Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 63 z dnia 3 kwietnia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

„ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!”
I naucz się pisać i realizować projekty europejskie

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2002 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów.
Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu.

Obydwa konkursy będą otwarte do 31 grudnia 2006 roku, ale im wcześniej się Państwo zgłoszą tym większe będą Państwa szansę na pracę jako ekspert.
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Punktem Kontaktowym na Akademii Rolniczej w Poznaniu pragnąc Państwu pomóc w uzyskaniu szczegółowych informacji na ten temat organizują seminarium, które odbędzie się 5 kwietnia br., o godz. 11.00 w Collegium Rungego Akademii Rolniczej, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=99

Finansowe i prawne aspekty 6.PR - szkolenie dla początkujących

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie pt. „Finansowe i prawne aspekty 6.PR – szkolenie dla początkujących”. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br., o godz. 10.30, w IPPT PAN, sala 100, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Spotkanie to przeznaczone jest dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów Programów Ramowych UE., a które chciałyby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu swoich specyficznych i często skomplikowanych problemów, pojawiających się w trakcie projektów, a także dla tych którzy chcieliby uzyskać podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów rozliczania i sprawozdawczości obowiązujących przy realizacji projektów 6.PR. W trakcie szkolenia omówiony zostanie Kontrakt z KE, Consortium Agreement, podstawowe zagadnienia dot. praw własności intelektualnej w projektach 6.PR, zasady finansowania i rozliczania projektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1936

Nowe konkursy w Badaniach i Innowacjach

28 marca br. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w ramach akcji „Badania i Innowacje”.
Ogłoszone zostały 3 konkursy na akcje wspierające (SSA) w następującej tematyce: „Innovation policy analysis and benchmarking in support of PRO INNO Europe”:

  • INNO-Policy Watch - FP6-2006-INNOV-10-Strand-2 – budżet 4,5 mln euro,
  • INNO-Views - FP6-2006-INNOV-10-Strand-3 – budżet 750 tys. Euro,
  • INNO-Appraisal - FP6-2006-INNOV-10-Strand-4 – budżet 500 tys. Euro.

Termin nadsyłania wniosków na wszystkie konkursy mija dnia 28 czerwca br.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=577

Uprawnienia audytorów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny, który złożył z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną i spełnia pozostałe wymogi określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (D.U.Nr 249, poz.2104 z poźn. mianami), zatrudniony na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, korzystającej ze środków 6 PR, jest uprawniony do wydawania zaświadczeń audytorskich dla danej instytucji do projektów realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego UE.

Treść informacji Ministerstwa Finansów na ten temat znajduje się pod adresem:
http://www.6pr.pl/prawo/f_zaswiadczenie.html

EURATOM w 7 Programie Ramowym UE

Komisja Europejska opublikowała propozycję dotyczącą zasad uczestnictwa w Siódmym Programie Ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, znanej jako Euratom.
Euratom jest wyodrębniony z pozostałej części 7. PR, ponieważ jest uregulowany zapisami innego traktatu i odnoszą się do niego nieco inne wytyczne dotyczące udziału i rozpowszechniania informacji.

Propozycja dotycząca Euratomu w ramach 7. PR zakłada podział programu na dwa konkretne programy. Pierwszy z nich obejmuje badania w zakresie syntezy termojądrowej prowadzące do uzyskania źródła energii, które jest bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i realne z ekonomicznego punktu widzenia.
Drugi program obejmuje działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w dziedzinie energii jądrowej. W tym obszarze celem Komisji jest zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia dla procesu kształtowania polityki w dziedzinie nuklearnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla realizacji istniejących polityk i dostosowania do ewoluujących potrzeb politycznych.

Zasady uczestnictwa dotyczące Euratomu znajdują się na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/research/future/documents_en.cfm#specificprogs

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl