Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 43 z dnia 29 kwietnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Badania naukowe w dziedzinie żywności - dzień informacyjny

Regionalny Punkt Kontaktowy wspólnie z Akademią Rolniczą w Poznaniu zapraszają Państwa na Dzień Informacyjny pt. "Badania naukowe w dziedzinie żywności", który odbędzie się 18.05.br. o godz. 11.00 w Auli Collegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, w Poznaniu.

Znana jest już tematyka 4 konkursu w piątym priorytecie 6 Programu Ramowego „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Pragniemy przedstawić Państwu rodzaje badań, które w ramach tego konkursu mogą uzyskać dofinansowanie. Termin zamknięcia przypada na październik tego roku. Dodatkowo zostaną przedstawione wyniki 2 projektów realizowanych przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, wraz z dystrybucją przewodników naukowych opracowanych w ramach tych działań. Korzyści wynikające z uczestnictwa w projektach ramowych przedstawi doświadczony naukowiec z Akademii Rolniczej z Poznania.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały informacyjne oraz poczęstunek. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2005r.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Finanse w 6PR i jak napisać STREP -
- warsztaty INDUSTRYLINK

Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych pisaniem właściwego wniosku do 6. PR na warsztaty INDUSTRYLINK, które odbędą się 23 i 24 maja 2005 w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Pierwszy dzień będzie dotyczył pisania wniosku typu STREP do ostatniego konkursu w priorytecie „Nanotechnologie i materiały produkcyjne” w 6PR, który zamknie się 15 września br. Poprowadzą je koordynatorzy takich właśnie projektów, którzy uzyskali już dofinansowanie z KE. Reprezentują oni instytucje z Belgii, Francji, Szwecji i Włoch. Drugi dzień będzie poświęcony omówieniu spraw finansowych i prawnych związanych z realizacją kontraktów z 6PR. Poprowadzi je Pani dr Halina Kocek, przy współudziale wspomnianych powyżej koordynatorów z zagranicy. Przewidujemy też ćwiczenia praktyczne.

Ponadto zapraszamy do zapisania się do bazy ofert współpracy, która przedstawia instytucje, polskie i zagraniczne, zainteresowane współpracą w ramach programów ramowych UEj. Ma ona pomóc w poszukiwaniu partnerów

Więcej informacji o projekcie koordynowanym przez RPK Poznań i warsztatach znajduje się pod adresem: http://www.industrylink.pl Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają m.in. tłumaczenie symultaniczne. Formularz zgłoszeniowy, z powyższej strony internetowej, prosimy przesłać do RPK do 19 maja 2005r
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Szkolenie interaktywne „ Praktyczne przygotowanie wniosków w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej”

Krajowy Punkt Kontaktowy serdecznie zaprasza na warsztaty pt. Praktyczne przygotowanie wniosków w 6 Programie Ramowym UE”, które odbędą się 11 maja br., w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie; oraz z uwagi na duża liczbę zgłoszeń warsztaty odbędą się również 13 maja br.
Warsztaty głównie skierowane są do instytucji naukowo-badawczych, które uczestniczą bądź zamierzają uczestniczyć w projektach finansowanych przez Komisję Europejską w ramach FP6.

Głównym celem warsztatów jest pomoc w rozwiązaniu licznych problemów, z jakimi spotykają się wnioskodawcy w trakcie przygotowywania wniosków do Komisji Europejskiej. Uczestnicy będą mieli okazje do zapoznania się z różnymi rodzajami projektów, z zasadami: tworzenia projektu, wypełniania formularzy oraz tworzenia budżetu.

Podczas szkolenia uczestnicy będą również mieli okazję do zapoznania się możliwościami i formami współpracy polskich naukowców z instytutami JRC EC oraz projektem COST. Swoją ofertę przedstawi również Centrum Informacji dla Naukowców. Zaprezentowany zostanie polski i europejski portal dla mobilnych naukowców.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1208

I Priorytet - poszukiwanie partnerów do projektu

Prof. Margit Pavelka z Akademii Medycznej w Wiedniu (Center for Anatomy and Cell Biology) poszukuje partnerów do projektu STREP „Multidisciplinary functional genomics and cytomics to analyse transport across the Golgi apparatus in health and disease” składanego na najbliższy konkurs priorytetu Nauki o Życiu (termin składania wniosków - listopad 2005). Poszukiwani są partnerzy (najchętniej małe i średnie przedsiębiorstwa) reprezentujący przemysł farmaceutyczny, firmy biotechnologiczne oraz specjaliści z dziedziny informatyki. Więcej informacji w bazie danych projektu SMEs go LifeSciences: http://www.smesgolifesciences.be/common/home.asp

Przewodnik dotyczący nowego wsparcia finansowego ("Bonus") dla projektów 6. PR jest już dostępny w serwisie CORDIS

W serwisie CORDIS 6. PR dostępny jest przewodnik "krok po kroku" zawierający informacje, w jaki sposób uczestnicy projektów szóstego programu ramowego (6. PR), zlokalizowani w regionach Unii Europejskiej objętych "Celem 1", mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe ("Bonus") z funduszy strukturalnych.

W ślad za decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ustanowienia 6. PR w 2002r., pojawiły się możliwości przyznawania przez Wspólnotę Europejską, w niektórych wypadkach, dodatkowych funduszy na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego. To dodatkowe finansowanie ma stanowić rekompensatę dla wykonawców projektów z regionów gorzej prosperujących, z przeznaczeniem na zasoby niezbędne do uczestnictwa w 6. PR, a uczestnicy projektów mogą skorzystać z tej możliwości, składając wniosek bezpośrednio do organu zarządzającego funduszami strukturalnymi właściwego dla ich regionu.

Przewodnik "krok po kroku" 6. PR na temat systemu dodatkowego finansowania ("Bonus") jest dostępny na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/bonus.htm
Więcej informacji na temat narzędzia finansowego "Bonus" wykorzystującego fundusze strukturalne można również znaleźć na stronie: http://www.cordis.lu/era/bonus.htm

Pilotażowa wersja nowej wyszukiwarki "pojęciowej" ułatwia poruszanie się po serwisie CORDIS

Na okres kilku miesięcy została uruchomiona próbna wersja nowej "wyszukiwarki pojęciowej", wykorzystująca wyszukiwarki dostępne w serwisie CORDIS. W celu wyszukania informacji dotyczących badań i innowacji w UE, użytkownicy mogą wypróbować nową metodę wyszukiwania za pomocą poleceń w języku naturalnym, lub nawet przez wycinanie albo wklejanie wybranych fraz.

Uruchomienie pełnej wersji wyszukiwarki pojęciowej po uzyskaniu wyników wersji próbnej pomoże użytkownikom CORDIS w wyszukiwaniu potrzebnych informacji nawet przy ciągłym napływie nowych informacji na temat międzynarodowych badań i innowacji. Mimo że w godzinach szczytu dostępność wersji pilotażowej może być ograniczona, to zostanie ona wykorzystana jako podstawa do dalszych udoskonaleń.

Pilotażową wersję wyszukiwarki pojęciowej CORDIS można wypróbować na stronie:
http://www.cordis.lu/conceptual-search/
Użytkowników CORDIS zachęca się do przesyłania uwag dotyczących nowej wyszukiwarki pojęciowej na adres:
E-mail: conceptual@cordis.lu

Usługi na rzecz zarządzania innowacjami - zaproszenie do składania ofert

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących rozwoju i testowania ulepszonych usług na rzecz zarządzania innowacjami.
Celem działania jest usprawnienie wsparcia udzielanego przedsiębiorcom podczas realizacji zadań na rzecz unowocześniania i promowania porównania wzorcowego oraz kultury innowacji w całej Europie. W ramach działania zostanie przeprowadzona dogłębna ocena istniejących narzędzi i instrumentów wspomagających przedsiębiorstwa w usprawnianiu zarządzania innowacjami. Przetestowane zostaną różne podejścia (z uwzględnieniem różnych kultur i potrzeb branżowych) oraz opracowane zostanie europejskie prototypowe narzędzie samooceny. Zaproszenie do składania ofert skierowane jest do doradców i agencji doradczych w dziedzinie zarządzania i innowacji, posiadających bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik zarządzania innowacjami, a także narzędzi praktycznych stosowanych w udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom. Ponadto, wykonawca zostanie poproszony o przeprowadzenie dużej liczby wywiadów, w odpowiednio dobranych krajach i sektorach, w celu zbadania odpowiednich metodologii w odniesieniu do możliwości ich przekazywania.
Proponowane działanie przyczyni się do udoskonalenia metodologii udzielania wsparcia w zakresie zarządzania innowacjami oraz będzie obejmowało aktywne zbadanie i przetestowanie nowych metod w dziedzinie zarządzania innowacjami. Łączny przewidywany budżet zamówienia wynosi 5 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania ofert są dostępne na stronie internetowej:
http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=073851-2005

Uwagi: Termin składania wniosków o dokumentację przetargową upływa 25.5.2005 r.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 31.5.2005 r.
Przed skontaktowaniem się z Komisją, oferenci powinni zapoznać się z oryginalnym tekstem zaproszenia do składania ofert, opublikowanym w podanym poniżej wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl