Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 61 z dnia 2 marca 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Regionalne Strategie Innowacji w regionach konwergencji.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i Uniwersytet Łódzki, zapraszają Państwa na konferencję poświęconą tematyce Regionalnych Strategii Innowacji w regionach konwergencji. Konferencja odbędzie się 15 i 16 marca br., na Uniwersytecie Łódzkim - Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.: Regionalne Strategie Innowacji w perspektywie finansowej 2007-2013, program zwiększania innowacyjności gospodarki, pilotażowe działania PARP wspierające działalność innowacyjną, rola RSI w podnoszeniu konkurencyjności regionów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1902

Rozliczanie projektów europejskich nie musi być problemem !
Praktyczne rady i wskazówki audytora

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Akademii Medycznej w Poznaniu, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie na temat „Rozliczanie projektów europejskich nie musi być problemem! Praktyczne rady i wskazówki audytora”.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2006, o godz. 10.00, w Akademii Medycznej, sala im. H. Święcickiego (GPSK AM), ul. Polna 33 (wejście od ul. Jackowskiego), Poznań.

Istotnym elementem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 6. Programu Ramowego jest wprowadzenie przez Komisję Europejską konieczności uzyskiwania zaświadczenia audytora. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej dotyczącymi sprawozdawczości w 6.PR, za okres sprawozdawczy, dla którego jest to wymagane zgodnie z kontraktem, każdy z partnerów projektu przedstawia zaświadczenie audytora poświadczające, że koszty poniesione na realizację projektu w danym okresie spełniają warunki określone w kontrakcie. Każdy partner może wybrać dowolnego uprawnionego audytora zewnętrznego lub właściwego urzędnika w przypadku instytucji publicznej.

W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z biegłym rewidentem – Panem Ernestem Podgórskim z Gdyni, który audytował już projekty 6.PR. Podzieli się on z Państwem swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów. Warto zawczasu przygotować się do kontroli finansowej projektu.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz drobny poczęstunek.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Konferencja "Nanotechnologia i środowisko"

Konferencja zatytułowana "Nanotechnologia i środowisko", organizowana przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji i Nanoforum, odbędzie się w dniach 30 i 31 marca w Brukseli.
Tematem konferencji będzie potencjalny pozytywny wpływ nanotechnologii na monitorowanie, zanieczyszczenie i poprawę jakości środowiska oraz oszczędzanie zasobów.
Konferencja będzie miała charakter dyskusji, w której wezmą udział liczni eksperci zajmujący się nanotechnologią oraz urzędnicy z Komisji Europejskiej. Dyskusje staną się podstawą do opracowania materiałów, które zostaną przedstawione Komisji i w ten sposób wpłyną na przyszłe decyzje polityczne.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.NMPShowEvent&event_id=692

„Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania”

Dnia 28 lutego br. poznańscy radni przyjęli „Strategie Akademicką i Naukową Miasta Poznania”. Dokument ten określa kierunki, obecny stan środowiska naukowego w Poznaniu oraz wyznacza ramowe kierunki jego rozwoju. Ponadto w dokumencie tym zapisano m.in sześć głównych celów strategicznego współdziałania uczelni, ośrodków naukowych i miasta.
Są to: szeroki dostęp młodzieży do wiedzy na poziomie akademickim, rozwój kształcenia ustawicznego i edukacji zaawansowanej, poprawa jakości kształcenia, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego i badań naukowych, wzmocnienie związków sektora szkolnictwa wyższego i nauki z praktyką oraz umocnienia pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka akademickiego.
Przyjęcie tej strategii nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.
Poznań jest trzecim ośrodkiem akademickim w Polsce. W mieście działa 26 szkół wyższych, kształcących prawie 127 tys. studentów. Oprócz uczelni, działalność naukową realizuje blisko 50 jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych, które zatrudniają ponad 3 tysiące osób.

Kredyt technologiczny

Informujemy Państwa, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20051791484&type=1&name=D20051484L.pdf)
powołano Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych polegających na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu i uruchomieniu w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług;
  • wdrożeniu własnej nowej technologii i uruchomieniu w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach:
1 - 30 kwietnia
1 - 31 lipca
1 - 31 października

Szczegółowe informacje o warunkach kredytowania oraz wzór wniosku o udzielenie kredytu technologicznego opublikowano na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:
http://www.bgk.com.pl/fundusze/fkt.jsp

Tytuły Złotego Inżyniera przyznane

Po raz dwunasty dwutygodnik "Przegląd Techniczny", najstarsze polskie czasopismo o tematyce ogólnotechnicznej, wręczył 28 lutego br. tytuły Złotego Inżyniera.
Najlepsi inżynierowie zostali wyłonieni w plebiscycie czytelników "Przeglądu Technicznego".

Jak podkreślają organizatorzy plebiscytu, laureaci to wybitni twórcy techniki, przedsiębiorcy, menedżerowie, reprezentujący różne specjalności techniczne i branże gospodarcze, którzy zapracowali na swój tytuł wieloletnią twórczością i umiejętnościami.

Statuetki Złotego Inżyniera 2005 przyznano w pięciu kategoriach – Ekologia, Nauka, High-Tech, Menedżer oraz Jakość.
W tegorocznym plebiscycie głosowało około 5 tys. osób. Patronat nad konkursem sprawuje Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Lista nagrodzonych osób w poszczególnych kategoriach znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=736&news_id=3336&layout=2&page=text

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl