Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 73 z dnia 16 października 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających uczestnictwo
w projektach UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Akademii Rolniczej w Poznaniu, mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających uczestnictwo w projektach UE”

Spotkanie odbędzie się 30 października 2006 r. (poniedziałek), godz. 10.30-14.45 na Akademii Rolniczej, w Collegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu.

Od 9 września 2005 roku, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji, zmienione zostały zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek biorących udział w projektach 6. Programu Ramowego UE (wcześniej projekty zwane SPUB).

W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z Panią Krystyną Bandau – Palką z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która na co dzień zajmuje się wnioskami o dofinansowanie uczestnictwa w programach międzynarodowych i która podzieli się swoimi doświadczeniami oraz wyjaśni zasady procedur pozyskiwania środków budżetowych na naukę.

Podczas spotkania omówione zostaną także zasady przygotowania wniosku (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.), umowy i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich z tych Państwa, którzy realizują projekty oraz tych, którzy planują złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania w przyszłości.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=107

Stypendia UE i nie tylko.
Seminarium dla doktorantów i młodych doktorów

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej stara się jak najszerzej rozpropagować możliwości uzyskania dofinansowania badań dla doktorantów i młodych doktorów. Wraz z Punktem Kontaktowym na Akademii Medycznej zapraszamy na spotkanie pt.:

„Stypendia UE i nie tylko. Seminarium dla doktorantów i młodych doktorów”

Spotkanie odbędzie się 7 listopada br. (wtorek), o godz. 10.00 – 13.30 na Akademii Medycznej, w sali im. H. Święcickiego (GPSK AM) przy ul. Polnej 33, wejście od ul. Jackowskiego, w Poznaniu.

Spotkanie to organizujemy dla wszystkich doktorantów i młodych doktorów z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta dla tych, którzy mimo krótkiego doświadczenia badawczego także mogą skorzystać z ciekawych ofert stypendialnych zarówno na wyjazdy, jak i na prowadzenie badań. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto przedstawione zostaną oferty innych organizacji, w których można ubiegać się o grant, min.: British Council i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Wyjazd stypendialny jest niezbędnym etapem kariery każdego młodego naukowca, stanowi doskonałą pomoc w zbieraniu materiałów do pracy doktorskiej czy też habilitacyjnej, daje także możliwość rozwoju kontaktów zarówno osobistych, jak i naukowych.

Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie wszystkich zainteresowanych możliwościami uzyskania stypendiów na wyjazdy naukowe i na prowadzenie prac badawczych.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=108

Dzien Informacyjny p.t. „UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Poznański Park Naukowo - Technologiczny zaprasza na Dzień Informacyjny p.t.:

„UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2006r. (czwartek), o godz. 10.00 – 13.15., w Pawilonie 14A, I piętro – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z możliwościami jakie daje 7. Program Ramowy, jak stworzyć dobre konsorcjum oraz jak powinien wyglądać dobry wniosek złożony do Komisji Europejskiej.

W projektach ramowych od lat uczestniczą przedsiębiorstwa, jednostki badawcze, jednostki publiczne oraz organizacje non-profit.

Jednym z priorytetów jest uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczną część budżetu przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorstw uważanych za siłę napędową postępu technologicznego. Stąd wynika życzliwe nastawienie członków Komisji Europejskiej do projektów z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. A ponieważ oprócz życzliwości Komisja Europejska przewiduje również pomoc finansową, warto się zastanowić nad wykorzystaniem swoich szans.

Chcemy, aby możliwości, jakie dają Programy Ramowe, a szczególnie nadchodzący 7. Program Ramowy były również wykorzystane przez polskie firmy i instytuty, dlatego serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wejściówki na targi, materiały konferencyjne oraz poczęstunek
Program konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.transmes.net

Stypendia Ambasady Brytyjskiej Josepha Conrada

Ambasada Brytyjska zaprasza do składania wniosków o stypendia Josepha Conrada. Program stypendiów Josepha Conrada umożliwia polskim absolwentom studiów wyższych podyplomowe studia w Wielkiej Brytanii. Stypendia przeznaczone są dla niezwykle utalentowanych Polaków i mają one za zadanie umożliwić im uzupełnienie wiedzy podczas studiów podyplomowych w Wielkiej Brytanii. Stypendia oferowane są w różnych dziedzinach:

 • Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności zarządzanie kryzysami międzynarodowymi, zwalczanie terroryzmu
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, zwłaszcza zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Polityka migracyjna
 • Zrównoważony rozwój, w szczególności ekonomia środowiska, zarządzanie środowiskiem naturalnym
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Kreowanie polityki oraz zarządzanie w sektorze nauki i innowacji
 • Badania nad rozwojem, w szczególności prawa człowieka, dobre zarządzanie
 • Unia Europejska, szczególności ekonomia/ekonomia polityczna (łącznie z ekonomia rolnictwa)

Kandydaci między innymi powinni posiadać tytuł naukowy, na poziomie magistra. Ponadto powinni znajdować się na wczesnym etapie kariery i mieć za sobą co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Wybór kandydatów dokonywany jest w drodze otwartego konkursu przeprowadzanego przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie we współpracy z British Council.

Oprócz głównego programu dostępne są stypendia dofinansowane przez sektor prywatny:

 • Stypendium im. Josepha Conrada PROVIDENT w dziedzinie funkcjonowania sektora pozarządowego (w tym zarządzania organizacjami pozarządowymi)
 • Stypendium im. Jospeha Conrada BP w dziedzinie zarządzania środowiskiem naturalnym
 • Stypendia im. Josepha Conrada w zakresie języka hebrajskiego, jidysz lub studiów o tematyce żydowskiej

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 listopada br.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1115139016498

"Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w przedsięwzięciu dotyczącym wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Celem przedsięwzięcia jest między innymi: tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych, działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą gospodarki, poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakładaniu innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości; upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim.

Przedsięwzięcie obejmować będzie następujące obszary wsparcia:

 • tworzenie warunków do komercjalizacji prac badawczych na uczelniach;
 • tworzenie i rozwój jednostek organizacyjnych działających na rzecz transferu technologii;
 • ułatwienia w kreowaniu lub rozwoju firm tworzonych w celu komercjalizacji wyników prac naukowych (finansowanie dostępu do laboratoriów i aparatury badawczej, wynajmu pomieszczeń);
 • wykorzystanie wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych;
 • doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz w zakresie współpracy uczelni z gospodarką.
 • W ramach przedsięwzięcia można będzie uzyskać dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
 • tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji technologii;
 • przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach;
 • tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych;
 • wynajem aparatury badawczej uczelni przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w oparciu o wyniki badań naukowych powstających na uczelni oraz komercjalizujących wiedzę i umiejętności uczelnianych zespołów badawczych;
 • usługi doradcze i szkoleniowe;
 • koszty udziału w wystawach i targach;
 • działalność informacyjno – promocyjna na uczelniach;
 • wynajem pomieszczeń;

Termin nadsyłania wniosków do MNiSW mija 4 grudnia 2006 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=736&news_id=4035&layout=2&page=text


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl