Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 46 z dnia 15 czerwca 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nauka dla Gospodarki 2005 – podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Innowacje – Technologie - Maszyny

Zapraszamy na serie konferencji oraz imprez organizowanych w ramach Salonu Nauki dla Gospodarki 2005, którego celem jest transfer rezultatów prac badawczych do gospodarki. Salon odbędzie się w ramach targów Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska w dniach 20-23 czerwca w Poznaniu.

Jednym z głównych elementów ekspozycji będzie prezentacja blisko 40 najbardziej renomowanych polskich jednostek badawczo-rozwojowych pod wspólnym hasłem „Jednostki badawczo-rozwojowe wdrażają innowacyjne rozwiązania w gospodarce; szukają partnerów do projektów Unii Europejskiej”.

Podczas targów Międzynarodowe Targi Poznańskie i lnnovation Relay Centre West Poland zorganizują 6. Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii. Oferta ta skierowana jest do firm poszukujących najnowszych technologii w celu unowocześnienia swojej produkcji, a także do organizacji, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów o charakterze innowacyjnym.

Ważnymi wydarzeniami będą także: Panel dyskusyjny „Polskie Technologie dla europejskiej gospodarki”; IV Konferencja „Optoelektronika 2005 - oferta polskiej nauki dla przemysłu”; III Forum Inżynierskie poświęcone w tym roku innowacjom w przemyśle maszyn rolniczych oraz konferencja dla firm: „Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich”.

Szczegółowy program targów oraz lista wystawców na stronie: www.nauka.mtp.pl

Warsztaty pt. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki
poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności”

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zaprasza w dniu 1 lipca 2005 r. na warsztaty pt. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności” skierowane do beneficjentów Poddziałania 1.4. – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Warsztaty dotyczyć będą m.in.:

  • Projektów celowych obejmujących badania stosowane i prace rozwojowe,
  • Inwestycji związanych z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw.

Warsztaty odbędą się na UAM w Collegium Chemicum, Aula II piętro ul. Grunwaldzka 6 Poznań, o godz. 10.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=69

Szkolenie interaktywne "Praktyczne przygotowanie wniosków w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej"

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty pt. „Praktyczne przygotowanie wniosków w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej", które odbędzie się 24 czerwca br. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, o godz.10.00. Warsztaty głównie skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, które uczestniczą bądź zamierzają uczestniczyć w projektach finansowanych przez Komisję Europejską w ramach 6PR. Głównym celem warsztatów jest pomoc w rozwiązaniu licznych problemów, z jakimi spotykają się wnioskodawcy w trakcie przygotowywania wniosków do Komisji Europejskiej. Uczestnicy będą mieli okazje do zapoznania się z różnymi rodzajami projektów, z zasadami: tworzenia projektu, wypełniania formularzy oraz tworzenia budżetu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1305

Dzień Informacyjny Priorytetów: Nauki o Życiu oraz Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza 28 czerwca br. na Dzień Informacyjny Priorytetów: Nauki o Życiu oraz Jakość i Bezpieczeństwo Żywności.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in.: wyniki ostatnich konkursów oraz najbliższe (a zarazem ostatnie) konkursy w obydwu priorytetach. Przeprowadzone także zostaną krótkie warsztaty nt. pisania dobrych wniosków projektowych. Wykładowcami będą polscy koordynatorzy omawianych priorytetów, przedstawiciel KE oraz Koos de Korte z holenderskiego Food NCP. Wykłady prowadzone będą po polsku i po angielsku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1307

Nowy konkurs w działaniu Nauka i Społeczeństwo

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w ramach działania Nauka i Społeczeństwo. W ramach działania ogłoszone zostały 3 konkursy:

  • Science Communication (SSA): z budżetem konkurs 1,6 mln euro;
  • Woman and Science (SSA, CA): z budżetem konkursu 5,75 mln euro;
  • Risk governance and ethics (SSA, CA, STREP): z budżetem konkursu 8 mln euro.

Termin zamknięcia wszystkich trzech konkursów upływa z dniem 25 października br.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=622

Nowy konkurs w działaniu EURATOM

Dnia 8 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w działaniu EURATOM. Konkurs obejmuje następujące narzędzia: CA, IP, NoE, STREP. Termin zamknięcia konkursu : 11 października 2005, budżet wynosi 52 miliony euro.

Więcej informacji i dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku dostępne są na stronie http://fp6.cordis.lu/fp6-euratom/call_details.cfm?CALL_ID=212

Nowa strona internetowa poświęcona edukacji naukowej

Komisja Europejska uruchomiła nowy europejski punkt dostępowy do edukacji naukowej - portal Xplora - w celu zwiększenia atrakcyjności nauki wśród młodych ludzi oraz zachęcenia ich do podejmowania karier naukowych.

Portal Xplora, finansowany w ramach działania "Nauka i społeczeństwo" szóstego programu ramowego (6. PR), oferuje materiały edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej i średniej, i jest adresowany do nauczycieli, uczniów, naukowców, popularyzatorów nauki i innych osób związanych z edukacją naukową.

Adres internetowy portalu Xplora: http://www.xplora.org

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl