Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 62 z dnia 17 marca 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Rozliczanie projektów europejskich nie musi być problemem !
Praktyczne rady i wskazówki audytora

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Akademii Medycznej w Poznaniu, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie na temat „Rozliczanie projektów europejskich nie musi być problemem! Praktyczne rady i wskazówki audytora”.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2006, o godz. 10.00, w Akademii Medycznej, sala im. H. Święcickiego (GPSK AM), ul. Polna 33 (wejście od ul. Jackowskiego), Poznań.
Istotnym elementem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 6. Programu Ramowego jest wprowadzenie przez Komisję Europejską konieczności uzyskiwania zaświadczenia audytora. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej dotyczącymi sprawozdawczości w 6.PR, za okres sprawozdawczy, dla którego jest to wymagane zgodnie z kontraktem, każdy z partnerów projektu przedstawia zaświadczenie audytora poświadczające, że koszty poniesione na realizację projektu w danym okresie spełniają warunki określone w kontrakcie. Każdy partner może wybrać dowolnego uprawnionego audytora zewnętrznego lub właściwego urzędnika w przypadku instytucji publicznej.

W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z biegłym rewidentem – Panem Ernestem Podgórskim z Gdyni, który audytował już projekty 6.PR. Podzieli się on z Państwem swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów. Warto zawczasu przygotować się do kontroli finansowej projektu.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Jak zostać Ekspertem Komisji Europejskiej

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego UE wspólnie z Punktem Kontaktowym na Akademii Rolniczej organizuje seminarium dotyczące możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia br., na Akademii Rolniczej w Poznaniu, Collegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, godz. 11.00

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2002 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Obydwa konkursy będą otwarte do 31 grudnia 2006 roku. Zatem jest jeszcze szansa by zgłosić swoją kandydaturę na eksperta Komisji Europejskiej. Ponadto bycie ekspertem umożliwia poznanie zasad 6. Programu Ramowego, a także stwarza okazję do zdobycia doświadczenia przy pisaniu wniosków.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Konferencja poświęcona Europejskiej Karcie Naukowca oraz Rekrutacji Naukowców

Prezydencja Austriacka organizuje konferencję poświęconą Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksowi postępowania przy rekrutacji naukowców, która dobędzie się 1-2 czerwca br., w Wiedniu, w Austrii.
Komisja Europejska rozpatruje propozycję wdrażania postanowień obu dokumentów w 7PR. Część krajów członkowskich już podjęło działania zmierzające do realizacji postanowień na poziomie krajowym.

Program konferencji oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:
http://www.eracareersaustria.at/conference/

Konkurs na realizację projektów zamawianych POL-POSTDOC II

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na realizację projektów zamawianych PBZ/MEiN/01/2006 pt. "POL-POSTDOC II - Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie".
Zakres tematyczny projektu obejmuje priorytetowe kierunki badań określone w Krajowym Programie Ramowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Informatyzacji z 2005 r. Nr 10, poz. 47.
Finansowanie projektów planowane jest w ramach środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Okres realizacji projektu: 36 m-cy
Warunki uczestniczenia w konkursie:

  • Ofertę składa jednostka naukowa planująca zatrudnienie w roli kierownika projektu osoby po doktoracie. Osoba ta zatrudniona będzie we wnioskującej jednostce po uzyskaniu finansowania projektu na podstawie umowy o pracę.
  • Jednostka naukowa składająca ofertę nie może być tą samą jednostką, w której zatrudniona jest lub była osoba po doktoracie, w której odbywała ona studia doktoranckie, lub w której jest zatrudniony promotor pracy doktorskiej.
  • Preferowani będą kierownicy projektów, którzy nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku, którzy uzyskali stopień doktora nie więcej niż 4 lata przed rokiem złożenia wniosku i którzy starają się o realizację projektu w jednostce oferującej możliwości rozwoju warsztatu naukowego i zawodowego kierownika.
  • Jednostka wnioskująca zapewnia podstawową infrastrukturę do realizacji badań.

Termin nadsyłania wniosków do dnia 28 kwietnia br.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=894&news_id=3297&layout=2&page=text

Serwis Komisji Europejskiej CORDIS – po polsku !

Szanowni Państwo zapraszamy do odwiedzania serwisu Komisji Europejskiej CORDIS, poświęconego badaniom naukowym i innowacyjności w Europie, który jest już dostępny w polskiej wersji językowej.
Serwis CORDIS jest narzędziem pozwalającym odnaleźć się w całym gąszczu informacji, dotyczących Programów Ramowych, szczególnie 6.PR oraz nadchodzącego 7.PR. CORDIS:

  • Oferuje praktyczne informacje na temat europejskich programów badawczych i możliwości finansowania
  • Ułatwia korzystanie z wyników badań i transferów technologii
  • Udostępnia serwisy na temat innowacji w Europie
  • Śledzi nowe wydarzenia w dziedzinie badań i innowacji
  • Zapewnia dostęp do europejskich i krajowych punktów kontaktowych

Adres strony internetowej serwisu KE CORDIS po polsku:
http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=WN_HOME_PL&ACTION=R

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl