Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 70 z dnia 1 września 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Naukowcy dla rozwoju przedsiębiorczości

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o granty w drugiej edycji projektu „From Research to Enterprise”. Projekt realizowany jest przez Central European Initiative i ma na celu ułatwienie uruchamiania nowych przedsiębiorstw poprzez praktyczną adaptację wyników badań naukowych.

Adresatami projektu są naukowcy, którzy mają pomysł na komercjalizację wyników swoich badań. Granty przeznaczone są na wykonanie „studiów wykonalności” biznesowego wdrożenia wyników badań. Przy ocenie zgłoszonych projektów będzie uwzględniana m. in. potencjalna wartość rynkowa wyników badań, atrakcyjność dla potencjalnego inwestora, a także wiek lidera projektu (nie starszy niż 32 lata) oraz średnia wieku zespołu.

Przyznanych zostanie pięć grantów w maksymalnej wysokości 15.000 Euro.
Termin składania formularzy aplikacyjnych do 31 października br.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.ceinet.org

Druga edycja konkursu na nadsyłanie propozycji projektowych do 7. Programu Ramowego - Polish Expression of Interest

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, mając na uwadze przygotowania do 7. Programu Ramowego UE, zaprasza do składania propozycji projektów badawczych.

Termin nasyłania zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu upłynął 7 lipca 2006. W odpowiedzi na zaproszenie przesłano łącznie 686 propozycji projektów, w tym 323 do Programu Cooperation, 276 do Programu Ideas i 87 do Programu Capacities - Research Potential. Obecnie przygotowywana jest analiza otrzymanych zgłoszeń.

W związku z tym, że inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, KPK postanowił ogłosić drugą edycję Polish Expressions of Interest.

Zgłoszenie propozycji projektowej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/ .
Termin nadsyłania propozycji w ramach drugiej edycji Polish EoI upływa 30 września 2006 o godz. 17:00. Propozycje projektów należy przesyłać w języku angielskim.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór pomysłów na tematy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednym z celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jest zwiększenie wpływu nauki na rozwój gospodarczy kraju, co m.in. oznacza zwiększenie skali badań naukowych prowadzonych na potrzeby przedsiębiorstw.

Propozycje należy nadsyłać do 8 września br.
Tematyka oraz kategorie projektów podane są pod adresem:
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=961&news_id=3881&layout=4&page=text

Konferencja otwierająca Inkubator Technologiczny w Poznaniu

26 października 2006 r. oficjalnie zostanie otwarty Inkubator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM – miejsce stworzone, aby wspomagać rozwój nowoutworzonych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Inkubatora przy ul. Rubież 46. Po otwarciu Inkubatora wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacyjności, będą mogły uczestniczyć w konferencji „Wsparcie badań, innowacji oraz rozwoju i transferu nowoczesnych technologii w Polsce w latach 2007-2013”.

Będzie to dwudniowe spotkanie (26-27.10.2006, Poznań/Dymaczewo), podczas którego odbędą się konsultacje społeczne instrumentów zapisanych w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” – dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy zaplanowali pięć sesji, których tematyką będą kolejne priorytety Programu Operacyjnego. Podczas każdej z sesji Dyrektorzy Departamentów, z Ministerstw odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentu, przybliżą założenia poszczególnych priorytetów, a zaproszeni koreferenci przedstawią swoje uwagi. Jednak kluczowym elementem tych spotkań będzie dyskusja na temat proponowanych działań, ich doboru oraz instrumentów realizacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/index1.php?aktualnosci=35

Konferencja inaugurująca 7.Program Ramowy

16-17 listopada 2006r. odbędzie się Polska konferencja inaugurująca Siódmy Program Ramowy UE na lata 2007-2013. Na konferencji zostaną zaprezentowane założenia 7. Programu Ramowego UE, którego budżet wynosi 54 mld euro. Podczas konferencji przedstawione zostaną informacje na temat celów, budżetu, zasad udziału, struktury i głównych elementów 7.PR.

Wydarzenie to umożliwi także nawiązanie roboczych kontaktów polskich i zagranicznych zespołów naukowych i przemysłowych zainteresowanych tworzeniem konsorcjów przygotowujących projekty do 7.PR.

Konferencja ta będzie również okazją do podsumowania polskiego uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE i wyróżnienia najlepszych uczestników. Podczas Balu Ramowego, 16 listopada, zostaną wręczone prestiżowe nagrody "Kryształowej Brukselki" w sześciu kategoriach: szkoły wyższe, placówki PAN, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (małe i średnie oraz duże) i w kategorii indywidualnej.

http://www.kpk.gov.pl/inauguracja7pr/index.html

Cykl warsztatów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przeprowadzi we wrześniu i październiku br. cykl 21 warsztatów w całej Polsce na temat sprawozdawczości, rozliczania projektów, przygotowania wniosku o płatność oraz wymagań w zakresie informacji i promocji. Warsztaty skierowane są dla Odbiorców Ostatecznych, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 z zakresu prawidłowego rozliczania i realizacji projektów, które uzyskały wsparcie w ramach SPO - WKP.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularza zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://konkurencyjnosc.hr.net.pl/szkolenia


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl