and Nanotechnology European Research Area).

1. Procedura europejska: Harmonogram składania wniosków przedstawia się następująco:
do 15 marca br. - składanie tzw. pre-proposals. Wniosek powinien zawierać wstępny opis projektu (formularz znajduje się na stronie MNT ERA-NET http://www.mnt-era.net/call%202007). Koordynator MNT, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowym kierownikiem projektu, zaopiniuje zasadność złożenia tzw. full proposals, ewentualnie zarekomenduje wprowadzenie korekt lub udoskonaleń;
do 22 maja br. składanie tzw. full proposals;
jesień 2007 r. początek projektu (czas trwania: 3 lata).

Szczegółowe informacje dot. harmonogramu tematyczno-chronologicznego znajdują się na stronie MNT ERA-NET (http://www.mnt-era.net/call%202007).

2. Procedura polska: Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach MNT są projekty specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę z dnia 4 sierpnia 2005 roku.

Kontakt: Instytut Technologii Elektronowej - polski koordynator projektu MNT ERA-NET
osoba kontaktowa: dr Piotr Dumania
e-mail: pdumania@ite.waw.pl ; tel.: (0-22) 54 87 880
Dodatkowe informacje i formularze znajdują się na stronie MNT ERA-NET-u:
http://www.mnt-era.net/call%202007

Międzynarodowa konferencja "European Transport in FP7"

W związku z rozpoczętym 7. Programem Ramowym, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Międzynarodową Konferencję „European Transport in FP7”.

Konferencja odbędzie się 1-2 marca 2007 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy Zespole Szkół Zawodowych FSO ul. Jagiellońska 71.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną aktualne konkursy w priorytecie "Transport i Aeronautyka". Ponadto przedstawione zostaną idee projektów przygotowywanych na te konkursy, jak również rozpoczęte przygotowania do drugiej tury konkursów 7.PR z jednoczesną możliwością nawiązania dobrych kontaktów z jej przyszłymi uczestnikami. Zaprezentowane zostaną projekty, których celem jest wspieranie uczestnictwa polskich jednostek w 7. PR.

Więcej informacji wraz ze wstępnym programem tego spotkania znajdują się na stronie konferencji:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2349

Przedłużenie rundy aplikacyjnej dla poddziałania 2.2.1 SPO WKP

Informujemy, iż w związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007r.
http://www.arrkonin.org.pl


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl