Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 72 z dnia 4 października 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowy serwis informacyjny CORDIS poświecony Wielkopolsce

Zapraszamy do korzystania z nowego Wielkopolskiego serwisu informacyjnego na stronach CORDIS. Inicjatorem powstanie regionalnego serwisu jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, który od lat zajmuje się programami ramowymi Unii Europejskiej.

Na stronach regionalnego serwisu znajduje się strategia rozwoju dla Wielkopolski, która przedstawia zarówno potencjał regionu jak i cele do osiągnięcia.
Ponadto, serwis Wielkopolski zawiera linki do portali europejskich dotyczących badań i rozwoju, by w gąszczu innych serwisów informacyjnych ułatwić poszukiwania niezbędnych stron.

Ważnym elementem nowego serwisu regionalnego jest baza ofert współpracy z Wielkopolski. W bazie tej znajdują się oferty instytucji, uczelni, oraz innych jednostek badawczych, które poszukują partnerów do projektów lub same chce się dołączyć do tworzonego konsorcjum.

By umieścić swoją ofertę współpracy należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=11

Pragniemy również zwrócić uwagę na tzw. „links” , pod hasłem którym kryją się adresy stron internetowych ważnych jednostek samorządowych Wielkopolski jak i związanych z regionem organizacji.
Adres portalu regionu Wielkopolski na stronach CORDIS:
http://cordis.europa.eu/wielkopolska/home_en.html

Szkolenia dla Beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. „Praktyczne warsztaty z wypełniania wniosków o płatność w ramach Działania 2.5 ZPORR” oraz „Praktyczne warsztaty z wypełniania wniosków o płatność w ramach Działania 3.4 ZPORR”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 października 2006 r. w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ul. Zakładowa 4a w Koninie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną, najpóźniej na 3 dni przed planowanym szkoleniem. Szkolenie poprowadzą pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zajmujący się weryfikacją wniosków o płatność w ramach ZPORR.

Osoba do kontaktu Beata Kruczkowska tel.(063 245 30 95 w. 34).

Warsztaty "Praktyczne aspekty współpracy sektora B+R, przemysłu i biznesu, w sektorze energetyki odnawialnej"

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wraz z European Renewable Energy Centres Agency (EUREC) zaprasza na warsztaty szkoleniowe nt. praktycznych aspektów współpracy sektora B+R, przemysłu i biznesu w sektorze energetyki odnawialnej. Warsztaty odbęda się 23 pażdziernika br. w Instytucie Energii Odnawialnej. Podczas warsztatów zostaną przedstawione między innymi przykłady wdrożeń technologii z sektora energetyki odnawialnej. Ponadto uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się typowymi oczekiwaniami inwestorów i przemysłu oraz typowym podejściem instytutów badawczych oferujących wiedzę potencjalnym inwestorom. Uczestnicy będą mieli również okazję zaprezentować własne know-how podczas warsztatów.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Więcej informacji znajduje się pod adresem :
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=736&news_id=4001&layout=2&page=text

Warsztaty pt. „Academic Entrepreneurship”

Dnia 25.10.1006 r. odbędą się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM warsztaty nt. „Przedsiębiorczości akademickiej”, w godzinach od 10:00 do 18:30. Celem warsztatów jest wymiana międzynarodowych doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej. W dyskusji wezmą udział konsultanci SPICE z Bułgarii, Estonii, Niemiec, Iranu, Łotwy, Polski, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Warsztaty będą miały charakter interaktywny, dlatego liczba uczestników jest ograniczona.

Językiem obrad będzie język angielski. Koszt uczestnictwa wynosi 50,00 zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19.10.2006 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 061 827-97-45, fax. 061 827-97-41 lub adresem e-mailowym is@ppnt.poznan.pl.

Konferencja otwierająca Inkubator Technologiczny w Poznaniu

Dnia 26 października 2006 r. zostanie oficjalnie otwarty Inkubator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM – miejsce stworzone, aby wspomagać rozwój nowoutworzonych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Inkubatora przy ul. Rubież 46. Po otwarciu Inkubatora wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacyjności, będą mogły uczestniczyć w konferencji „Wsparcie badań, innowacji oraz rozwoju i transferu nowoczesnych technologii w Polsce w latach 2007-2013”.

Będzie to dwudniowe spotkanie (26-27.10.2006, Poznań/Dymaczewo), podczas którego odbędą się konsultacje społeczne instrumentów zapisanych w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” – dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy zaplanowali pięć sesji, których tematyką będą kolejne priorytety Programu Operacyjnego. Podczas każdej z sesji Dyrektorzy Departamentów, z Ministerstw odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentu, przybliżą założenia poszczególnych priorytetów, a zaproszeni koreferenci przedstawią swoje uwagi. Jednak kluczowym elementem tych spotkań będzie dyskusja na temat proponowanych działań, ich doboru oraz instrumentów realizacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/index1.php?aktualnosci=35


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl