Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 78 z dnia 2 stycznia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Konferencja Inaugurująca
7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE
w Wielkopolsce i Lubuskim

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Inaugurującą 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE.

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2007r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej Pan Dan Andree i Pan Theodore Papazoglou oraz przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Warszawy oraz Krajowego Punktu Kontaktowego z Holandii.

Na konferencji będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze strukturą i tematyką 7.PR, zasadami uczestnictwa i finansowania w 7.PR, rodzajami projektów w 7.PR. Ponadto omówione zostaną pierwsze konkursy w ogłoszone w 7.PR, a także elementy dobrego wniosku składanego do Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Dobry projekt drogą
do rozwoju Twojej firmy!
Warsztaty na temat pisania wniosków w 7. PR UE.

Poznański Park Naukowo - Technologiczny zaprasza Państwa na warsztaty, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora ochrony środowiska i transportu, pt.: „Dobry projekt drogą do rozwoju Twojej firmy! Warsztaty na temat pisania wniosków w 7. PR UE.”

Warsztaty odbędą się 23 stycznia 2007r (wtorek), godz. 9.30 – 15.40, w Domu Studenta „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu TranSMEs, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora transportu i ochrony środowiska, którego koordynatorem jest Poznański Park Naukowo - Technologiczny.

Warsztaty poświęcone będą prezentacji pierwszego konkursu Priorytetu „Środowisko” oraz Priorytetu „Transport” w 7. Programie Ramowym UE. O zasadach konkursu opowie przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci z Krajowych Punktów Kontaktowych z Włoch i Holandii.

Ponadto podczas warsztatów omówione zostaną zasady pisania wniosków, zarządzania projektem, poszukiwania partnerów oraz przykłady dobry i złych wniosków składanych na konkursy w 6.PR. W czasie warsztatów swoimi doświadczeniami z pisania i realizacji projektu będą dzielić się koordynatorzy zaakceptowanych przez Komisję Europejską wniosków.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Warsztaty poprowadzone będą w języku angielskim i polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą, mailem lub faksem do 19 stycznia 2007r.
Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.transmes.net

Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym UE

Informujemy, iż 22 grudnia 2006r., Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym.
Konkursy opublikowano w ramach programu szczegółowego Euratom oraz każdego spośród czterech programów szczegółowych 7. PR: Współpraca; Pomysły; Ludzie i Możliwości.
Konkursy dotyczą następujących dziedzin:

Współpraca

 • Zdrowie;
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia;
 • Technologie teleinformatyczne;
 • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
 • Energia;
 • Środowisko (w tym zmiany klimatu);
 • Transport (w tym aeronautyka);
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
 • Przestrzeń kosmiczna;
 • Bezpieczeństwo;
 • ERA-NET/ERA-NET Plus;
 • Koordynacja i współpraca w kontekście ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej).

Pomysły

 • Dotacje na pierwsze samodzielne badania, przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań.

Ludzie

 • Wstępne szkolenia za pośrednictwem sieci Marie Curie;
 • Europejskie granty reintegracyjne;
 • Międzynarodowe granty reintegracyjne;
 • Noc Naukowców;
 • Nagrody Marie Curie.

Możliwości

 • Infrastruktura naukowo-badawcza;
 • Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 • Regiony wiedzy;
 • Potencjał naukowo-badawczy;
 • Nauka w społeczeństwie;
 • Spójne kształtowanie polityk badawczych;
 • Działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

Program szczegółowy Euratom

 • Zaproszenie w dziedzinie jądrowej (oparte na tymczasowych programach prac, które zostaną potwierdzone do 1 marca 2007 r.).

Pełną dokumentację znajdą Państwo na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Konkurs otwarty w ramach Działania 2.2.1. SPO RZL
"Centra kształcenia na odległość na wsiach"

Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Weryfikacja formalna wniosków nastąpi w ciągu 14 dni po dniu złożenia. Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej www.fundusze-ue.men.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pokój nr 60, tel. (22) 522 48 06.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/page/pl/aktualnosci/konkurs-nr-921a2006/

Serwis CORDIS uruchamia nową sekcję "Wskazówki i pomoc"

Informujemy, iż w oficjalnym serwisie informacyjnym UE dotyczącym badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CORDIS uruchomiono nową sekcję "Wskazówki i pomoc" ("Guidance and Support") w celu dalszego zwiększenia pomocy dla użytkowników, umożliwiającej im najlepsze wykorzystanie serwisów CORDIS.

Nowa sekcja "Wskazówki i pomoc" jest pojedynczym punktem dostępu do wszystkich serwisów pomocniczych dla stron "najwyższego poziomu" oraz do wszystkich serwisów dostarczających użytkownikom konkretnych wskazówek i konkretnej pomocy. Dlatego jest to pierwszy adres dla każdego, kto poszukuje pomocy w poruszaniu się po witrynie internetowej CORDIS i po serwisach prowadzonych przez CORDIS.

Zmodyfikowany serwis stanowi scentralizowany punkt dostępu do tematów "pomocy" oraz do takich narzędzi, jak indeksy, glosariusz, CORDIS FAQ (najczęściej zadawane pytania), mapa wszystkich serwisów prezentowanych na stronie internetowej, sekcja "Co nowego" oraz ogólne informacje podstawowe na temat CORDIS.

Użytkownicy poszukujący konkretnych informacji szczegółowych znajdą przydatne instrumenty, takie jak indeks A-Z, linki i ogólna wyszukiwarka serwisu CORDIS. Jeżeli pomimo wykorzystania tych serwisów pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, sekcja "Wskazówki i pomoc" zapewnia bezpośredni dostęp do kilku opracowań wyjaśniających i do punktu informacyjnego CORDIS.

Zainteresowani użytkownicy mogą również skorzystać z sekcji "Wskazówki i pomoc" w celu dokonania rejestracji w serwisach zindywidualizowanych oraz zamówienia przydatnych serwisów, takich jak powiadamianie pocztą elektroniczną czy wiadomości RSS.

Ponadto wykaz wydarzeń zawiera informacje na temat konferencji, wystaw i innych wydarzeń, podczas których będzie reprezentowany serwis CORDIS. Serwis oferuje wreszcie również punkt dostępu do innych istotnych powiązanych serwisów Urzędu Oficjalnych Publikacji, takich jak Księgarnia UE czy Eur-Lex, czyli baza danych prawodawstwa UE.

Nowy serwis "Wskazówki i pomoc" jest dostępny w sześciu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej:

w języku angielskim - http://cordis.europa.eu/guidance/home_en.html
w języku polskim - http://cordis.europa.eu/guidance/home_pl.html


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl