Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 76 z dnia 1 grudnia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Konkurs na propozycje projektowe z dziedziny transportu
i ochrony środowiska w 7. Programie Ramowym UE.

Konsorcjum projektu TranSMEs, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego UE, ogłasza konkurs na nabór propozycji projektowych z dziedziny transportu i ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz organizacji pozarządowych z Polski.
Przy ocenie będą brane pod uwagę m.in.:

  • Innowacyjność pomysłu;
  • Znaczenie problemów technologicznych poruszanych we wniosku;
  • Odniesienie do europejskiej polityki przemysłowo-badawczej;
  • Zaangażowanie partnerów zagranicznych reprezentujących sektor prywatny i/lub publiczny.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną najlepsze propozycje projektowe po jednym z sektora transportu i ochrony środowiska.
Zwycięzcy otrzymają wsparcie Ekspertów z instytucji krajów członkowskich UE, przy tworzeniu dobrego międzynarodowego konsorcjum oraz przy pisaniu właściwego wniosku na konkursy ogłoszone przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.

Termin nadsyłania propozycji projektowych mija 31 grudnia 2006r.
Formularz wniosku oraz przewodnik z wytycznymi znajdują się na stronie: www.transmes.net

Oferty stypendialne dla mobilnych naukowców

Przypominamy, iż na stronach serwisu Komisji Europejskiej CORDIS, znajdują się oferty stypendialne-wyjazdowe, zarówno dla młodych naukowców (doktorantów) jak i dla naukowców doświadczonych.

Instytucje, które otrzymały fundusze w ramach projektów na szkolenie młodych naukowców, sieci badawczo szkoleniowe oraz konferencje poszukują stypendystów, głownie młodych naukowców, którzy nie posiadają 4 lat doświadczenia badawczego lub są doktorantami. Ponadto w bazie znajdują się oferty instytucji, które dostały dofinansowanie projektów w celu transferu wiedzy, skierowane do doświadczonych naukowców – doktorów oraz profesorów.
Przy zgłaszaniu swoich kandydatur nie obowiązuje wniosek składany do Brukseli, a obowiązuje rekrutacja prowadzona przez wybrany ośrodek.

Zachęcamy do przejrzenia ofert umieszczonych na stronie oraz do zgłaszania się na stypendia.
Baza ofert znajduje się na stronie:
http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm.doSearch

Dofinansowanie działalności placówek naukowych
oraz organizacji społeczno-politycznych

Informujemy, iż w ramach programu działania “Europa dla obywateli” (2007-2013) o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje naukowe zajmujące się polityką społeczną oraz organizacje społeczno-polityczne działające na rzecz demokracji. Placówki te winny wspierać wspólne wartości, wzajemną historię i kulturę poprzez współpracę międzynarodową; prowadzą działania na rzecz integracji mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej; przyczyniają się do dialogu i podkreślają zarówno zróżnicowanie jak i jedność Europy. Konkurs ten nabierze mocy prawnej po ostatecznym zatwierdzeniu Programu w pierwszym tygodniu grudnia oraz przyjęciu programu pracy i budżetu na rok 2007.

Termin składania wniosków do Komisji upływa 22 grudnia 2006 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/call1206/index.htm

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH – NORWESKI
MECHANIZM FINANSOWY I EOG

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.:
„FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH – NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I EOG”.
Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2006 r. (czwartek), godz. 09.30-15.00 w Auli Lubrańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

W 2004r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i funduszu spójności, źródeł finansowania unijnego, a więc z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Przyznana Polsce kwota wynosi 533,51 mln euro do wykorzystania w latach 2004-2009. Oba mechanizmy są objęte jednolitymi zasadami wdrażania i zarządzania, za które odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jeden z priorytetów, w którym można uzyskać finansowanie dotyczy wsparcia „Badań naukowych”, którym zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory odbył się jeden nabór wniosków, zbliża się drugi termin składania wniosków.

W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z ekspertami w dziedzinie powyższych mechanizmów finansowych – Panem Damianem Decem z firmy Atfin Sp. z o.o. oraz Panią Magdaleną Boczek z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas spotkania omówione zostaną zasady przygotowania wniosku, zasady finansowania i rodzaje formularzy. Ponadto Pani Boczek, która na co dzień zajmuje się wnioskami o dofinansowanie, podzieli się swoimi doświadczeniami z pierwszego naboru wniosków – przedstawi rodzaje błędów popełnianych przy aplikowaniu i poda przykłady realizowanych projektów.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy.

XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw już po raz dwunasty zaprasza na Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw połączone z Konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Tegoroczne Forum „Innowacyjność, Rozwój i Finanse – Fundusze Strukturalne dla MSP na lata 2007 – 2013” poświęcone będzie zagadnieniom nowego okresu finansowania z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Udział w Forum przewidują Minister Gospodarki Pan Piotr Woźniak oraz Minister Rozwoju Regionalnego Pani Grażyna Gęsicka.

Koszt udziału jednego uczestnika w dwudniowej Konferencji to 390 zł + 22% VAT, w tym lunch, materiały konferencyjne, udział w uroczystej gali (bankiet), na której zostaną wręczone nagrody „Lider Przedsiębiorczości Roku”.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.arrkonin.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=56

Dzień informacyjny poświęcony naukom humanistycznym w 7 Programie Ramowym i nowej polityce naukowej Komisji Europejskiej

Lokalny Punkt Kontaktowy przy Biurze ds. Międzynarodowych Programów Badawczych i Edukacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na dzień informacyjny pt.: „Nauki humanistyczne w 7 Programie Ramowym, nowa polityka naukowa Komisji Europejskiej, własność intelektualna w programach ramowych”.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia br. w Aulii Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, godz. 10.30 – 15.00.

Podczas spotkania poruszona zostanie min. tematyka: własności intelektualnej w programach ramowych, usług projektu IPR-Helpdesk, nauk społecznych i humanistycznych w 7 Programie Ramowym.
Zaproszony gość prof. Michał Kleiber przedstawi założenia nowej polityki naukowej Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Rady Badań.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o zarejestrowanie się do dnia 11 grudnia 2006r. na adres: osepiol@adm.uj.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i instytucji lub telefonicznie 012 663 15 87.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie :
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=2146

Konferencja Inaugurująca 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE w Wielkopolsce i Lubuskim

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Inaugurującą 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE.

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2007r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej Pan Dan Andree i Pan Theodore Papazoglou oraz przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Warszawy oraz Krajowego Punktu Kontaktowego z Holandii.
Na konferencji będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze strukturą i tematyką 7.PR, zasadami uczestnictwa i finansowania w 7.PR, rodzajami projektów w 7.PR. Ponadto omówione zostaną pierwsze konkursy w ogłoszone w 7.PR, a także elementy dobrego wniosku składanego do Komisji Europejskiej.

Szczegółowy program konferencji wkrótce będzie dostępny na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl