Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 42 z dnia 15 kwietnia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nanotechnologie i materiały produkcyjne – warsztaty dot. ostatniego konkursu w 6 PR

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM wraz z Politechniką Poznańską ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w pierwszych warsztatach z cyklu trzech spotkań INDUSTRYLINK, będących elementem działań inicjatywy europejskiej o tej samej nazwie, która ma Państwu pomóc w uczestnictwie w projektach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.
Warsztaty odbędą się 19 kwietnia 2005 w Sali Portretowej Politechniki Poznańskiej przy Placu Marie Curie Skłodowskiej 5 w Poznaniu.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie prezentacji ostatniego konkursu 3 Priorytetu 6. Programu Ramowego: Nanotechnologia, nanonauka, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne. O jego zasadach opowie przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Christophe Leśniak, który omówi także plany na 7 Program Ramowy, jakie wiążą się z tą dziedziną nauki.
W drugiej części przewidziano możliwość indywidualnych pomysłów na projekty.
Ponadto zapraszamy do zapisania się do bazy ofert współpracy, która przedstawia będzie instytucje, polskie i zagraniczne, zainteresowane współpracą w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Dzięki niej instytucje poszukujące partnerów do swoich projektów będą miały ułatwione zadanie.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w internecie pod adresem: http://www.industrylink.pl
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz poczęstunek. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesłać do nas pocztą, mailem lub faksem do 15 kwietnia 2005r.

Kolejne warsztaty INDUSTRYLINK
maj 2005

Kontynuacją tego spotkania będą warsztaty dla wszystkich zainteresowanych pisaniem właściwego wniosku do 6.PR. Odbędą się one w maju br., a dotyczyć będą zasad pisania wniosku oraz spraw finansowych i prawnych związanych z realizacją projektów w 6. PR.
W ramach inicjatywy INDUSTRYLINK organizowane będą warsztaty dla osób, które zdecydują się na złożenie projektu grantowego na aktualny konkurs w 3 priorytecie 6 Programu Ramowego „Nanotechnologie i materiały produkcyjne”(NMP), który zamknie się we wrześniu 2005r. Warsztaty odbędą się:
23 maja - „Przygotowanie wniosku grantowego”, które m. in. pomogą w ułożeniu planu pracy i kosztorysu projektu oraz w rozwiązywaniu najbardziej kłopotliwych elementów projektu,
24 maja - „Problemy prawne i finansowe”, na temat ustalenia zasad współpracy pomiędzy partnerami, oraz radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami finansowymi oraz dotyczącymi spraw własności intelektualnej.

Seminarium nt.: „Fundusze strukturalne UE dla nauki – wyposażenie laboratoriów i projekty badawcze”

Poznański Park Naukowo –Technologiczny we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania zaprasza na seminarium poświęcone Funduszom Strukturalnym UE dla nauki – wyposażenie laboratoriów i projekty badawcze. Fundusze strukturalne dają olbrzymie możliwości rozwoju w każdej dziedzinie gospodarki, również w sferze badawczo-rozwojowej. Budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów są refundowane w 100%. Również projekty celowe na badania przedkonkurencyjne i przemysłowe we współpracy z przedsiębiorstwami są finansowane w całości dla jednostek naukowych.
Podczas seminarium wystąpi przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, który omówi statystykę pierwszej tury, najczęściej popełniane błędy oraz poda wskazówki dla przyszłych projektodawców. Wyjaśnione również zostaną zasady pozyskiwania środków strukturalnych przez przedstawiciela Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
Seminarium odbędzie się dnia 27 kwietnia 2005r. godz. 10.00-12.00 w
Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, Sala 309, III piętro
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=58

Dzień Informacyjny Joint Research Centre

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny Joint Research Centre, który odbędzie się w Warszawie, 26 kwietnia 2005 r. w siedzibie KPK IPPT PAN, przy ul. Świętokrzyskiej 21 w sali 100 w godzinach 9:30 - 13:00.
Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości stypendialnych, podjęcia pracy czasowej, praktyk oraz warsztatów oferowanych przez DG JRC na rok 2005. W trakcie spotkania poruszone zostaną również kwestie opodatkowania osób wyjeżdżających do instytutów JRC.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na spotkanie i przesłanie go na adres email: joanna.stalewska@kpk.gov.pl lub na numer faksu: +48 22 828-53-70.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1183

Ostatni konkurs w Priorytecie Transport 6.2

Dnia 1 kwietnia 2005 Komisja Europejska ogłosiła ostatni konkurs w priorytecie 6b- Transport Powierzchniowy. Budżet konkursu wynosi 150 mln euro. Termin nadsyłania wniosków mija dnia 1 września 2005r.
Konkurs obejmuje projekty typu: IP, NoE, STREP, CA.
Podstawowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=206#

Ostatnie konkursy w priorytecie Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna

1. Dnia 31 marca br. Komisja Europejska ogłosiła dwa ostatnie konkursy w priorytecie 4 - Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna [FP6-2005-Aero-1]. Budżet konkursu wynosi 245 mln euro, a termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 13 lipca 2005r.
Konkurs obejmuje projekty typu: CA, IP, NoE, STREP.
Zakres tematyczny odnosi się do:

  • Badania otwarte odgórne
  • Badania skoncentrowane oddolne
  • Strukturyzacja Europejskich Badań nad Aeronautyką

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=204

2. Dnia 1 kwietnia br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs w priorytecie 4 Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna [FP6-2005-Space-1] Budżet konkursu wynosi 45 mln euro, a termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 13 lipca 2005r.
Zakres konkursu obejmuje min.:

  • Zasoby wodne (IP)
  • Nauka i kształcenie (CA, SSA)
  • Sieciowanie użytkowników (CA, SSA)
  • Współpraca międzynarodowa (STREP, CA, SSA)
  • Konwergencja i integracja telekomunikacji satelitarnej z GMES (IP, STREP)
  • Systemy telekomunikacji satelitarnej end-to-end (STREP, IP)
  • Współpraca międzynarodowa (STREP, CA, SSA)

Dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=205

Konferencja dla młodych naukowców „Badania naukowe w Europie”

26 kwietnia 2005 r. w Berlinie odbędzie się jednodniowa impreza informacyjna „Badania naukowe w Europie: krajowe i europejskie wspieranie badań naukowych”, na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (miejsce: Henry Ford-Bau). Uczestnictwo jest bezpłatne. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 kwietnia (online). Podczas spotkania zaprezentują się krajowe i europejskie instytucje wspierające badania naukowe oraz instytucje naukowo-badawcze takie jak:
Niemieckie Towarzystwo Badawcze (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutsche Akademische Austauschdienst - DAAD), Fundacja Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung), Fundacja Volksvagena (Volkswagen Stiftung), Niemiecka Fundacja Związkowa Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), Towarzystwo Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft), Towarzystwo Fraunhofera (Fraunhofer-Gesellschaft), Stowarzyszenie Leibniza (Leibniz-Gemeinschaft), Stowarzyszenie Helmholtza (Helmholtz-Gemeinschaft) oraz Fundacja Friedricha Naumanna wspirajaca uzdolnionch (Friedrich Naumann-Stiftung).
Oprócz tego zostaną przedstawione programy: Human Frontier Science Program, Berliński Program Równości Szans - Berliner Chancengleicheitsprogramm i program Marie Curie Unii Europejskiej. Konferencja organizowana jest w ramach współpracy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu von Humboldta w Berlinie, Politechniki Berlińskiej, Charité Universitätsmedizin, Uniwersytetu w Poczdamie oraz KoWi.
Więcej informacji na temat imprezy, programu i zgłoszenia uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.juwi-web.de

Nowy serwis informacyjny dotyczący 7 Programu Ramowego UE

CORDIS uruchomił nowy serwis, którego celem jest informowanie o szybko postępujących zdarzeniach w procesie zmierzającym do zatwierdzenia, przyjęcia i rozpoczęcia Siódmego Programu Ramowego w dziedzinie badań i rozwoju (7. PR).

Na łamach nowego serwisu zgromadzone są oficjalne dokumenty i informacje ogólne dotyczące 7. PR oraz informacje o najnowszych wydarzeniach, ogłoszeniach i imprezach relacjonowanych przez CORDIS Wiadomości, z uwzględnieniem wywiadów z osobami z kręgów decyzyjnych oraz zainteresowanymi stronami.

W części serwisu dotyczącej debaty nad 7. PR zebrane są raporty, propozycje oraz publikacje instytucji europejskich, wraz z dokumentami określającymi stanowiska wobec polityki i reakcje wyrażane przez Państwa Członkowskie UE, jak również przez zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym.
Nowy serwis zawiera przegląd celów i obszarów tematycznych kolejnego programu ramowego, odnośniki do innych części serwisu Cordis zawierających stosowne informacje oraz do wybranych konsultacji, zaleceń i opracowań doradczych wykonanych w okresie poprzedzającym opublikowanie propozycji dotyczących 7. PR.

Użytkownicy CORDIS będą mogli na bieżąco śledzić najnowsze wiadomości, oficjalne komunikaty, stanowiska i opracowania dotyczące polityki, w miarę rozwoju debaty oraz przebiegu procedury zatwierdzenia i uruchomienia 7. PR.
Nowy serwis "Towards FP7" jest dostępny pod adresem: http://www.cordis.lu/fp7/
CORDIS zachęca do udziału w debacie poprzez prezentowanie stanowisk oraz prac przez zainteresowane strony. Należy je przysyłać na adres E-mail: fp7@cordis.lu

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl