Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 59 z dnia 2 lutego 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Ostatni konkurs o stypendia instytucjonalne Marie Curie

Komisja Europejska opublikowała ostatni już konkurs na dofinansowanie serii warsztatów i konferencji – ramach systemu stypendialnego Marie Curie. Jest to jeden z ostatnich już konkursów na stypendia instytucjonalne Marie Curie, zatem warto złożyć wniosek na te stypendia, a tym samym nabyć doświadczenia przed kolejnymi konkursami w 7 Programie Ramowym.

Budżet tego konkursu wynosi: 12.250 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków do 17 maja br.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=250#

Uroczystość Wręczenia Dyplomów - Laureatom Konkursu
na Stypendia dla Najlepszych Doktorantów w Wielkopolsce

Pragniemy Państwa poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs na Stypendia dla najlepszych doktorantów w Wielkopolsce. Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny, organizator konkursu, zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu na „Stypendia dla najlepszych doktorantów”, która odbędzie się 7 lutego br. godz. 10.00, w Centrum Konferencyjnym World Trade Center (MTP),przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu.

Zgodnie z harmonogramem termin nadsyłania prac minął 30 listopada 2005 r. Do Konkursu wpłynęło 101 prac. Ze względów formalnych odrzuconych zostało 9 wniosków. 92 prace zostały ocenione pod względem merytorycznym przez Panel Ekspertów. W wyniku tejże oceny do finansowania zakwalifikowano 62 prace, z czego 2 ostatnie zostały dołączone z listy rezerwowej.

Stypendia przyznawane są w ramach projektu „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu”, finansowanego w 75% z Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z krajowych środków publicznych- budżetu państwa

Program spotkania oraz lista laureatów znajdują się na stronie:
http://www.stypendia-zporr.poznan.pl

Dzień Informacyjny dotyczący 6 konkursu IST

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny priorytetu IST, który odbędzie się w Warszawie w dniu 14.02.2006r., w IPPT PAN, ul Świętkorzyska 21 w Warszawie, sala 100.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia szóstego konkursu Information Society Technologies (FP6-2005-IST-6), wymogi formalne składania wniosków, zarządzanie projektami europejskimi.

Szósty konkurs IST został ogłoszony 22 grudnia 2005 r., z data zamknięcia na 25 kwietnia 2006 roku. Całkowity budżet konkursu wynosi 140 milionów euro.

Informacje dotyczące spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1871

Szczegóły dotyczące konkursu IST znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=271

„Europa da się lubić” – Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej stara się jak najszerzej rozpropagować możliwości uzyskania dofinansowania badań dla doktorantów i młodych naukowców. Wraz z Działem Badań Naukowych i Wdrożeń Politechniki Poznańskiej, zaprasza na spotkanie poświęcone możliwościom uzyskania finansowania stypendiów dla doktorantów, które odbędzie się 23 lutego br., o godz. 10.00, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, sala 7, ul. Berdychowo/Piotrowo w Poznaniu.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich doktorantów z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości uzyskania grantu w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto przedstawione zostaną oferty innych organizacji, w których można ubiegać się o stypendium, min.: British Council, Jean Monnet czy Max Planck.

Tego typu stypendia są niezbędnym elementem rozwoju młodego naukowca, stanowią doskonałą pomoc w pisaniu doktoratu, jak też dają możliwości rozwoju kontaktów naukowych instytucji, z których wywodzą się stypendyści.

Spotkanie jest bezpłatne, zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego br.
Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Szansa na promocję w katalogach polskich organizacji, instytutów badawczych oraz firm.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pracuje nad przygotowaniem dwóch katalogów mających na celu promocję polskich organizacji, instytutów badawczych oraz firm. Katalogi rozpowszechniane będą na międzynarodowych spotkaniach partnerskich, konferencjach, warsztatach oraz dniach informacyjnych.

KPK zaprasza wszystkich zainteresowanych do umieszczenia profilu swoich jednostek w cela promocyjnych.

Oprócz profilu Państwa organizacji, możliwe będzie również zamieszczenie informacji o prowadzonych przez Państwa ciekawych projektach (nie tylko europejskich, ale również krajowych), badaniach oraz inicjatywach.

Zamieszczenie profilu organizacji w katalogu jest BEZPŁATNE.

Do katalogów wpisać się mogą wszystkie jednostki (firmy, uczelnie wyższe, centra transferu technologii ...), które zainteresowane są daną tematyką - mają już jakieś osiągnięcia lub są potencjalnie zainteresowane współpracą w danej dziedzinie.

Zachęcamy do podejścia marketingowego, by wykorzystać wpis do katalogu jako szansę na PROMOCJĘ Waszej organizacji.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem profilu w katalogach proszone są o wypełnienie formularza (w j. angielskim) oraz odesłanie do 10 lutego 2006r.

Szczegółowe informacje oraz formularze znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3714

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl