Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 56 z dnia 19 grudnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

W imieniu całego zespołu RPK,
 
Życzę Wszystkim Czytelnikom
Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
Odpoczynku od Codziennych Obowiązków oraz Niezapomnianej Atmosfery przy Wigilijnym Stole !
Joanna Bosiacka-Kniat

Program stypendialny dla doktorantów Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska

Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska przyznaje stypendia doktorskie dla młodych naukowców wszystkich specjalności, którzy w pracy naukowej zajmują się ochroną środowiska. Badania naukowe powinny być związane z problematyką międzynarodową, lecz doktorat powinien być prowadzony w Niemczech i nawiązywać do sytuacji środowiskowej w Niemczech.

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2006 r.
Fundacja przyznaje stypendia w wysokości 850 euro miesięcznie oraz dodatkowo 150 euro na środki rzeczowe i koszty podróży.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dbu.de/stipendien

Nowe programy wspierania nauki w nadchodzącym roku

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła program działań na 2006 rok. 22,7 mln złotych to kwota, jaką przeznaczono na realizację celów statutowych fundacji. Plan wspierania nauki, poza stałymi konkursami, obejmuje cztery nowe propozycje programowe: POWROTY, FOCUS, INNOWATOR i NOVUM.

Na najbliższe lata fundacja przyjęła długofalową strategię, polegającą na zwiększaniu bezpośredniego wsparcia dla najlepszych uczonych i zespołów badawczych. W ramach tej strategii otwarto nowe lub przebudowano istniejące programy:

  • Program POWROTY – skierowany dla młodych uczonych powracających do kraju z zagranicznych ośrodków naukowych. Program ma zachęcić naukowców, którzy na zagranicznym stażu podoktorskim byli co najmniej 9 miesięcy, aby wracali do Polski;
  • Program FOCUS – skierowany dla uczonych, którzy podejmą się stworzenia własnego zespołu badawczego;
  • Program NOVUM - to wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce. Chodzi tu o takie przedsięwzięcia, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł, a jednocześnie nie są objęte pozostałymi programami;
  • Program INNOWATOR – ma na celu wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej;

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/

Konkurs "Researchers in Europe 2006" mający na celu promowanie kariery naukowej wśród młodego pokolenia.

Komisja Europejska zamierza na początku 2006 roku ogłosić nowy konkurs „Researchers in Europe”, na projekty popularyzujące naukę. Prawdopodobnie konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2006r. z 3 miesięcznym okresem przygotowywania projektów.

Researchers in Europe’ jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu szeroką popularyzacje wśród europejskiego społeczeństwa znaczenia nauki dla jej rozwoju, a przede wszystkim pokazanie młodemu pokoleniu działalności naukowo-badawczej jako atrakcyjnej kariery zawodowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie polskiego Portala Dla Naukowców:
http://www.eracareers-poland.gov.pl/page.html?kid=450:4152

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl