Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 41 z dnia 31 marca 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Wyniki konkursu na Szkolenie Początkujących Naukowców Marie Curie (EST)

Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej fazy ewaluacji projektów nadesłanych na konkurs: Stypendia Marie Curie: Early Stage Training na następującej stronie: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/est/status.htm
Na 857 nadesłanych wniosków do Komisji, 381 otrzymało ocenę „A” i tym samy zakwalifikowało się do kolejnego etapu ewaluacji.
Termin nadsyłania kompletnych wniosków do Komisji upływa z dniem 26 kwietnia br.

Wyniki konkursu na Sieci Badawczo Szkoleniowe Marie Curie (RTN)

Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej fazy ewaluacji konkursu na Sieci Badawczo-Szkoleniowe (Research Training Networks).
Na 371 nadesłanych wniosków do Komisji, 47 otrzymało ocenę „A”. Wnioski, które przekroczyły wymagany próg punktów (z oceną A) zostały zaproszone do dalszej fazy ewaluacji.
Termin nadsyłania kompletnych wniosków upływa z dniem 28 kwietnia br.
Informacja dotycząca wyników znajduje się an stronie: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/status.htm

Nowy konkurs na Akcje Wspierające w działaniu Badania i Innowacje

Dnia 15 marca Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w działaniu Badania i Innowacje – w 3 zadaniu Eksperymentowanie z użyciem nowych narzędzi i metod - pt.: „Identyfikacja nowych metod promocji i krzewienia trans-narodowego transferu technologii”.
Budżet konkursu wynosi 10,5 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem: 15 czerwca 2005r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=200#

Sprawozdawczość w projektach 6 Programu Ramowego: elektroniczne wersje formularzy finansowych

Komisja Europejska opublikowała elektroniczne wersje formularzy finansowych (Form C) do rozliczeń projektów naukowych w 6 Programie Ramowym.

Elektroniczne wersje 1.1 dotyczą sieci doskonałości, projektów zintegrowanych, specjalnych celowych projektów badawczych (STREP), działań koordynujących (CA) i działań wspomagających (SSA). Formularz może być wygenerowany dla użytkownika przez makro. Formularz zestawieniowy jest automatycznie wypełniany. Kalkulacje przeprowadzone są po wybraniu odpowiedniego modelu kosztów.

Elektroniczne wersje formularzy finansowych oraz opublikowana dodatkowo instrukcja znajdują się na stronach internetowych KoWi: http://www.kowi.de/rp/blick/default.htm

FOOD - Wstępny Program Pracy na ostatni - 4 konkurs w Priorytecie Tematycznym 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności" w 6.PR

Komisja Europejska opublikowała wstępny Program Pracy na ostatni - 4 konkurs w Priorytecie Tematycznym 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności" w 6.PR. Ostateczna wersja tego dokumentu ukaże się na stronach serwisu CORDIS w dniu ogłoszenia konkursu w Priorytecie 'FOOD', przypuszczalnie 7 czerwca 2005.

Dokument zawiera szczegółowy opis tematów oraz dokładne informacje o procedurach i terminach składania wniosków na projekty o jednoetapowej (STREP, CA, SSA) i dwuetapowej (IP,NoE) procedurze składania. Program Pracy znajduje się na stronie: ftp://ftp.cordis.lu/pub/food/docs/workprogramme_call_4_2005_draft.pdf

Stowarzyszenie Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) - stypendia dla studentów i stypendia naukowe

Stowarzyszenie Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel und Osteuropa - GFPS) przyznaje stypendia na okres jednego semestru dla studentów i doktorantów wszystkich specjalności z Niemiec, Polski i Czech. Granica wieku dla studentów wynosi 30 lat, a dla doktorantów 32 lata.

Kandydaci z Niemiec zdecydowani na studia w Polsce mogą ubiegać się o stypendium na semestr zimowy (1.10 – 30.03) w terminie do 30 kwietnia. Do wyboru są miasta: Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław. Na uniwersytetach oferowane są także kursy językowe. Stypendyści otrzymują 1000 zł miesięcznie i są wspierani przez grupy miejskie GFPS przy organizacji pobytu i poszukiwaniu mieszkania. Koszty podróży ponoszone są przez stypendystę.

Oprócz dobrych wyników w nauce i gruntownej znajomości języka polskiego wymagane jest złożenie planu studiów. Podczas pobytu naukowego stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa w 2 seminariach GFPS-Polska. Po zakończonym pobycie stypendialnym konieczne jest złożenie sprawozdania w języku niemieckim i polskim. Kandydaci, którzy w Polsce przebywali przez dłuższy okres czasu (np. w okresie dzieciństwa) mogą nie być uwzględniani przy wyborze.Więcej formacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.gfps.org

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl