Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 55 z dnia 1 grudnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Warsztaty nt. pisania wniosków o Stypendia Indywidualne MC

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty na temat pisania wniosków o stypendium indywidualne Marie Curie. Warsztaty odbędą się 6 grudnia br. w budynku Jowita, przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu, o godz. 10.00.
Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania, składania wniosków a także kryteria oceny przez ewaluatorów. Podczas warsztatów przewidziano również indywidualne konsultacje projektów, które naukowcy będą chcieli złożyć na ostatnie konkursy w ramach systemu stypendialnego MC.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Jak napisać dobry wniosek o stypendium instytucjonalne - warsztaty

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza przedstawicieli Katedr, Zakładów, Instytutów, Uczelni, na bezpłatne warsztaty poświęcone pisaniom wniosków do Komisji Europejskiej w ramach systemu stypendialnego Marie Curie.

Ogłoszone zostały już ostatnie konkursy o stypendia dla Instytucji w ramach systemu stypendialnego MC, w związku z czym jest to ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach 6 Programu Ramowego.

Warsztaty odbędą się 9 grudnia na Politechnice Poznańskiej w Centrum Szkoleniowym przy ul. Berdychowo/Piotrowo w Poznaniu, sala 13, o godz. 10.00.
Podczas warsztatów oprócz omówienia zasad wypełniania i składania wniosków przewidziano indywidualne konsultacje projektów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Nowy konkurs w ramach akcji „Nauka i Społeczeństwo”

30 listopada br. Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w ramach akcji „Nauka i Społeczeństwo”. Tytuł konkursu: „Bringing research closer to society; Promoting science and scientific culture”, a instrumenty obowiązujące to: akcje wspierające (SSA) i akcje koordynowane (CA) .

Termin nadsyłania wniosków do dnia 30 marca 2006r. Budżet konkursu: 3,5 mln euro.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=264#

Stypendia EMBO dla doktorów biologii

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organisation) przyznaje stypendia długoterminowe (od 12 do 24-miesięcy) dla doktorów biologii, których celem jest „zaawansowane kształcenie przez prowadzenie badań naukowych”.

Kandydaci powinni uzyskać stopień doktora w momencie przystąpienia do stypendium. Stypendium obejmuje koszty podróży oraz koszty pobytu stypendysty i jego rodziny. Instytucja goszcząca albo instytucja, z której pochodzi kandydat musi należeć do EMBC ("European Molecular Biology Conference"). Lista członków EMBC znajduje się na stronie: http://www.embo.org/embc/embcmembers.html

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2006 r.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.embo.org/fellowships/long_term.html

Stypendia naukowe Fundacji Pożytku Publicznego Hertie- Stiftung

Fundacja Hertie Stiftung w ramach współpracy z Uniwersytetem im. Otto- Friedricha w Bambergu i Politechniką w Chemnitz przyznaje stypendia dla specjalistów: studentów, doktorantów i doktorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przyznawanych jest 18 stypendiów rocznie. Stypendia są przewidziane na okres dwóch semestrów (12 miesięcy), ale mogą być przedłużone do 18 miesięcy. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci i doktorzy ze specjalnością w dziedzinie germanistyki, politologii, prawa itp.

Przewidziana wysokość stypendium wynosi 650 euro miesięcznie dla studentów, 1000 euro dla doktorantów i 2000 euro dla doktorów. Na wniosek można otrzymać dodatkowo np. dodatek dla członków rodziny, zwrot kosztów podróży na uczestnictwo w konferencjach naukowych, dodatek na książki itp. Termin ubiegania się o stypendia do 31 stycznia 2006 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://web.uni-bamberg.de/zuv/auslandsamt/758.htm

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl