Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 58 z dnia 17 stycznia 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo w 6. Programie Ramowym

Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 12 stycznia br. ogłosiło konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo w 6.Programie Ramowym UE w 2006r. Wnioski mogą składać jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, do składania wniosków o dofinansowanie działań organizacyjno-informacyjnych wspomagających przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w projektach 6. PR.

Branżowe Punkty Kontaktowe mogę składać wnioski tylko w przypadku jeżeli reprezentują Polską Platformę Technologiczną.
Wnioski można składać do 31 stycznia br.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=198&news_id=3208&layout=2&page=text

Euroscience Open Forum

Organizatorzy Euroscience Open Forum zapraszają młodych naukowców, z Europy środkowej i wschodniej, do zgłaszania udziału w konferencji, która odbędzie się od 15 do 19 lipca br. Organizatorzy przewidują przyznanie stypendiów na podróż i pobyt tych naukowców.

Organizatorzy Forum szczególnie chcą zachęcić młodych naukowców i studentów do wzięcia udziału w ponad 70 różnorodnych sesjach, wśród których znajdą się spotkania na temat planowania dalszej kariery. Bliższe informacje na temat Forum a także starania się o stypendium podróżne znajdują na stronie:
www.euroscience.org/esof.htm.

Nagroda imienia dr. Artura Rojszczaka

„Nagroda imienia dr. Artura Rojszczaka” jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną przez Klub Stypendystów Zagranicznych FNP wyróżniającym się młodym uczonym, niezależnie od reprezentowanej przez nich dyscypliny naukowej.

Formalne wymagania jakie muszą spełniać kandydaci są bardzo proste: nagroda może być przyznana doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat, niezależnie od dyscypliny nauki (w szerokim tego słowa znaczeniu). Jednakże, kandydatów do Nagrody mają prawo przedstawiać tylko członkowie Klubu. Zasada ta wynika z tego, że Klub nie występuje w roli organu upoważnionego przez kogoś do podejmowania decyzji w sprawie przyznawania nagrody, a jest fundatorem nagrody. Ściślej, fundatorem jest każdy z członków Klubu, bo z ich składek nagroda jest finansowana.

Szczegółowe informacje o nagrodzie znajdują się na stronie:
http://www.ksz-fnp.org/

Konferencja NAUKA dla BUDOWNICTWA

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję "Nauka dla Budownictwa" organizowaną w dniu 24 stycznia 2006 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu (Pawilon 3, sala zielona, godz. 11.00).

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.asm-poland.com.pl

Konferencja nt. „Możliwości finansowania badań doktoranckich i postdoktoranckich”

Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Politechnika Poznańską zapraszają doktorantów wszystkich uczelni w regionie na spotkanie informacyjne, które zostanie zorganizowane w drugiej połowie lutego.

Podczas spotkania przedstawione zostaną różne możliwości uzyskania finansowania na prowadzenie badań, oraz na wyjazdy stypendialne. Szczegółowo omówiona zostanie oferta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, DAAD, systemu stypendialnego Marie Curie 6. Programu Ramowego i in.

Spotkanie odbędzie się na Politechnice Poznańskiej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Termin oraz dokładne miejsce spotkanie wkrótce zostaną podane na stronie internetowej:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl