Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 6 z dnia 15 października 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Seminarium „Stypendia indywidualne Marie Curie” w Poznaniu

Zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne prezentujące możliwości rozwoju kariery naukowej dzięki korzystaniu ze stypendiów Marie Curie. Spotkanie odbędzie się 24 października br. w Sali im. H. Święcickiego (GPSK Akademii Medycznej) przy ul. Polnej 33 (wejście od ul. Jackowskiego). W programie między innymi wystąpienie przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego BIT z Austrii oferującego pomoc w wyjazdach do Austrii - w odnalezieniu instytucji goszczącej, opracowywaniu wniosku i w realizacji projektu. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/imprezy/2003/sem_2410/index.html

Warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia indywidualne Marie Curie w Poznaniu

Kontynuacją wyżej wspomnianego seminarium będą warsztaty, których celem jest udzielenie Państwu wszelkiej pomocy przy pisaniu wniosków stypendialnych. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze przesłanie nam konkretnego planu badawczego i chęć złożenia wniosku na najbliższe terminy w lutym 2004. Impreza odbędzie się 21 listopada br. w budynku Politechniki Poznańskiej przy ulicy Strzeleckiej 11 w sali 002 o godzinie 10.00. Formularz zgłoszeniowy zostanie rozdany uczestnikom seminarium o stypendiach indywidualnych w dniu 24 października (będzie też dostępny na naszej stronie internetowej). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Uczestnictwo partnerów szwajcarskich w projektach 6 PR

1 stycznia 2004 roku nastąpi przyłączenie Szwajcarii do 6 Programu Ramowego. Oznacza to, że szwajcarscy uczestnicy projektów RTD będą wspierani przez Wspólnotę i mogą by koordynatorami projektów. Dotyczy to wszystkich konkursów i już we wnioskach, których termin składania upływa jesienią br. można uwzględniać koszty uczestnictwa szwajcarskich partnerów. Również już teraz mogą być składane wnioski projektowe ze szwajcarskimi koordynatorami.

Nowy konkurs Priorytetu 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne

Dnia 10 października 2003 ogłoszono nowy konkurs w Priorytecie 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne (identyfikator konkursu: FP6-2003-Energy-2). Tematyka konkursu obejmuje wszystkie (zawarte w Workprogrammie Priorytetu 6.1.) działania o perspektywie średnio- i długookresowej, a w szczególności: budowę Europejskiej Platformy Technologicznej i wsparcie inicjatyw współpracy międzynarodowej mających na celu wzmocnienie roli Europy w zakresie zrównoważonej enrgetyki. W konkursie przewidziano możliwość finansowania dwóch typów projektów: Coordination Action (CA) i Specific Support Action (SSA). Budżet konkursu wynosi do 3 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 17 grudnia 2003. Dokumenty konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=94

Nowy konkurs w tzw. Priorytecie 8 „Badania służące polityce”

10 października 2003 Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w ramach akcji „Badania służące polityce” (identyfikator konkursu: FP6-2003-SSP-3). Tematyka objęta konkursem została podzielona na 3 priorytety: zrównoważone zarządzanie naturalnymi dobrami Europy; zapewnianie zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości obywatelom Europy oraz podtrzymywanie potencjału gospodarczego i spójności większej i bardziej zintegrowanej UE. Budżet konkursu wynosi 83,1 mln euro, a finansowane będą projekty STREP, CA i SSA. Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2004. Szczegóły wraz z dokumentami potrzebnymi do napisania wniosku można znaleźć pod adresem:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=83

Nowe konkursy INTAS w latach 2003-2006

30 września br. INTAS ogłosił nowe konkursy pod nazwą Accompanying Measures 2003-2006. Konkursy dotyczą trzech akcji: dofinansowania szkoły letniej; infrastruktury oraz strategicznych warsztatów naukowych. Terminy składania wniosków dla wszystkich trzech konkursów upływają 30 kwietnia i 31 października 2003, 2004, 2005 i 2006r.

Kompletny pakiet informacyjny dla każdego konkursu można znaleźć na stronie internetowej INTAS, http://www.intas.be/fund/ccannouncementMarch2003.htm , a ogólne informacje na temat całej akcji INTAS pod adresem: http://www.intas.be/

Nowe aneksy do kontraktu modelowego dla projektów
CRAFT i COLLECTIVE RESEARCH

Na stronach serwisu CORDIS ukazały się dwa nowe aneksy do Kontraktu Modelowego z Komisją Europejską, dotyczące specjalnych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw: CRAFT i COLLECTIVE RESEARCH. Są one dostępne na stronie:
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS&RCN=EN_RCN:1976005&CALLER=FP6_LIB

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl