Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 45 z dnia 31 maja 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowy konkurs w priorytecie Technologie Społeczeństwa Informacyjnego

Dnia 18 maja br. Komisja Europejska opublikowała piąte zaproszenie do składania wniosków w ramach priorytetu „technologie społeczeństwa informacyjnego” (IST). Jest to jeden z obszarów objętych programem jednostkowym „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej". Zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące cele strategiczne:

 • składniki fotonowe;
 • podsystemy w technologii mikro/nano;
 • systemy wbudowane;
 • zaawansowane technologie, systemy i usługi typu grid;
 • oprogramowanie i obsługa;
 • platformy testowe sieci badawczych;
 • interfejsy multimodalne;
 • ICT w systemach sieciowych przedsiębiorstw;
 • współpracujące środowiska pracy;
 • dostęp do i zachowanie zasobów kulturalnych i naukowych;
 • e-Integracja;
 • ICT w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym;
 • symulacja przyszłych właściwości złożonych systemów.

W części określającej instrumenty do wykorzystania w tych obszarach, w zaproszeniu do składania wniosków wymagane jest wykorzystanie projektów zintegrowanych (IP) i sieci doskonałości (NoEs), ukierunkowanych projektów badawczych (STREP), działań koordynacyjnych (CA) oraz ukierunkowanych działań wspierających (SSA).
Całkowity budżet konkursy wynosi 638 milionów euro.
Termin składania wniosków upływa z dniem 21 września br.
Tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=208

Dzień informacyjny nt. europejskich źródeł finansowania dla doktorantów i doktorów

Niemiecki Punkt Kontaktowy KoWi wraz z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają Państwa na dzień informacyjny dotyczący „Badań naukowych w Europie-krajowe i europejskie źródła finansowania dla doktorantów i doktorów.”

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca br. o godz. 10.00, na UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Na spotkaniu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
Polskie programy stypendialne, stypendia Marie Curie, centrum informacji dla naukowców ERA-MORE oraz niemieckie programy stypendialne dla naukowców: Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG), the Max Planck Society (MPG), the German Academic Exchange Service (DAAD), the Alexander von Humboldt Foundation (AvH) and the Helmholtz Association of National Research Centres (HGF).

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.kowi.de/en/youngscientists/more/events/registration/default.htm

Warsztaty dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na 5 konkurs IST

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce 5 konkursu IST.
Warsztaty odbędą się 16 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie.
Tematyka, która zostanie poruszone na warsztatach dotyczyć będzie zagadnień tematycznych 5 konkursu IST, przygotowania wniosku oraz zarządzania projektem.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1276

Nowe specjalne klauzule do umów wzorcowych 6 Programu Ramowego

Komisja Europejska opublikowała nowe specjalne klauzule do umów wzorcowych 6 Programu Ramowego. Klauzula nr 39 przewiduje wyjątki dla niektórych partnerów odnośnie dostarczania okresowych certyfikatów audytów. Partnerzy, których udział w projekcie (w 1 etapie lub większej liczbie etapów) wynosi poniżej 150 000 euro, nie składają okresowych certyfikatów audytów. W każdym przypadku najpóźniej 45 dni po zakończeniu ostatniego etapu należy złożyć certyfikat dla wszystkich etapów. Lista wszystkich dodatkowych klauzul w tym klauzuli nr 39 znajduje się na stronach internetowych:
http://www.kowi.de/rp/vertrag/mustervertrag/dokumente/default.htm lub:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/model-contract/index_en.html

Wyniki oceny 1 etapu konkursów z roku 2005 stypendiów
indywidualnych Marie Curie : EIF, OIF, IIF

Komisja Europejska opublikowała już wyniki oceny pierwszego etapu konkursów na stypendia indywidualne. Lista wniosków które przeszły do drugiego etapu znajdują się na stronach poszczególnych rodzajów stypendiów w katalogu „Call progress and status of proposals” . Ostateczne wyniki (po drugiej części ewaluacji) mają być ogłoszone w lipcu 2005. Po tym terminie rozpoczną się negocjacje, a pierwsze kontrakty mają rozpocząć się w październiku 2005.
Lista ocenionych wniosków znajduje się na stronie:
http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/

Seminarium pt. NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu e-Content zapraszają Państwa na seminarium poświęcone tematyce programów Komisji Europejskiej dotyczących edukacji oraz wdrażania nowych technologii kształcenia. Seminarium odbędzie się 13 czerwca br. w Auli A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.socrates.org.pl/minerva/semkont.html

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl