Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 66 z dnia 16 maja 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających.
Jednostki uczestniczące w projektach UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.:
„Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających. Jednostki uczestniczące w projektach UE”.
Szkolenie odbędzie się 2 czerwca 2006 r., godz. 10.30-14.45, Akademia Ekonomiczna, Budynek B, sala 025, Al. Niepodległości 10, Poznań.

Od 9 września 2005 roku, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji, zmienione zostały zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek biorących udział w projektach 6. Programu Ramowego (tzw. SPUB).
W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z Panią Krystyną Bandau – Palką z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która podzieli się swoim doświadczeniem oraz wyjaśni zmiany w procedurach pozyskiwania środków budżetowych na naukę.
Podczas spotkania omówione zostaną także zasady przygotowania wniosku (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.), umowy i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych.
Spotkanie kierowane jest do wszystkich z tych Państwa, którzy realizują projekty oraz tych, którzy planują złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania w przyszłości.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

„Wielkopolska w Programach Ramowych UE.
Podsumowanie 6. Programu Ramowego i wstęp do 7. Programu Ramowego”

W dniach 8 i 9 czerwca 2006 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym Fundacji UAM, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Akademii Medycznej w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji:
„Wielkopolska w Programach Ramowych UE. Podsumowanie 6. Programu Ramowego i wstęp do 7. Programu Ramowego”.

Pierwszego dnia (8 czerwca) konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17-19 w Poznaniu w godzinach od 9.30 do 16.00.
Pierwsza część spotkania poświęcona będzie prezentacji wyników, jakie Polska oraz Wielkopolska osiągnęły w czasie trwania 6.Programu Ramowego oraz przedstawieniu oferty sieci Punktów Kontaktowych w Wielkopolsce.
W drugiej części przewidziano wystąpienia osób reprezentujących jednostki biorące aktywny udział w projektach 6. Programu Ramowego.
Trzecia część będzie poświęcona omówieniu zasad nadchodzącego 7. Programu Ramowego UE oraz przygotowań Polski do uczestnictwa w owym programie. Będzie również okazją do wyróżnienia jednostek odnoszących największe sukcesy w 6. Programie Ramowym i wręczenia im dyplomów.

9 czerwca Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Akademii Medycznej w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium przedstawiające nauki medyczne w Programach Ramowych UE – Posumowanie 6. Programu Ramowego i przygotowanie do 7. Programu Ramowego. Seminarium odbędzie się w sali 205 Collegium Stomatologicum Akademii Medycznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Transport w 7. Programie Ramowym

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na konferencję pt.: „Transport w 7. Programie Ramowym”, organizowaną w dniach 6-7 czerwca 2006, o godz. 9.00, centrum konferencyjne Fabryki Samochodów Osobowych S.A., ul. Jagiellońska 71, Warszawa.

Nadrzędnym celem konferencji jest przygotowanie się do przyszłych działań w priorytecie transportu w perspektywie 7. Programu Ramowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające lepszy start polskich jednostek naukowo-badawczych, przemysłowych (w tym szczególnie MŚP) jak i młodych naukowców w pierwszych konkursach 7.PR.

Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w konferencji poprzez zgłaszanie zarówno nowych technologii (w tym mikro i nanotechnologii) jak i potrzeb technologicznych z obszaru transportu powierzchniowego i aeronautyki.
W programie konferencji przewidziano m.in.:

  • Prezentację koncepcji „zielonego” transportu w 7.PR
  • Prezentację wspólnych inicjatyw technologicznych (Clean Sky i Hydrogen&Fuel Cells)
  • Prezentację wniosków projektowych do 7.PR
  • Konsultacje wniosków do 7.PR
  • Spotkania projektowe
  • Prezentacje ofert i potrzeb technologicznych

Aktywnym uczestnikom oferujemy - refundację kosztów hotelu, a wskazanym przez nich zagranicznym partnerom ( w przyszłych projektach ) - znaczącą refundację kosztów podróży.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1939

UNIA WSPIERA TRANSPORT.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na Dzień Informacyjny, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych z sektora transportu, pt.: „UNIA WSPIERA TRANSPORT. Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”, który odbędzie się 20 czerwca 2006r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00., Pawilon 14B, sala A – Międzynarodowe Targi Poznańskie, podczas Targów Innowacje - Technologie - Maszyny Polska w Poznaniu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu TranSMEs, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw z sektora transportu i ochrony środowiska.
Dzięki inicjatywie TranSMEs instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie z sektora transportu i ochrony środowiska, będą miały okazję poznać działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie, jak również nawiązać współpracę z zagranicznymi instytucjami i firmami, tak, aby w niedalekiej przyszłości skutecznie aplikować o fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na badania i rozwój technologiczny.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.transmes.net

Nowa edycja stypendium naukowego NATO im. Manfreda Wörnera

Ruszyła nowa edycja stypendiów naukowych NATO im. Manfreda Wörnera. Nagrody za najlepszy esej z zakresu polityki bezpieczeństwa NATO przyznawane będą przez Sekretarza Generalnego podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w grudniu 2006 r. Termin zgłoszenia upływa 30 sierpnia 2006 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Paktu dotyczącej stypendiów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.nato.int/acad/fellow/mw00e.htm

Wyniki konkursu na dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo w 6.Programie Ramowym UE w 2006r.

W wyniku konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo w 6. Programie Ramowym UE w 2006 r. przyznano środki finansowe 76 instytucjom.

Wykaz jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pełniących funkcję punktów kontaktowych (w tym również regionalnych i branżowych punktów kontaktowych), którym przyznano dofinansowanie prac wspomagających uczestnictwo w 6. Programie Ramowym w 2006 r., znajduje się na stronie:
http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3953

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzeniem z dnia 5 maja 2006 r. Rada Ministrów zniosła Ministerstwo Edukacji i Nauki, na jego miejsce powołując Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl