Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 48 z dnia 13 lipca 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Ostatni konkurs w Priorytecie 1 Life Science, genomics and biotechnology for health.

8 lipca br. Komisja Europejska opublikowała ostatni już konkurs w 1 Priorytecie: Life Science, genomics and biotechnology for health.
Budżet konkursu FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 wynosi 381,6 mln euro, termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 9 listopada br.
Budżet konkursu FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7 wynosi 171 mln euro, termin nadsyłania wniosków do 9 listopada br. Konkurs dotyczy głównie projektów STREP skierowanych do MŚP tzw. "Call for STREPs dedicated to SMEs". Zgodnie z zaleceniami Komisji 30 – 50% budżetu tego konkursu ma być przeznaczone na udział małych i średnich przedsiębiorstw. MŚP powinny być partnerami, a nie podwykonawcami w składanych projektach.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/calls.cfm

Nowe konkursy w Priorytecie 5 Food quality and safety.

9 lipca br. Komisja Europejska opublikowała nowe konkursy w priorytecie "Food quality and safety". Opublikowane zostały 4 konkursy tematyczne na następujące akcje:

  • [FP6-2004-FOOD-3-C] na SSA, budżet konkursu wynosi 5 mln euro, z terminem nadsyłania wniosków do 7 września 2005.
  • [FP6-2005-FOOD-4-A] na IP, NoE; budżet konkursu wynosi 83 mln euro, termin nadsyłania wniosków do 5 października 2005.
  • [FP6-2005-FOOD-4-B] na STREP, CA; z budżetem 34 mln euro, termin nadsyłania wniosków do 5 października 2005.
  • [FP6-2005-FOOD-4-C]na SSA, budżet konkursu wynosi 8 mln euro, termin nadsyłania wniosków do 8 lutego 2006.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/food/calls.cfm

Fundacja Konrada Adenauera - Stypendia dla doktorantów

W ramach programu wspierania uzdolnionych młodych ludzi Fundacja Konrada Adenauera przyznaje stypendia naukowe doktorantom wszystkich specjalności maksymalnie na okres 3 lat.
Stypendysta jest oceniany przed upływem roku, a następnie stypendium może być przedłużone do 3 lat. Granica wieku kandydata wynosi 32 lata. Innym warunkiem są bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów oraz zaangażowanie społeczne.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2005 r.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 920 euro. Mogą być finansowane krótkie pobyty naukowe za granicą, lecz należy to uzgodnić z Fundacją. Stypendia są przeznaczone dla robiących doktoraty w Niemczech, więc nie będą przyznawane kandydatom, którzy doktoraty przygotowują całkowicie za granicą. Kandydaci z obywatelstwem zagranicznym otrzymają stypendia tylko w przypadku spełnienia wymogów § 8 BaföG. W tym celu wypełnić należy odpowiednią ankietę.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.kas.de/begabtenfoerderung/688_webseite.html

7 Program Ramowy - Projekt propozycji programów tematycznych

21 września 2005 r. Komisja Europejska przewiduje przedstawienie propozycji harmonogramu poszczególnych programów tematycznych – 7 Programu Ramowego.
Pierwszy projekt tych propozycji znajduje się na stronach internetowych:
http://www.kowi.de/aktuelles/aktuelle_infos/default.htm
http://www.kowi.de/rp/rp7/default.htm

Infrastruktura badawcza - wyniki ostatnich konkursów

Komisja Europejska ogłosiła wyniki piątego konkursu (Transnational Access, Integrating Activities and Accompanying Measures). W sumie nadesłano 162 wnioski. Do oceny skierowano 158 (3 okazały się formalnie nieuprawnione, 1 został przeniesiony do konkursu następnego). Na „krótkiej liście” znalazło się 45 projektów proponowanych do finansowania, na liście rezerwowej - 9. Wśród projektów ocenionych było 30 wniosków z udziałem 35 polskich instytutów (w tym 1 koordynowany przez stronę polską). Wśród zaakceptowanych - 9 projektów z 10 polskimi instytutami (w tym jeden z polskim koordynatorem). Na liście rezerwowej znajdują się dwa projekty z polskimi partnerami. Sukces wyniósł więc 34%.

Wyniki szóstego konkursu (Communication Network Development - Consolidating Activities). W sumie nadesłano 44 wnioski. Do oceny skierowano 42 (1 był formalnie nieuprawniony, 1 przeniesiony do konkursu poprzedniego), w tym 9 z udziałem 12 polskich partnerów (1 koordynowany przez stronę polską). Do finansowania proponuje się 18 projektów, w tym 4 z udziałem 6 polskich instytutów. Sukces wynosi więc 50%.

Szanowni Państwo pragnę poinformować, iż kolejny numer Newslettera ukaże się 15 sierpnia br.

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl