Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 7 z dnia 31 października 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Wstępne wyniki pierwszych konkursów na stypendia rozwojowe Marie Curie (ToK) i stypendia na szkolenie początkujących naukowców (EST)

20 października br. ukazały się wstępne wyniki konkursów Marie Curie Transfer of Knowledge i Marie Curie Early-Stage Researchers.

Komisja Europejska otrzymała aż 741 wniosków EST, z których 706 spełnilo wymogi formalne i zakwalifikowało się do oceny. 67.4% zostało ocenionych pozytywnie, ale dofinansowanie otrzyma tylko 7-8% projektów.

Natomiast na ToK przysłano 251 wniosków, z których do oceny przeszło 220. Pozytywną ocenę uzyskało 64.1% z nich, a dofinansowanie uzyska 39% projektów. Pełna lista wniosków, wraz z komentarzem do ocen, znajduje się na stronie serwisu CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

Warsztaty "Wykrywanie szkodliwych substancji i patogenów poprzez kontrolę procesu produkcyjnego" w ramach inicjatywy POLFOOD

Poznański Park Naukowo-Technologiczny ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach stanowiących element działań inicjatywy POLFOOD, która ma Państwu pomóc w uczestnictwie w projektach 6. Programu Ramowego. Warsztaty te rozpoczynają serię spotkań w różnych miastach Polski (w Szczecinie, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu), które będą poświęcone tematyce jakości i bezpieczeństwa żywności. Maja być one okazją do nawiązania współpracy i dzielenia się wiedzą wśród przedstawicieli nauki z Polski i UE, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i prywatnych działających w dziedzinie żywności.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony zostanie prezentacji osiągnięć współczesnej nauki polskiej i europejskiej. Udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej i reprezentanci dotychczas zrealizowanych projektów oraz polskie instytucje. Dzień ten będzie stanowił doskonałą okazję do nawiązania kontaktów międzynarodowych pod przyszłe projekty oraz do zaznajomienia się ze współczesnym stanem wiedzy w dziedzinie żywności.

Drugi dzień jest bardziej praktyczny, przeznaczony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka warsztatów obejmuje praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania środków europejskich oraz dostosowania branży spożywczej do standardów europejskich. Równolegle z wykładami toczyć się będą spotkania bilateralne.

Warsztaty odbędą się 1-2 grudnia 2003r. w Sali World Trade Center przy ulicy Bukowskiej 12 w Poznaniu.

Więcej informacji na temat inicjatywy POLFOOD, tematów i terminów pozostałych warsztatów mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.polfood.pl

Nowe dokumenty dotyczące 6.PR: poprawiona wersja
„Financial Guidelines” oraz lista często zadawanych pytań.

Komisja Europejska uaktualniła wytyczne finansowe „Financial Guidelines” dając im równocześnie nowy tytuł: „Guide to Financial Issues Relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programme” (Revised Draft Version - October 2003).

Zmieniona wersja zawiera pewne przeróbki redakcyjne. Ponadto dotyczą nowych ustaleń finansowych oraz wyjaśnień poszczególnych punktów np.:

  • dokładniejsza definicja, a w związku z tym warunki udziału i zastosowanie modeli kosztów
  • zastosowanie modeli kosztów, zwłaszcza modelu kosztów dodatkowych oraz następstw, które z tego wynikają dla rozliczeń zarządu w dziale kosztów osobowych
  • zdolność realizacyjna kosztów osobowych
  • kryteria uzupełniające odnośnie niezależności przy certyfikacji kosztów, to znaczy do starego tekstu dodane zostało następujące objaśnienie: „If ‘in fact and/or in appearance’, the auditor is not independent from the contractor concerned (example of an internal auditor who is an official of the contractor concerned), its independence may nevertheless be established by the relevant national authorities.”
  • dokumenty uzupełniające do umowy wzorcowej (załączniki i formularze)

Oprócz „Guide to Financial Issues...” Komisja opublikowała także zaktualizowaną listę często zadawanych pytań (FAQ). Lista obejmuje takie tematy jak: udziały/uprawnienia do wsparcia finansowego, umowa konsorcjum, negocjacje i formularze, rodzaje działań, koszty, udział Wspólnoty oraz ochrona praw własności intelektualnej. W zestawie pytań odnośnie kosztów szczegółowo wyjaśnione są modele kosztów, personel, podzlecenia oraz wpływy (‘receipts’).

Obydwa dokumenty są dostępne na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

Nowe dokumenty do konkursu FP6-2003-Energy-2

Komisja Europejska opublikowała trzy dodatkowe dokumenty odnoszące się do ostatnio ogłoszonego konkursu w priorytecie 6.1 „Zrównoważone systemy energetyczne”. Mają one pomóc potencjalnych wnioskodawcom w tworzeniu projektów, a zatytułowane są:

  • Extracts from Commission Communications on technology platforms
  • Hydrogen and fuel cell technology platform - draft concept
  • PV technology platform announcement

Dokumenty te są dostępne na stronie zawierającej całą pozostałą dokumentację konkursu: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=94#additionaldocs

Energetyka jądrowa - nowa strona

Komisja Europejska utworzyła nową stronę dotyczącą energetyki jądrowej. Można znaleźć tam dokumenty z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, zarządzania odpadami radioaktywnymi, ochrony przed promieniowaniem, transportu materiałów radioaktywnych, akty prawne oraz publikacje i raporty. Adres strony: http://www.europa.eu.int/comm/energy/nuclear/index_en.html

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl