Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 49 z dnia 16 sierpnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowe konkursy w ramach systemu stypendialnego Marie Curie

W lipcu br. Komisja Europejska ogłosiła ostatnie już konkursy w ramach systemu stypendialnego Marie Curie:

  • Sieci Badawczo Szkoleniowe (RTN) – termin nadsyłania wniosków do dnia 28 września br., budżet konkursu wynosi 220 mln euro
  • Transfer Wiedzy (TOK) – termin nadsyłania wniosków do dnia 25 stycznie 2006r., budżet konkursu wynosi 47 mln euro
  • Stypendia przyjazdowe (IIF) – termin nadsyłania wniosków do dnia 18 stycznia 2006r., budżet konkursu wynosi 22 mln euro
  • Stypendia wyjazdowe (OIF) – termin nadsyłania wniosków do dnia 18 stycznia 2006r., budżet konkursu wynosi 22 mln euro
  • Stypendia europejskie (EIF) – termin nadsyłania wniosków do dnia 19 stycznia 2006r., budżet konkursu wynosi 70 mln euro
  • Granty dla najlepszych (EXT) – termin nadsyłania wniosków do dnia 25 stycznia 2006r., budżet konkursu wynosi 45 mln euro
  • Katedry Marie Curie (EXC) – termin nadsyłania wniosków do dnia 25 stycznia 2006r., budżet konkursu wynosi 10 mln euro
  • Nagrody dla Najlepszych (2006) (EXA) – termin nadsyłania wniosków do dnia 15 lutego 2006r., budżet konkursu wynosi 250 tys. euro

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=594

Nowy konkurs w Priorytecie 6.3. Zmiany Globalne i Ekosystemy

19 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w priorytecie Globalne Zmiany i Ekosystemy. Konkurs obejmuje projekty typu : STREP, CA, IP, NoE a także SSA.
Przy projektach IP oraz NoE będzie obowiązywała ocena dwuetapowa. Pozostałe projekty oceniane będą w pełnej wersji. Projekty typu SSA nie maja ograniczeń tematycznych.
Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 3 listopada br. Budżet konkursu wynosi 205 mln euro.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/n/p/6c/konkursy_t.html

Wyniki Konkursów na Stypendia Marie Curie OIF i EIF

W lipcu br. Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na stypendia Marie Curie Outgoing International Fellowships (FP6-2004-Mobility-6) oraz Intra-European Fellowships (EIF) (FP6-2004-Mobility-5).Lista wniosków, które przeszły pozytywnie drugi etap ewaluacji znajduje się na stronie:

Poszukiwany naukowiec w tematyce analityki materiałowej
(nauki przyrodnicze)

Stowarzyszenie Wspierania Spektrochemii i Spektrochemii Stosowanej (Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie und Angewandten Spektrochemie e.v)./Institute for Analytical Sciences (ISAS) z siedzibą w Dortmundzie i Berlinie poszukuje pracownika do projektu w tematyce analityki materiałowej.
Komplet dokumentów należy przesyłać do 31.08.2005r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ansci.de/

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl