Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 69 z dnia 11 sierpnia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Inqbator - stworzony dla Poznania

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który znajduje się w Poznaniu, na Naramowicach przy ulicy Rubież 46, powstał Inkubator Technologiczny, oferujący swoim lokatorom 2700m2 powierzchni biurowej. Inkubator zostanie otwarty we wrześniu br. Rozpocznie w nim działalność 30 innowacyjnych firm. W związku z tym zwracamy się do Państwa z propozycją przeniesienia siedziby swojej firmy do inkubatora.

Głównym celem inkubatora jest pomoc początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę opartą na wiedzy. Inkubator szkoli, doradza, ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych oraz wspiera współpracę małych i średnich przedsiębiorstw z placówkami naukowymi. Jest miejscem, które kreuje środowisko wzmacniające możliwości przetrwania młodych firm do momentu, w którym osiągną one dojrzałość gospodarczą.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt:
tel. (61) 8279 744;fax (61) 8279 741; e-mail: pb@ppnt.poznan.pl
http://www.ppnt.poznan.pl

Przetarg na analizę korzyści w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym

Dyrekcja Generalne ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej opublikowała konkurs na składanie ofert na analizę korzyści w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym proponowanej wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo".

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu znajdują się na stronie:
http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=147582-2006

Konkurs na przeprowadzenie badań dotyczących mobilności w UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans opublikowała dwa konkursy na składanie ofert dotyczących badania mobilności zatrudnienia i mobilności geograficznej w Unii Europejskiej.

Temat dotyczący mobilności zatrudnienia w Unii Europejskiej dotyczy optymalizacji wynikających z niej społecznych i ekonomicznych korzyści. Jest to zamówienie na opracowanie badania. Badanie będzie koncentrowało się na mobilności zatrudnienia w UE (ale w miarę możliwości obejmie również porównania z innymi odpowiednimi krajami) pod względem mobilności w ramach zatrudnienia u tego samego pracodawcy (np. awans), mobilności stanowiska oraz mobilności zatrudnienia w ścisłym znaczeniu (zmiany pracodawcy). Wyniki badania pozwolą ocenić w porównawczej perspektywie stopień elastyczności europejskich rynków pracy oraz związek elastyczności z bezpieczeństwem, czyli możliwość utrzymania się i postępu na rynku pracy. Wyniki badania mają pomóc w ustaleniu sposobów poprawy mobilności zatrudnienia pod względem ekonomicznym i społecznym.

Temat dotyczący mobilności geograficznej w Unii Europejskiej dotyczy optymalizacji wynikających z niej społecznych i ekonomicznych korzyści.

Jest to zamówienie na opracowanie badania. Badanie będzie koncentrowało się na mobilności geograficznej w UE na poziomie regionalnym i krajowym (w miarę możliwości, przy porównaniu do odpowiednich innych krajów)). Badanie jest ukierunkowane na wykorzystanie istniejących dowodów empirycznych, zgromadzenie dodatkowych i uaktualnionych dowodów oraz ocenę bieżącej polityki i opracowanie nowej, w celu wspierania mobilności geograficznej oraz tworzenia europejskiego rynku pracy.

Termin składania wniosków o dokumentację przetargową upływa 18.09.2006 r.

Termin składania dokumentów przetargowych do dnia 02.10.2006 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert są dostępne na stronach internetowych:
Mobilność zatrudnienia:
http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=160213-2006
Mobilność geograficzna:
http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=160208-2006

Platforma technologiczna energetyki wiatrowej tworzy komitet sterujący

Nowa europejska platforma technologiczna energetyki wiatrowej (TPWind) ogłosiła konkurs na zgłaszanie kandydatur do swego komitetu sterującego. Jego członkowie opracują strategię dla energetyki wiatrowej do 2030 r. TPWind ma zasadnicze znaczenie w staraniach o pozyskanie publicznych i prywatnych funduszy dla badań nad energią wiatrową. W strategicznym programie badań TPWind, opublikowanym w lipcu 2005 r., określono kilka obszarów wymagających badań.

Są to: zasoby wiatru - dostępność, ograniczenia i nowe źródła; turbiny - opracowanie jeszcze bardziej niezawodnych i wydajnych generatorów; elektrownie wiatrowe - zapewnienie nowych systemów magazynowania energii elektrycznej oraz modeli do analizy ruchu wiatru i oceny ryzyka; opracowanie systemów przesyłowych energii elektrycznej - umożliwienie lepszej integracji energii wiatrowej; środowisko naturalne i wsparcie publiczne - badania nad możliwym oddziaływaniem turbin na ekosystemy; a także opracowywanie standardów.

W każdym obszarze wyróżniono ponadto "hamulce" - kwestie, które mogłyby powstrzymać rozwój energetyki wiatrowej, "bariery" - ograniczenia fizyczne, i "wąskie gardła" - problemy, które można przezwyciężyć w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Więcej informacji dotyczących platformy oraz konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.windplatform.eu/

Ogłoszono zwycięzców EURYI 2006

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż ogłoszono wyniki konkursu w ramach European Young Investigator Awards 2006 (EURYI) Laureatami Europejskich Nagród dla Młodych Naukowców (EURYI) za 2006 r. zostało ogółem 25 badaczy. Każdy z nich otrzyma do 1,25 miliona euro w okresie pięciu lat celem wsparcia dalszych badań; wysokość nagrody jest porównywalna z Nagrodą Nobla.

Nagrody zostały ustanowione w 2003 r. przez europejskich szefów Rad ds. Badań (EUROHORC) we współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF). Ich celem jest przyciągnięcie do Europy wybitnych młodych naukowców z dowolnego kraju na świecie z myślą o dalszym rozwoju nauki europejskiej. Zamierzeniem twórców nagród jest również zatrzymanie i zachęcenie do powrotu najwybitniejszych naukowców Europy, na rzecz tworzenia kolejnej generacji wiodących europejskich badaczy.

Chociaż tegoroczne nagrody z pewnością odzwierciedlają poziom naukowej doskonałości Europy, ujawniają również stały problem niewystarczającej reprezentacji kobiet w nauce. Wśród 25 badaczy, którzy otrzymali najwyższe uznanie, znalazło się tylko pięć kobiet.

Lista nagrodzonych oraz szczegóły dotyczące EURYI znajdują się na stronie:
http://www.esf.org/esf_genericpage.php?print=1&language=0§ion=10&domain=0&genericpage=2606


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl