Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 47 z dnia 30 czerwca 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Ostatni konkurs na Sieci Badawczo-Szkoleniowe w ramach systemu stypendialnego Marie Curie

17 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła ostatni już konkurs na Sieci Badawczo –Szkoleniowe (RTN) w ramach systemu stypendialnego Marie Curie.
Budżet konkursu wynosi 220 mln euro. Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 28 września br.

Nowym kryterium oceny jest udział instytucji z nowych krajów członkowskich. Projekty są nadsyłane i oceniane zgodnie z procedurą: dwu-stopniowego przygotowywania wniosku i dwustopniowej ewaluacji.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=210

Wnioski o dofinansowanie 15 i 30 tys. PLN nie będą rozpatrywane

Departament Integracji Europejskiej MNiI informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), wnioski o dofinansowanie w wys. 15 i 30 tys. zł, złożone do DIE-MNiI po 5 lutego 2005 r., nie będą rozpatrywane. Obowiązująca ustawa nie przewiduje tego rodzaju dofinansowania.

Europejska Karta Naukowca

Komisja Europejska ogłosiła jako załączniki do Zalecenia Komisji z dnia 11 marca br. Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Karta i Kodeks zostały ogłoszone przez Komisję Europejską w formie zalecenia. Oznacza to, co prawda, że nie mają one charakteru prawnie wiążącego, ale nakładają na Państwa Członkowskie polityczne zobowiązanie doprowadzenia do stosowania ich postanowień przez podmioty, do których dokumenty te są adresowane.

Są one skierowane przede wszystkim do naukowców i ich pracodawców oraz do instytucji finansujących badania naukowe i zalecają stosowanie zasad i reguł w nich określonych. Odnoszą się przede wszystkim do procedur rekrutacji pracowników naukowych oraz do różnych aspektów polityki w zakresie rozwoju kariery naukowej. Podstawowym celem jest uczynienie procedur rekrutacji bardziej przejrzystymi i otwartymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=79&news_id=2346&layout=2&page=text

Ukraina poszukuje partnerów do współpracy naukowej dziedzinie nauk rolniczych

Institute for Soil Science and Agrochemistry Research (ISSAR), Ukrainian Academy of Agrarian Sciences (Kharkiv, Ukraine), poszukuje partnerów do współpracy naukowej w dziedzinach ‘soil science, agrochemistry, soil protection’. ISSAR prowadzi badania naukowe (podstawowe i stosowane) określone następującymi słowami kluczowymi: rational use of land resources, modern agro-technologies, new kinds of agro-chemicals, soil melioration, soil protection, ecology of fertilizers.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3373

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl