Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 44 z dnia 16 maja 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Finanse w 6PR i jak napisać STREP -
- warsztaty INDUSTRYLINK

Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych pisaniem właściwego wniosku do 6. PR na warsztaty INDUSTRYLINK, które odbędą się 23 i 24 maja 2005 w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Pierwszy dzień będzie dotyczył pisania wniosku typu STREP do ostatniego konkursu w priorytecie „Nanotechnologie i materiały produkcyjne” w 6PR, który zamknie się 15 września br. Poprowadzą je koordynatorzy takich właśnie projektów, którzy uzyskali już dofinansowanie z KE. Reprezentują oni instytucje z Belgii, Francji, Szwecji i Włoch. Drugi dzień będzie poświęcony omówieniu spraw finansowych i prawnych związanych z realizacją kontraktów z 6PR. Poprowadzi je Pani dr Halina Kocek, przy współudziale wspomnianych powyżej koordynatorów z zagranicy. Przewidujemy też ćwiczenia praktyczne.
Ponadto zapraszamy do zapisania się do bazy ofert współpracy, która przedstawia instytucje, polskie i zagraniczne, zainteresowane współpracą w ramach programów ramowych UEj. Ma ona pomóc w poszukiwaniu partnerów.

Więcej informacji o projekcie koordynowanym przez RPK Poznań i warsztatach znajduje się pod adresem: http://www.industrylink.pl Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają m.in. tłumaczenie symultaniczne. Formularz zgłoszeniowy, z powyższej strony internetowej, prosimy przesłać do RPK do 19 maja 2005r
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

WARSZTATY DLA SŁUŻB KSIĘGOWYCH z instytucji realizujących projekty w Programach Ramowych UE - "Finanse in Framework Six".

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza Państwa na warsztaty organizowane są w ramach projektu FINANCE-NMS-IST w dniach 30 maja - 1 czerwca w Warszawie. Zaproszenie skierowane jest do głównych księgowych/personel księgowy instytucji realizujących projekty 6.PR. Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez ekspertów z zakresu księgowości doświadczonych w realizacji projektów Programów Ramowych. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć ogólnej wiedzy na temat finansowania projektów (1-szy dzień), by w następnych dniach skupić się na sprawach bardziej szczegółowych, rozwiązywaniu konkretnych problemów, z którymi stykają się służby księgowe przy realizacji projektów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Bliższe informacje znajdują się na stronie :
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1250

Warsztaty komputerowe: "EPSS oraz EPT - elektroniczne systemy przetwarzania wniosków w 6. PR"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Centrum Transferu Technologii, Politechniki Krakowskiej zapraszają na warsztaty poświęcone praktycznemu zaznajomieniu się z zasadami działania systemu EPSS i programu EPT.
Tematyka warsztatów nie obejmuje podstaw pisania wniosków na konkursy 6. PR, lecz jedynie metody ich składania do Komisji Europejskiej.

Warsztaty odbędą się 19 maja br. Koszt udziału wynosi 100zł.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1266

Warsztaty - Getting funding for Life Science projects

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza Państwa 20 maja br. na warsztaty organizowane w ramach projektu Boosting Baltic FP6 . Warsztaty skierowane są do naukowców pragnących wziąć udział w 4-tym konkursie priorytetu Nauki o Życiu. W ramach szkolenia zostanie omówiona treść najbliższego konkursu, praktyczne zasady budowy konsorcjum i poszukiwania partnerów, wypełnianie wniosku projektowego.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1196

Get-in Training Session - profesjonalna przepustka do grantów europejskich dla innowacyjnych i technologicznych firm.

Regionalny Punkt Kontaktowy- Politechnika Wrocławska - WCTT zaprasza Państwa na warsztaty pt. „Get-in Training Session - profesjonalna przepustka do grantów europejskich dla innowacyjnych i technologicznych firm”, które odbędą się 2 czerwca br. Celem warsztatu jest przygotowanie firm z sektora MŚP do profesjonalnego i konkurencyjnego pisania wniosków do 6. i kolejnego 7. Programu Ramowego z wykorzystaniem stworzonego specjalnie do tego celu oprogramowania "GiST".warsztaty skierowane są do firm, które:

  • realizują bądź zamierzają realizować projekty 6. lub 7. Programu Ramowego UE,
  • są otwarte na międzynarodową współpracę technologiczną w ramach przyszłych projektów,
  • posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną z dobrą znajomością języka angielskiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1259

Stypendia naukowe dla doktorantów -
Fundacja Gottlieba Daimlera i Karla Benza

Fundacja Gottlieba Daimlera i Karla Benza przyznaje stypendia na działalność naukową dla doktorantów – młodych Niemców w placówkach zagranicznych oraz młodych naukowców z zagranicy w niemieckich instytucjach naukowych. Program dotyczy wszystkich dyscyplin naukowych, tematyki i krajów. Następny termin ubiegania się o stypendia upływa 1 października 2005 r. Granica wieku: 30 lat. Czas pobierania stypendium: maksymalnie 2 lata. Wysokość stypendium dla stypendystów z zagranicy, którzy, zamierzają robić doktorat w Niemczech wynosi 970 euro. Wysokość stypendium dla stypendystów niemieckich, którzy planują zrobienie doktoratu w krajach europejskich wynosi 1025 do 1300 euro w zależności od kosztów utrzymania w danym kraju.
Kandydaci, którzy dłużej niż rok byli finansowani z innych źródeł, nie mogą ubiegać się o stypendium w tym programie.
Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/fellowship/de/start.html

Stypendia dla doktorantów w dziedzinie biomedycznych badań podstawowych

Trzy razy do roku Boehringer Ingelheim Fonds przyznaje 15 stypendiów dla doktorantów w dziedzinie biomedycznych badań podstawowych. Następny termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2005 r. Wspierane będą projekty, które dotyczą podstawowych zjawisk ludzkiego życia, a oprócz tego badań botanicznych i prokariotycznych, które są ważne z ogólnego punktu widzenia biologii. Nie będą natomiast wspierane projekty z dziedziny biotechnologii i takie, które poświęcone są przebiegowi i leczeniu chorób.
Granica wieku kandydata wynosi 27 lat. Obowiązuje przedstawienie dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich lub równoważnego dokumentującego zdanie egzaminów państwowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, weterynarii lub farmacji. Zaawansowanie w wykonywaniu pracy doktorskiej nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy. Projekty naukowców z państw Unii Europejskiej będą wspierane w skali światowej, natomiast wspieranie naukowców pochodzących z krajów trzecich jest ograniczone do państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysokość stypendium waha się w granicach 1400 - 1900 euro miesięcznie w zależności od przeciętnych kosztów utrzymania w kraju studiowania. Oprócz tego przyznawana jest kwota w wysokości 100 euro miesięcznie na koszty projektu (książki, koszty podróży) i ubezpieczenie. Dodatkowo każdy stypendysta otrzymuje 1 raz w roku możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji i przedstawienia tam wyników swojej pracy. Poza tym stypendyści mają uczestniczyć 1 raz w roku w trwającym 1 tydzień seminarium dla wszystkich stypendystów Boehringer Ingelheim Fonds i tam przedstawić wyniki swoich prac.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.bifonds.de/scholar/scholar.htm

Nowy Konkurs w działaniu Infrastruktury Badawcze

Komisja Europejska 11 maja br. opublikowała nowy konkurs na Rozwój Sieci Komunikacji w ramach działania Infrastruktury Badawcze. Konkurs dotyczy tworzenia szybkiej i wydajnej sieci komunikacji GEANT dla wszystkich badaczy w Europie oraz sieci GRIDs. Konkurs obejmuje następujące instrumenty: SSA, CA, I3.
Budżet konkursu wynosi 55 mln euro.
Termin składania wniosków upływa z dniem 8 września br.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się a stronie:
http://fp6.cordis.lu/infrastructures/call_details.cfm?CALL_ID=209#

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl