Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 53 z dnia 27 października 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowy konkurs w Priorytecie IST - Technologie Społeczeństwa Informacyjnego

Dnia 19 października br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w Priorytecie IST (jest to powtórzenie linii tematycznej 2.4.1.6 konkursu czwartego IST).

Identyfikator konkursu: FP6-2005-IST-41. Konkursu obejmuje tematykę: Networked Audio Visual Systems and Home Platforms i dotyczy projektów zintegrowanych oraz sieci doskonałości.

Zamknięcie konkursu nastąpi 20 grudnia br. Budżet konkursu wynosi 52,5 mln euro.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=260

Nauka i społeczeństwo – nowy konkurs

11 października br. Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w akcji „Nauka i społeczeństwo”. Konkurs obejmuje akcje wspierające oraz akcje koordynowane dotyczące tematyki: Science education and careers 2005. Termin nadsyłania wniosków do 31 stycznia br. budżet konkursu wynosi: 5 mln. euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=249#

Badania i innowacje – cztery nowe konkursy

Komisja Europejska ogłosiła cztery nowe konkursy w akcji Badania i Innowacje.
Identyfikator konkursu:

 • [FP6-2005-INNOV-9-Strand-1] – termin nadsyłania wniosków do 5 stycznia 2006, budżet konkursu 11,5 tys. euro, instrumenty dotyczące konkursu: CA, SSA;
 • [FP6-2005-INNOV-9-Strand-2] – termin nadsyłania wniosków do 5 stycznia 2006r., budżet konkursu : 11,5 tys. euro, instrumenty obejmujące konkurs: CA;
 • [FP6-2005-INNOV-9-Strand-3] – termin nadsyłania wniosków do 5 stycznia 2006r., budżet konkursu: 2,5 tys. euro, instrumenty obejmujące konkurs: SSA;
 • [FP6-2005-INNOV-9-Strand-4] – termin nadsyłania wniosków do 5 stycznia 2006r., budżet konkursu: 1.750.000 euro, instrumenty obejmujące konkurs: SSA

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=577

Programy tematyczne w 7 Programie Ramowym

21 września 2005 r. Komisja Europejska opublikowała propozycje programów tematycznych w 7 Programie Ramowym (2007-2013). Omówione zostały poszczególne programy w czterech głównych sekcjach:

 1. Współpraca
 2. Idee
 3. Ludzie
 4. Zawartość i środki

W dziale „Współpraca” omówiono 9 priorytetów tematycznych, w tym między innymi „Badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej”.

W dziale „Idee” Komisja przedstawiła nowy instrument do wspierania badań naukowych podstawowych w Europie - Europejską Radę Naukową (ERC) składającą się z 22 członków, którzy są odpowiedzialni za opracowanie programu pracy oraz przeprowadzenie procedur oceny:
(http://europa.eu.int/comm/research/press/2005/pr1807en.cfm) .

Dział „Ludzie“ dotyczy wzmocnienia potencjału ludzkiego w nauce i badaniach (jakościowego oraz ilościowego), przy czym powinny być stworzone bodźce do rozwoju karier naukowych tak, aby zachęcać ludzi do pozostania w Europie lub do przyjazdu do Europy.

Dział „Możliwości” ma na celu ulepszenie badań naukowych i innowacyjności przez takie działania jak wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionów ukierunkowanych na wiedzę albo infrastruktur badawczych.

Przypuszczalnie Komisja Europejska opublikuje zasady uczestnictwa w 7 Programie Ramowym pod koniec roku.
Więcej informacji dotyczących 7 PR znajduje się na stronie:
http://www.cordis.lu/fp7/home.html

Konkursu na stypendia dla najlepszych doktorantów

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM zaprasza doktorantów do składania wniosków na konkurs „Stypendia dla najlepszych doktorantów”.

Projekt pt. „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu” - zakłada przyznanie stypendiów 60 doktorantom z uczelni lub instytucji naukowych z regionu Wielkopolski.

Stypendium obejmuje dwa semestry: zimowy i letni 2006r.

Kwota dofinansowania wynosi do 16tys. na osobę, a zatem jest to bardzo atrakcyjna oferta dla doktorantów na uzyskanie dodatkowego dofinansowania swoich badań.

O stypendium mogą się ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie przekroczyli 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), którzy prowadzą badania w jednej z następujących dziedzin:

 • genetyka roślin i człowieka;
 • biotechnologia żywności i środowiska;
 • przetwórstwo artykułów spożywczych;
 • społeczeństwo informacyjne;
 • elektroniczna gospodarka;
 • maszyny i urządzenia, motoryzacja, komunikacja;
 • elektrotechnika, elektronika;
 • chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych;
 • optyka;
 • informatyka;
 • energetyka.

Termin nadsyłania wniosków do dnia 30 listopada br. do godz. 15.00
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz konkursu znajdują się na stronie: http://www.stypendia-zporr.poznan.pl/

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl