Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 68 z dnia 1 lipca 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Przedłużony termin na składanie propozycji projektowych do 7.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przedłużył termin zgłaszania koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego - do 7 lipca br.

Celem inicjatywy jest identyfikacja polskich priorytetów badawczych, wprowadzenie tematów badawczych zgłaszanych przez polskie zespoły do planów pracy priorytetów tematycznych 7.PR, wsparcie przygotowań polskich instytucji do udziału w 7.PR oraz promocja polskich propozycji projektów wśród społeczności naukowej Europy.

Na podstawie nadesłanych propozycji przygotowany zostanie raport zawierający syntezę obszarów badawczych najbardziej interesujących dla polskiej społeczności naukowej. Raport przekazany będzie Komisji Europejskiej, jako polski wkład do Programów Pracy (Work Programmes) 7.PR.

Zgłoszone propozycje poddane będą ocenie przez zespół ekspertów wskazanych przez Radę Nauki i KPK. Najlepsze propozycje otrzymają rekomendację KPK w przypadku złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o grant na przygotowanie projektu do 7PR. Zgłoszenie propozycji projektowej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego znajdującego się na stronach:

- Proposal for FP7 - Specific Programme „Cooperation”: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/cooperation/index.html ,

- Proposal for FP7 - Specific Programme „Ideas”: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/ideas/index.html .

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/

Nowa platforma w zakresie badań naukowych w regionie Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska i austriacka prezydencja Rady UE wspólnie zainaugurowały "platformę sterującą" dla wzmocnienia współpracy badawczej pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich i UE w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Platforma jest oparta w zasadzie na sieci SEE-ERA.NET (Southeast European ERA. network) funkcjonującej w ramach projektu UE, który będzie realizowany do 2009 r.

W ramach tego projektu obecnie współpracuje 17 instytucji łącznie z 14 różnych krajów, w tym należących do UE, krajów kandydujących oraz z Bałkanów Zachodnich. Platforma zintensyfikuje prace będące już w toku, w celu zdynamizowania tworzenia sieci krajowych programów i wspierania współpracy pomiędzy badaczami z poszczególnych krajów UE z badaczami z krajów Europy południowo-wschodniej.

Więcej informacji na temat SEE-ERA.NET znajduje się na stronie internetowej:
http://see-era.net/

Parlament zezwala na uruchomienie pakietu funduszy strukturalnych

Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przyjęła zbiór raportów, wspierając pakiet funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 z przewidzianym całkowitym budżetem w wysokości 308 milionów euro, co stanowi 35 procent ogólnego budżetu UE.

Raporty określają nowe cele funduszy strukturalnych obejmujących Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności; dotyczą one trzech dziedzin: konwergencji, konkurencyjności regionalnej i europejskiej współpracy terytorialnej. Raporty wskazują również zasoby finansowe i kryteria przydziału funduszy.

Oczekuje się, że fundusze zapewnią stałe wsparcie dla badań, rozwoju technologicznego i innowacji. Obecnie z funduszy strukturalnych przydzielanych jest około 10,5 miliarda w postaci dotacji dla działalności we wspomnianym zakresie. Około 97 procent środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zaś mniej więcej osiem procent łącznych zasobów EFRR inwestuje się w badania i innowacje.

Więcej informacji na temat funduszy strukturalnych znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm

Obsługa projektów badawczych przez Internet

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad wdrożeniem systemu informatycznego, który umożliwi składanie i obsługę projektów badawczych poprzez Internet. Więcej informacji pod adresem :
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead03&news_cat_id=716&news_id=3762&layout=1&page=text

Konkurs na stanowisko - Wspieranie i doradztwo w projektach związanych z przemysłem

Katedra Ekonomiki Produkcji na Politechnice w Cottbus ogłosiła konkurs na stanowisko związane ze wspieraniem i doradztwem w projektach związanych z przemysłem. Praca naukowa i doradztwo dla przedsiębiorstw w celu ciągłego doskonalenia jest stałym wyzwaniem stawianym pracownikom. W projektach z zakresu doradztwa i projektach przemysłowych wolne jest stanowisko dla pracownika naukowego ze specjalnością budowy maszyn, ekonomii lub ekonomiki produkcji (inżynier dyplomowany, inżynier ekonomista, handlowiec dyplomowany).

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.6pr.pl/shownews.html?id=4050

 

Szanowni Państwo pragnę poinformować, iż kolejny numer Newslettera ukaże się 15 sierpnia br.


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl