Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 67 z dnia 5 czerwca 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

„Wielkopolska w Programach Ramowych UE.
Podsumowanie 6. Programu Ramowego i wstęp do 7. Programu Ramowego”

W dniach 8 i 9 czerwca 2006 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym Fundacji UAM, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Akademii Medycznej w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji: „Wielkopolska w Programach Ramowych UE. Podsumowanie 6. Programu Ramowego i wstęp do 7. Programu Ramowego”.

Pierwszego dnia (8 czerwca) konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17-19 w Poznaniu w godzinach od 9.30 do 16.00.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie prezentacji wyników, jakie Polska oraz Wielkopolska osiągnęły w czasie trwania 6.Programu Ramowego oraz przedstawieniu oferty sieci Punktów Kontaktowych w Wielkopolsce.

W drugiej części przewidziano wystąpienia osób reprezentujących jednostki biorące aktywny udział w projektach 6. Programu Ramowego.

Trzecia część będzie poświęcona omówieniu zasad nadchodzącego 7. Programu Ramowego UE oraz przygotowań Polski do uczestnictwa w owym programie. Będzie również okazją do wyróżnienia jednostek odnoszących największe sukcesy w 6. Programie Ramowym i wręczenia im dyplomów.

9 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Akademii Medycznej w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium przedstawiające nauki medyczne w Programach Ramowych UE – Posumowanie 6. Programu Ramowego i przygotowanie do 7. Programu Ramowego. Seminarium odbędzie się w sali 205 Collegium Stomatologicum Akademii Medycznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

UNIA WSPIERA TRANSPORT.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na Dzień Informacyjny, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora transportu, pt.: „UNIA WSPIERA TRANSPORT. Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”, który odbędzie się 20 czerwca 2006r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00., Pawilon 14B, sala A – Międzynarodowe Targi Poznańskie, podczas Targów Innowacje - Technologie - Maszyny Polska w Poznaniu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu TranSMEs, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw z sektora transportu i ochrony środowiska.

Dzięki inicjatywie TranSMEs instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie z sektora transportu i ochrony środowiska, będą miały okazję poznać działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie, jak również nawiązać współpracę z zagranicznymi instytucjami i firmami, tak, aby w niedalekiej przyszłości skutecznie aplikować o fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na badania i rozwój technologiczny.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.transmes.net

Programy oraz oferty stypendialne dla Polskich naukowców z dziedziny nauk biologicznych i medycznych

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Punkt Kontaktowy przy Dziale Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum UJ zaprasza na spotkanie poświęcone programom oraz ofertom stypendialnym dla Polskich naukowców z dziedziny nauk biologicznych i medycznych. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca br., od godz. 9.30, w Auli Collegium Medicum (sala Nowodworskiego), ul. Św. Anny 12, w Krakowie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:

 1. Programy oraz oferty stypendialne dla polskich naukowców:
  • Oferta stypendialna fundacji Scheringa
  • L’oreal dla kobiet i nauki
  • Programy Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej - DAAD
  • Stypendia UNESCO
 2. Wyszukiwarki ofert pracy i stypendiów wraz z przykładowymi ofertami
 3. Informacje o działalności Sieci Centrów Informacji dla Naukowców

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1995

Konkurs na prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej opublikowała konkurs na prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym.

Badanie to ma przedstawić w ogólnym zarysie stan nauczania przedsiębiorczości w europejskim szkolnictwie wyższym, dostarczając zarówno danych ilościowych (takich jak np. liczba katedr, kierunków, zaangażowanych profesorów i studentów itp.), jak i informacji jakościowych (stosowanych metodyk, napotykanych problemów, przypadków najlepszych praktyk itp.).

Badanie powinno objąć państwa członkowskie UE oraz próbować objąć kraje przystępujące/kandydujące i kraje EOG uczestniczące w wieloletnim programie Komisji na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W ramach badania szczególna uwaga zostanie poświęcona nauczaniu przedsiębiorczości na studiach w dziedzinach technicznych i naukowych.

Termin składania wniosków o dokumentację przetargową upływa 23.6.2006 r.
Termin składania dokumentów przetargowych upływa 30.6.2006 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeni dostępne są na stronie:
http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=107657-2006

Krajowy Program Ramowy

Szanowni Państwo, w związku z planowaną aktualizacją Krajowego Programu Ramowego, działając na podstawie Art. 10 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z którym krajowy program ramowy ustalany jest na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, MNiSW zwraca się z prośbą do zainteresowanych, uprawnionych organów i instytucji o nadesłanie w terminie do dnia 23 czerwca 2006 r. uwag do priorytetowych kierunków badań określonych w obecnie obowiązującym Krajowym Programie Ramowym.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=3667&layout=6&page=text

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl