Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 77 z dnia 15 grudnia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

 
Szczęśliwych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym - 2007 – Roku,
wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu,
w imieniu zespołu RPK
życzy
Joanna Bosiacka-Kniat
 

Konferencja Inaugurująca 7. Program Ramowy
Badań i Rozwoju Technologicznego UE
w Wielkopolsce i Lubuskim

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Inaugurującą 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE.

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2007r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej Pan Dan Andree i Pan Theodore Papazoglou oraz przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Warszawy oraz Krajowego Punktu Kontaktowego z Holandii.

Na konferencji będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze strukturą i tematyką 7.PR, zasadami uczestnictwa i finansowania w 7.PR, rodzajami projektów w 7.PR. Ponadto omówione zostaną pierwsze konkursy w ogłoszone w 7.PR, a także elementy dobrego wniosku składanego do Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Dobry projekt drogą
do rozwoju Twojej firmy!
Warsztaty na temat pisania wniosków w 7. PR UE.

Poznański Park Naukowo - Technologiczny zaprasza Państwa na warsztaty, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora ochrony środowiska i transportu, pt.: „Dobry projekt drogą do rozwoju Twojej firmy! Warsztaty na temat pisania wniosków w 7. PR UE.”

Warsztaty odbędą się 23 stycznia 2007r (wtorek), godz. 9.30 – 15.40, w Domu Studenta „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu TranSMEs, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora transportu i ochrony środowiska, którego koordynatorem jest Poznański Park Naukowo - Technologiczny.

Warsztaty poświęcone będą prezentacji pierwszego konkursu Priorytetu „Środowisko” oraz Priorytetu „Transport” w 7. Programie Ramowym UE. O zasadach konkursu opowie przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci z Krajowych Punktów Kontaktowych z Włoch i Holandii.

Ponadto podczas warsztatów omówione zostaną zasady pisania wniosków, zarządzania projektem, poszukiwania partnerów oraz przykłady dobry i złych wniosków składanych na konkursy w 6.PR. W czasie warsztatów swoimi doświadczeniami z pisania i realizacji projektu będą dzielić się koordynatorzy zaakceptowanych przez Komisję Europejską wniosków.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Warsztaty poprowadzone będą w języku angielskim i polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą, mailem lub faksem do 19 stycznia 2007r.
Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: http://www.transmes.net

Fundusz Kapitału Początkowego do pomocy w przygotowaniu wniosków do Mechanizmów Finansowych

Informujemy, że został uruchomiony Fundusz Kapitału Początkowego do pomocy w przygotowaniu wniosków do Mechanizmów Finansowych Fundusz Kapitału Początkowego, (Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG).

Ponieważ zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco w ciągu kilkunastu dni szybkie złożenie aplikacji do Funduszu Kapitału Początkowego jest decydujące.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://operatoreog.ecorys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13

Konkurs na niezależnych ekspertów oceniających wnioski
w 7. Programie Ramowym UE

Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany do indywidualnych naukowców, organizacji lub instytucji, by zgłaszali kandydatów na niezależnych ekspertów w 7. Programie Ramowym UE.

Ekspertów można zgłaszać do:

  • oceny wniosków projektowych w różnych dziedzinach naukowych, składanych na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską;
  • monitoringu wykonywania zadań w projektach, które uzyskały dofinansowanie z Komisji Europejskiej;
  • do innych działań, gdzie obecność eksperta będzie wymagana.

Ekspertów może zgłaszać instytucja zatrudniająca takie osoby lub zgłoszenia można dokonać samodzielnie.

Rejestracji można dokonać na stronie:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

Druga edycja konkursu o nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz drugi ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat. Kandydatów mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji przekazanych im przez środowisko naukowe.

Nagroda Artura Rojszczaka ma za zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2007r.

Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej http://www.ksz-fnp.org/. Na tej samej stronie dostępne są informacje o członkach Klubu, z którymi można się kontaktować w sprawie proponowanych kandydatów.

Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP - poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji, polegających na:

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
  • zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN, poziom dofinansowania: do 50% (dla średnich przedsiębiorstw) i do 60% (dla małych przedsiębiorstw) całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Budżet poddziałania 2.2.1 wynosi 680 milionów złotych, środków wystarczy zatem dla około 600 projektów inwestycyjnych w całej Polsce.

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.

Informujemy, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych ze względu na realizację projektu inwestycyjnego do dnia 12 stycznia 2007 roku do godziny 15.00. Wnioski otrzymane po terminie będą odrzucone.

Dla inwestycji zlokalizowanych w woj. wielkopolskim prekwalifikację, czyli ocenę wstępnych planów projektów, prowadzi Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.arrkonin.org.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=41&Itemid=105

Wstępna wersja Programu Pracy dla IDEAS

Na stronie European Research Council dostępna jest wstępna wersja Programu Pracy dla IDEAS. W 13-stronicowym dokumencie krótko opisano planowane rodzaje grantów. Szerzej omówiono zasady składania i oceniania wniosków na granty dla niezależnych badaczy na wczesnym etapie kariery (ERC Starting Grants).

Więcej informacji na stronie:
http://erc.europa.eu/index_en.cfm?p=3_library


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl