Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 57 z dnia 30 grudnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

W imieniu całego zespołu RPK,
 
Życzę Wszystkim Czytelnikom
Wszelkiej Pomyślności w Nowym – 2006 - Roku
Wielu Twórczych Dokonań, Wytrwałości i Optymizmu
Joanna Bosiacka-Kniat

Konkurs na składanie wniosków: naukowe wsparcie polityk

Komisja Europejska opublikowała konkurs na składanie wniosków w 8 Priorytecie "Naukowe wsparcie dla prowadzonych polityk" w ramach działania "Polityki wspierające i przewidywanie potrzeb naukowo-technicznych" 6 PR UE.

Obszary objęte zaproszeniem, pod którymi kryje się bardziej szczegółowa tematyka to:

 • Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi Europy;
 • Zapewnienie mieszkańcom Europy zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości wyboru;
 • Wspieranie potencjału gospodarczego i spójności w większej i bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej.

W części określającej instrumenty do wykorzystania w tych obszarach, wymagane jest wykorzystanie ukierunkowanych projektów badawczych (STREP), działań koordynacyjnych (CA) oraz ukierunkowanych działań wspierających (SSA).
Budżet konkursu wynosi: 77 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków do dnia: 22 marca 2006r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=268#

Nowy Konkurs w Priorytecie 2. "Technologie społeczeństwa informacyjnego" 6 PR UE

22 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w priorytecie "Technologie społeczeństwa informacyjnego". Tematyka konkursu dotyczy dziedzin:

 • zaawansowana robotyka,
 • życie wspierane przez otoczenie w starzejącym się społeczeństwie,
 • wyszukiwarka treści audiowizualnych,
 • działania towarzyszące wspierające uczestnictwo we wspólnotowych badaniach nad ICT,
 • współpraca międzynarodowa.

Instrumenty obowiązujące w tym konkursie to : STREP, IP, CA, SSA.
Całkowity budżet konkursu wynosi 140 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków do dnia 25 kwietnia 2006r.
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=271

Konkurs na składanie wniosków - ptasia grypa/pandemia grypy

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących wsparcia naukowego dla prowadzonych polityk dotyczących ptasiej grypy/pandemii grypy. Zaproszenie opublikowano w ramach 8 Priorytetu 6 PR - "Polityki wspierające i przewidywanie potrzeb naukowo-technicznych".

Obszary objęte zaproszeniem:

 • nowe i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji przyczyniające się do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt, włączając badania nad chorobami zwierząt, takimi jak pryszczyca oraz pomór świń, a także udoskonalanie szczepionek znacznikowych,
 • zagadnienia zdrowia publicznego, wraz z epidemiologią, prowadzące do zapobiegania chorobom i reagowania na pojawiające się choroby rzadkie i zakaźne, alergie, procedury zapewnienia dawców krwi oraz organów, metody testowania inne niż testowanie na zwierzętach.

Całkowity przewidywany budżet wynosi 20 milionów euro.
Termin nadsyłania wniosków do 22 marca 2006r.
Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków są dostępne na stronie internetowej:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=269#

Konkurs na nominacje do Nagrody Kartezjusza

Komisja Europejska opublikowała konkurs na składanie wniosków na nominacje do Nagród Kartezjusza za 2006 r. w ramach działania "Nauka i społeczeństwo".
Obszary objęte zaproszeniem:

 1. Nagroda Kartezjusza (badania) - nagroda dla zespołów osiągających wyjątkowe wyniki naukowe lub techniczne w europejskich badaniach w ramach współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym naukach społecznych, ekonomicznych i naukach humanistycznych. Wnioski mogą być składane przez same zespoły badawcze bądź odpowiednie organizacje publiczne lub prywatne.
 2. Nagroda Kartezjusza (popularyzacja) - nagroda dla organizacji lub osób osiągających wyjątkowe wyniki w zakresie popularyzacji nauki i będących laureatami nagrodzonymi przez europejską i/lub krajową organizację przyznającą trofea w następujących dziedzinach:
  • profesjonalni naukowcy zaangażowani w popularyzację wiedzy naukowej wśród ogółu społeczeństwa;
  • popularyzacja nauki poprzez słowo pisane (np. artykuły prasowe, książki popularno-naukowe, politykę wydawniczą);
  • popularyzacja nauki poprzez media audiowizualne i elektroniczne (np. telewizyjne lub radiowe programy dokumentalne, serwisy internetowe, politykę wydawniczą);
  • innowacyjne działania na rzecz popularyzacji nauki;
  • popularyzatorzy rozpoczynający karierę zawodową (np. pierwszy projekt, młode talenty) w każdej z powyższych kategorii.

Całkowity budżet konkursu wynosi 1,425 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków do 4 maja 2006r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=266

Konkurs w ramach akcji współpracy międzynarodowej z krajami Bałkanów Zachodnich

17 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w obszarze tematycznym "współpraca międzynarodowa z krajami Bałkanów Zachodnich (WBC)" w ramach działania "Współpraca międzynarodowa" 6 PR. Zaproszenie ma na celu wybór wysokiej jakości ośrodków badawczych w krajach Bałkańskich.
Budżet konkursu wynosi 4 mln euro, a termin składanie wniosków: 6 marca 2006r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=267

Doświadczenia z audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w ramach 6. Programu Ramowego UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN zaprasza Państwa na szkolenie poświęcone doświadczeniom z audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w ramach 6.PR.

Część polskich instytucji, realizujących projekty w 6. Programie Ramowym, doświadczyła już audytu z Komisji Europejskiej. Zatem na spotkanie zaproszony został przedstawiciel jednej z nich, który podzieli się spostrzeżeniami, doświadczeniami nabytymi w trakcie takiego audytu. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do służb księgowych instytucji realizujących projekty.

Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2006r. w KPK IPPT PAN przy ul. Świetokrzyskiej 21 w Warszawie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1632

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone możliwościom zostania ekspertem Komisji Europejskiej, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2006r. Szczegółowe informacje wkrótce pojawią się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=7

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2002 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Obydwa konkursy będą otwarte do 31 grudnia 2006 roku. Na seminarium organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego UE będą Państwo mogli uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Seminarium jest bezpłatne.

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl