Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 60 z dnia 16 lutego 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

"Europejska Noc Naukowców 2006"

Dnia 11 lutego br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs dotyczący organizacji przedsięwzięcia "Europejska Noc Naukowców 2006". Zaproszenie jest finansowane w ramach działania "Zasoby Ludzkie i Mobilność" 6. Programu Ramowego.
Struktura tej dużej kampanii informacyjnej będzie składać się z dwóch głównych elementów: imprez organizowanych na szczeblu europejskim oraz działań proponowanych przez interesariuszy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Budżet konkursu wynosi 2 mln euro.
Termin składania wniosków do 11 kwietnia br.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=273#

Promocja udziału Krajów Trzecich w projektach 6 PR

15 lutego Komisja Europejska opublikowała dodatkowe konkursy na dofinansowanie dołączania partnerów z krajów trzecich do zaakceptowanych projektów w 6 PR. Wnioski mogą składać koordynatorzy projektów, którzy już podpisali kontrakty lub są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Konkurs ma na celu promocję udziału krajów trzecich w projektach 6 PR, a szczególnie w priorytetach:

 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka
 2. Nanotechnologie i materiały produkcyjne
 3. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
 4. Jakość i bezpieczeństwo żywności
 5. Zrównoważony rozwój , zmiany globalne i ekosystemy
 6. Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy

Całkowity budżet przewidziany na wymienione priorytety to 20 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków do 16 maja br.
Informacje o konkursach znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallsPage

Nowy konkurs na projekty i działania
związane z bezpieczeństwem

Komisja Europejska opublikowała konkurs na składanie wniosków dotyczących projektów i działań wspierających w zakresie działań przygotowawczych "Wzmocnienie europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem".
Konkurs obejmuje następujące obszary:

 • optymalizacja bezpieczeństwa i ochrona systemów sieciowych,
 • ochrona przed terroryzmem (w tym przed bioterroryzmem oraz zagrożenia substancjami biologicznymi, chemicznymi i innymi),
 • doskonalenie zarządzania kryzysowego (w tym ewakuacji, akcji poszukiwawczych i ratunkowych, kontroli i usuwania skutków),
 • osiągnięcie współdziałania i integracji systemów informacji i komunikacji,
 • poprawa stanu świadomości na temat zagrożeń (np. w zarządzaniu kryzysowym, działaniach antyterrorystycznych lub kontroli granicznej).

Jest to ostatni konkurs w odniesieniu do przedmiotowych działań przygotowawczych.
Całkowity budżet konkursu wynosi 15 milionów euro.
Termin składania wniosków do 10 maja br.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://www.cordis.lu/security/calls.htm

Konkurs na polsko-hiszpańskie i polsko-niemieckie projekty badawcze

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na składanie wniosków w ramach „Programu wykonawczego między Ministrem Nauki i Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.”
Projekty mogą być składane wyłącznie w dziedzinach wymienionych w Programie:

 • biotechnologie (zdrowie, ochrona środowiska, rolnictwo);
 • nowe materiały i technologie (nanotechnologie);
 • energia i jej źródła;
 • transport.

W Polsce wnioski powinny być złożone jako propozycje projektów badawczych specjalnych – PBS w Hiszpanii – w ramach Programu Działań Komplementarnych (Complementary Actions Programme – CAP).
Ostateczny termin składania projektów do 31 marca 2006 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0

Doświadczenia z audytów w 6.PR - spotkanie z udziałem biegłego rewidenta

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza Państwa na spotkanie pt. „Doświadczenia z audytów w 6 PR”, które odbędzie się 28 lutego br., w IPPT PAN przy ul. Świętokrzyskiej 21 w Warszawie, w sali 100, o godz. 10.30.

Nowym elementem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 6.Programu Ramowego jest wprowadzenie przez Komisję Europejską konieczności uzyskiwania zaświadczenia audytora potwierdzającego koszty poniesione w projekcie. W związku z tym spotkanie poprowadzi biegły rewident, który audytował już wiele projektów 6.Programu Ramowego. Podzieli się on z Państwem swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów. Obecne szkolenie będzie powtórzeniem spotkań z 17 maja i 20 września 2005r. Zaproszenie skierowane jest więc przede wszystkim do tych z Państwa, którzy w poprzednich spotkaniach nie uczestniczyli.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1881

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl