Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 64 z dnia 18 kwietnia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

W dniach 19-20 kwietnia 2006 r. po raz drugi odbędą się Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej służące wymianie doświadczeń z zakresu współpracy szkół wyższych z sektorem gospodarki oraz promowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży akademickiej.

Pierwszego dnia organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji „Rola wiedzy w kreowaniu innowacyjnego biznesu”. Podczas pierwszego z trzech paneli zaproszeni goście poznają doświadczenia i zasady współpracy uczelni wyższych z całej Polski z międzynarodowymi przedsiębiorstwami. W trakcie drugiego panelu Zastępca Prezydenta Miasta Poznania zainauguruje realizowany w partnerstwie z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM nowy projekt, którego celem jest kompleksowe zbadanie problematyki przedsiębiorczości akademickiej i wypracowanie narzędzi wspierających jej rozwój w Wielkopolsce. Trzeci panel zgromadzi zainteresowanych dyskusją „Rekinów Biznesu i Młodych Przedsiębiorców”.

Drugiego dnia, pod wspólnym hasłem „Innowacje od wizji do praktyki”, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej oraz w budynku Wyższej Szkoły Bankowej odbędą się trzy seminaria tematyczne: „e-biznes”, „Jak promować osiągnięcia naukowe” i „Społeczeństwo informacyjne”.

Więcej informacji, szczegółowy program oraz miejsca seminariów znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/index1.php?aktualnosci=25

Konferencja "Polska w Programach Ramowych UE". Analiza uczestnictwa w 6.PR - przygotowania do 7.PR

W dniu 25 kwietnia 2006 r. odbędzie się konferencja „Polska w Programach Ramowych UE”, podczas której zostanie podsumowany udział polskich zespołów w 6.PR oraz zaprezentowane przygotowanie do 7.PR. Konferencja organizowana jest we współpracy przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Politechnikę Warszawską.

Konferencja ma pokazać sukcesy, ale także problemy, które pojawiły się podczas naszego udziału w 6.PR. Państwa głos w dyskusji, opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniach do 7. PR.

Udział w konferencji za zaproszeniem imiennym.
Program spotkania oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3897

Szkolenie nt. „Dofinansowywania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uczestnictwa w projektach Unii Europejskiej”

Regionalny Punkt Kontaktowy -Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 28 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, sala Kotłownia. Spotkanie poświęcone będzie tematyce związanej z dofinansowaniem przez MEiN uczestnictwa jednostek w projektach programów ramowych lub innych programach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie MEiN ze środków budżetowych na naukę przeznaczone jest między innymi dla zespołów, które realizują projekty 6. PR. Podczas spotkania zostaną omówione zasady przygotowania wniosku (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.), umowy i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych.

Po prezentacji będą możliwe bezpośrednie konsultacje. Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty SPB oraz takie, które planują złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania projektu międzynarodowego w przyszłości.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1958

Nowy konkurs promujących innowacje w ramach INTAS

INTAS - międzynarodowe stowarzyszenie propagujące współpracę z naukowcami z byłego Związku Radzieckiego – ogłosiło konkurs na składanie wniosków dotyczących grantów promujących innowacje, mających sprzyjać współpracy pomiędzy Rosją, Kazachstanem i Europą.

Każdy grant zapewni wsparcie do wysokości 50 000 euro i powinien być spożytkowany na ułatwianie partnerstwa i wykorzystanie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Termin nadsyłania wniosków do 6 czerwca br.
Całkowity budżet zaproszenia do składania wniosków wynosi milion euro. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.intas.be

Nowa europejska nagroda w dziedzinie nauki i informatyki

Brytyjskie Towarzystwo Królewskie i francuska Akademia Nauk przy wsparciu firmy Microsoft ufundowały nową nagrodę dla europejskich naukowców wnoszących znaczący wkład w rozwój nauk biologicznych z wykorzystaniem informatyki.

Nagroda jest przeznaczona dla badaczy pracujących nad zagadnieniami na styku nauk biologicznych i informatyki. Zwycięzca otrzyma trofeum w wysokości 250 000 euro, z czego 7 500 będzie stanowiło nagrodę, a reszta będzie przeznaczona na badania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.royalsoc.ac.uk/microsoft

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl