Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 50 z dnia 1 września 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Dzień Informacyjny programu eContentplus

Informujemy, iż dniu 5 września 2005, w Warszawie, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji organizuje polski Dzień Informacyjny programu eContentplus. Konferencja odbędzie się w Warszawie w IBIB, ul. Księcia Trojdena 4.
Założenia programu eContentplus oraz I konkursu przedstawi ekspert z Komisji Europejskiej (DG Społeczeństwo Informacyjne i Media).
Ponadto podczas Dnia Informacyjnego będzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji przygotowywanych wniosków.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1498

Doświadczenia z audytów w 6.PR - spotkanie z udziałem biegłego rewidenta

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza Państwa na spotkanie z biegłym rewidentem, który audytował projekty 6.Programu Ramowego. Podzieli się on swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów.
Nowym elementem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 6.Programu Ramowego jest wprowadzenie przez Komisję Europejską konieczności uzyskiwania zaświadczenia audytora potwierdzającego koszty poniesione w projekcie.
„Doświadczenia z audytów w 6.PR – spotkanie z udziałem biegłego rewidenta” odbędzie się 20 września 2005r., w IPPT PAN ul. Świetokrzyska 21, w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zapraszamy Państwa na podobne spotkanie do Poznania, które odbędzie pod koniec października br.
Więcej informacji i rejestracja znajdują się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1494

Seminarium Sieci Regionalnych Strategii Innowacji INTEGRIS pt. "Implementacja Regionalnych Strategii Innowacji"

INTEGRIS - Sieć Regionalnych Strategii Innowacyjnych w Polsce zaprasza Państwa na seminarium poświęcone „Implementacji Regionalnych Strategii Innowacji”, które odbędzie się w dniach 22-24 września br., w Słoku koło Bełchatowa.
Podczas seminarium przedstawione zostaną wstępne wyniki prac nad inwentaryzacją i analizą RSI. Ponadto zaprezentowane będą wybrane, przyjęte do finansowania, projekty realizujące cele Regionalnych Strategii Innowacji.
Seminarium towarzyszyć będzie XVI Dorocznej Konferencji SOOIPP " Rola ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej regionów".

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia 04.09.2005 na adres:
e-mail: biuro@sooipp.org.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie:http://www.sooipp.org.pl

Life Sciences – let’s join the European Research.
Ostatni konkurs w 6 PR - dwudniowy dzień informacyjny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM wraz z Akademią Medyczną zaprasza Państwa na dzień informacyjny na temat ostatniego konkursu „Nauk o życiu” w 6. Programie Ramowym, spotkanie partnerskie i warsztaty, będące elementem działań inicjatywy europejskiej REGinNET, która ma Państwu pomóc w uczestnictwie w projektach 6. Programu Ramowego.
Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacji ostatniego konkursu 1 Priorytetu 6. Programu Ramowego: NAUKI O ŻYCIU, GENOMIKA I BIOTECHNOLOGIA DLA ZDROWIA. Ponadto Przedstawiciel Komisji Europejskiej Luis Minguez, przedstawi plany odnośnie Priorytetu LSH w 7 Programie Ramowym.
Następnego dnia odbędą się warsztaty dla wszystkich zainteresowanych pisaniem właściwego wniosku do 6 PR.

Spotkanie odbędzie się 29-30 września 2005 w Collegium Stomatologicum Akademii Medycznej w Poznaniu.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem lub faksem do 26 września 2005r.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=81

Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce.

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 1 września Poznański Park Naukowo Technologiczny rozpoczyna realizację projektu w ramach Funduszy Strukturalnych działania 2.6 ZPORR.
Projekt pt. „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu” - zakłada przyznanie stypendiów 60 doktorantom z uczelni lub instytucji naukowych z regionu Wielkopolski.
O stypendium mogą się ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie przekroczyli 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), którzy prowadzą badania w jednej z następujących dziedzin:

 • genetyka roślin i człowieka;
 • biotechnologia żywności i środowiska;
 • przetwórstwo artykułów spożywczych;
 • społeczeństwo informacyjne;
 • elektroniczna gospodarka;
 • maszyny i urządzenia, motoryzacja, komunikacja;
 • elektrotechnika, elektronika;
 • chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych;
 • optyka;
 • informatyka;
 • energetyka

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie, w pierwszej połowie października, zostanie zorganizowana konferencja otwierająca konkurs „Stypendia dla najlepszych", w trakcie, której zostaną przedstawione zasady uczestnictwa.
Podczas konferencji zostanie otwarty konkurs z datą zamknięcia 30 listopada br.
We wrześniu uruchomiona zostanie strona internetowa projektu, na której umieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu, konkursu oraz ważnych terminów.

Przetarg na składanie ofert do WCB - badania nad zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej opublikowało zaproszenie do składania ofert dotyczących badań nad zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko, ukierunkowanych na środki rozwoju obszarów wiejskich AGRI-ENV, jak również gromadzenie i porządkowanie danych o glebach w dużej skali.
Z uwagi na lokalny charakter badań, potrzebę zgromadzenia określonych danych i uczestnictwa społeczeństwa, wymagane jest zaangażowanie miejscowych partnerów i administracji. Zamówienie będzie składać się z różnych części obejmujących odmienne regiony geograficzne i cele. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części.

Termin składania wniosków o dokumentację przetargową upływa 20.09.2005 r.
Termin składania ofert upływa 7.10.2005 r.
Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania ofert dostępne są na stronie internetowej: http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=SeekDeliver&LANGUAGE=pl&DOCID=163885-2005

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl